โปรโมชัน/กองทุนแนะนำ


กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M96-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M96)
เสนอขายครั้งเดียวระหว่าง 21 - 28 พฤษภาคม 2567
อ่านรายละเอียด

กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 3M1 (KFJGB3M1)
เสนอขายครั้งเดียวระหว่าง 23 - 30 พฤษภาคม 2567
อ่านรายละเอียด

กรุงศรี The One ...จัดพอร์ตครบทุกสินทรัพย์   รับทุกเป้าหมายการลงทุน
รับเพิ่ม หน่วยลงทุน KFCASH-A เมื่อลงทุนตามเงื่อนไข*
อ่านรายละเอียด

@ccess Mobile ขยายเวลาโปรโมชันสำหรับสมาชิก PVD
รับฟรี คูปองเงินสดของ Lotus’s มูลค่า 100 บาท*
อ่านรายละเอียด
1
ข่าว/ประกาศกองทุน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน