กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปี10 ปี
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-9.94%-10.95%+6.08%+6.06%-0.12%-6.44%+1.64%534
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (บาท) -10.47%-11.61%+7.50%+7.48%+0.95%-3.21%+2.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.29%+11.67%+13.85%+13.85%+12.55%+14.82%+16.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.55%+12.41%+16.09%+16.09%+14.30%+16.19%+16.88%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-12.27%-11.99%+7.09%+7.07%-1.64%N/A-6.45%121
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] -13.46%-13.28%+8.13%+8.11%-0.15%N/A-4.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.35%+12.73%+14.53%+14.50%+13.36%N/A+15.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.28%+12.17%+15.33%+15.33%+12.22%N/A+13.10%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปี10 ปี
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+12.10%+6.74%+5.60%+5.58%-27.88%-17.99%-12.36%517
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+12.03%+7.90%+7.99%+7.97%-26.31%-16.27%-9.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+32.02%+32.97%+37.63%+37.60%+33.76%+28.92%+28.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+33.15%+35.18%+39.64%+39.64%+35.85%+30.50%+29.85%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปี10 ปี
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)-2.04%-1.03%+2.67%+2.67%+2.87%+3.58%+3.13%942
ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Index [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] -2.94%-2.42%+3.37%+3.36%+5.23%+4.55%+4.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.31%+3.13%+2.89%+2.89%+3.07%+3.11%+3.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.30%+3.08%+3.18%+3.18%+2.82%+2.52%+2.59%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)-5.54%-3.41%+9.14%+9.11%-4.69%N/A-5.37%306
ดัชนี JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index-unhedge (บาท) -6.15%-3.56%+10.04%+10.01%-2.36%N/A-2.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.80%+10.60%+11.74%+11.70%+9.97%N/A+9.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.85%+10.46%+11.31%+11.31%+9.30%N/A+9.00%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+1.09%N/A+1.09%N/AN/AN/A+1.09%855
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index-2.94%N/A-2.94%N/AN/AN/A-2.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.58%N/A+1.56%N/AN/AN/A+1.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.30%N/A+3.31%N/AN/AN/A+3.31%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+1.13%N/A+1.12%N/AN/AN/A+1.12%5,672
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index-2.94%N/A-2.94%N/AN/AN/A-2.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.59%N/A+1.57%N/AN/AN/A+1.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.30%N/A+3.31%N/AN/AN/A+3.31%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปี10 ปี
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-0.64%+6.30%+1.35%+1.34%+1.28%+7.93%+2.74%199
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific (บาท)+0.24%+8.10%+4.77%+4.76%+4.43%+9.10%+2.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.75%+10.75%+13.39%+13.39%+12.98%+12.37%+16.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.59%+11.51%+15.66%+15.66%+14.00%+13.34%+20.66%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+4.32%+6.51%+5.66%+5.65%N/AN/A+6.58%6,462
ดัชนี 40%Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)+35% MSCI World Index (Total Return Net)+25%Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)-Hedged to USD (บาท) +5.36%+8.56%+11.15%+11.12%N/AN/A+9.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.58%+5.07%+6.53%+6.52%N/AN/A+7.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.05%+5.63%+6.77%+6.77%N/AN/A+7.02%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+4.32%+6.48%+5.77%+5.75%N/AN/A+4.26%1,814
ดัชนี 40%Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)+35% MSCI World Index (Total Return Net)+25%Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)-Hedged to USD (บาท) +5.36%+8.56%+11.15%+11.12%N/AN/A+8.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.60%+5.07%+6.51%+6.51%N/AN/A+6.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.05%+5.63%+6.77%+6.77%N/AN/A+6.71%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปี10 ปี
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)+4.76%+7.39%+3.17%+3.16%+3.36%+7.14%+1.07%63
60% ดัชนี MSCI World (บาท) และ 40% Dividened Yield (MSCI World) (บาท)-0.24%+1.22%+3.22%+3.21%+2.44%+7.43%+1.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.43%+8.12%+12.15%+12.15%+10.47%+9.81%+14.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.05%+5.81%+9.00%+9.00%+8.03%+7.97%+12.77%
กรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต (KF-ASEAN)-3.29%-3.58%+2.05%+2.04%-2.63%+1.19%-0.74%23
ดัชนี MSCI South East Asia (บาท)-3.01%-2.37%+5.25%+5.24%+0.27%+3.98%+4.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.18%+10.71%+12.36%+12.36%+11.19%+11.86%+20.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.79%+9.82%+12.89%+12.89%+11.80%+11.70%+18.15%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)-2.08%+8.43%+7.89%+7.87%-0.93%+1.17%-7.55%71
ดัชนี MSCI BRIC Net TR (บาท)(4)-3.64%+5.64%+7.13%+7.11%-2.95%+3.29%-1.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.61%+14.51%+17.67%+17.65%+17.93%+16.50%+27.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.38%+14.03%+18.58%+18.58%+18.95%+21.99%+26.96%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+0.49%+8.87%-1.75%-1.74%-0.02%+3.22%-0.38%415
ดัชนี Hang Seng China Enterprise Index (บาท)+1.56%+10.04%-3.41%-3.40%-1.82%+1.46%-1.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.57%+15.91%+21.66%+21.66%+22.24%+21.40%+22.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.89%+17.41%+22.75%+22.75%+23.34%+22.57%+24.10%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-1.46%+1.64%+22.54%+22.47%-7.74%-5.63%-4.99%93
ดัชนี MSCI EM Latin America Index (บาท)+1.75%+5.14%+27.86%+27.78%-7.22%-5.91%-5.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.51%+21.07%+24.15%+24.09%+22.21%+20.18%+21.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+28.00%+24.34%+27.47%+27.47%+24.58%+22.00%+22.95%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+6.09%+8.77%+7.54%+7.52%+9.48%N/A+12.49%181
ดัชนี S&P 500 Index Total Return (บาท)+7.27%+9.84%+10.29%+10.26%+12.16%N/A+17.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.48%+11.30%+14.17%+14.17%+13.88%N/A+13.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.84%+10.21%+13.33%+13.33%+13.85%N/A+13.33%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-8.32%-5.35%-0.34%-0.34%+1.25%N/A+1.36%123
ดัชนี MSCI Emerging Market TR Net (บาท)-1.39%+5.31%+8.34%+8.32%-1.95%N/A-0.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.64%+10.73%+12.66%+12.66%+12.14%N/A+11.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.23%+12.44%+15.95%+15.95%+14.25%N/A+13.63%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)-2.35%+0.33%-7.84%-7.82%+1.69%N/A+6.59%666
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)-1.50%+1.09%-5.25%-5.24%+0.77%N/A+6.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.69%+12.02%+17.66%+17.64%+14.90%N/A+14.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.08%+11.74%+18.61%+18.61%+15.99%N/A+15.63%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)-2.64%-3.48%-16.23%-16.19%N/AN/A+2.66%9,294
ดัชนี MSCI World Healthcare Total Return Index (บาท)-2.45%-4.06%-9.56%-9.54%N/AN/A+5.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.47%+15.05%+18.56%+18.51%N/AN/A+17.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.49%+11.70%+13.91%+13.91%N/AN/A+14.21%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+4.08%+5.86%-6.59%-6.57%N/AN/A+2.43%142
ดัชนี MSCI World Small Cap+5.85%+11.51%+9.55%+9.52%N/AN/A+8.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.46%+9.50%+15.05%+15.04%N/AN/A+13.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.62%+10.09%+14.03%+14.03%N/AN/A+13.15%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+0.55%+4.37%-2.71%-2.70%N/AN/A+8.36%1,289
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return - Hedging FX (บาท)+2.19%+5.65%+1.39%+1.39%N/AN/A+8.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.42%+12.29%+17.49%+17.48%N/AN/A+17.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.13%+8.05%+11.70%+11.70%N/AN/A+12.88%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+22.75%+39.34%+6.01%+5.99%N/AN/A+6.05%2,176
ดัชนี MSCI Japan [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +15.05%+23.80%-0.13%-0.13%N/AN/A+4.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.68%+20.53%+27.51%+27.51%N/AN/A+25.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.39%+13.44%+19.93%+19.93%N/AN/A+17.55%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-4.89%+5.86%+1.98%+1.97%N/AN/A-9.20%766
MSCI Golden Dragon Index (บาท)-6.35%+4.82%+3.37%+3.36%N/AN/A-13.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.65%+12.78%+16.05%+16.03%N/AN/A+17.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.18%+10.35%+15.58%+15.58%N/AN/A+16.03%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)-9.84%-16.50%-15.86%N/AN/AN/A-15.86%507
ดัชนี EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-3.17%-3.58%-5.11%N/AN/AN/A-5.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.19%+11.99%+11.94%N/AN/AN/A+11.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.15%+6.27%+6.75%N/AN/AN/A+6.75%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)+1.80%N/A+1.11%N/AN/AN/A+1.11%1,097
MSCI World Index (บาท)+4.85%N/A+5.13%N/AN/AN/A+5.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.71%N/A+9.61%N/AN/AN/A+9.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.95%N/A+8.59%N/AN/AN/A+8.59%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปี10 ปี
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)-5.92%-7.12%-6.47%N/AN/AN/A-6.47%184
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed (บาท)-3.17%-3.99%-1.32%N/AN/AN/A-1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.47%+12.11%+12.01%N/AN/AN/A+12.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.82%+11.92%+11.82%N/AN/AN/A+11.82%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค. 2017
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58