โปรโมชั่น/กองทุนแนะนำ


KFINFRA-A ... จุดพลังแห่งการเติบโต จากโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต
อ่านรายละเอียด

SSF | RMF จะวางแผนสั้นๆ หรือลงทุนเพื่อฝันวันเกษียณ
ก็รวมมารับโปรโมชั่นได้ตลอดปี เมื่อลงทุน SSF และ RMF ในปี 2564 ตามเงื่อนไข รับหน่วย...
อ่านรายละเอียด

ตั้งต้นปีใหม่...ตั้งใจลงทุน SSF | RMF ทุกเดือน
รับเพิ่ม...สุขเพิ่มทั้งปี เมื่อลงทุน SSF และ RMF สม่ำเสมอเท่ากันทุกเดือน ต่อเนื่อง...
อ่านรายละเอียด

โอน PVD สู่ RMF 2564
รับหน่วยลงทุน KFCASH-A 0.2% ของเงินโอนตั้งแต่บาทแรก เทียบเท่าล้านละ 2,000 บาท*
อ่านรายละเอียด
1
ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี