โปรโมชั่น/กองทุนแนะนำ


KFGMIL ... ลงทุนในธุรกิจที่โตไปกับชีวิตของคน Millennials
อ่านรายละเอียด

SSF | RMF ใหม่ คัดธีมการลงทุน...เพื่อที่สุดของโอกาสเติบโต
โปรโมชั่นพิเศษเมื่อลงทุนใน SSF และ RMF ตามเงื่อนไข รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 1...
อ่านรายละเอียด

KFCORE ... จัดทุกสินทรัพย์ รับทุกสภาวะการลงทุน
อ่านรายละเอียด

KFGG คัดเฉพาะหุ้นเด็ด เติบโตเด่นจากทั่วโลก
อ่านรายละเอียด
1
ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th