โปรโมชั่น/กองทุนแนะนำ


KFYENJAI-A ... ลงทุนเย็นใจ ไม่เสี่ยงสูง
อ่านรายละเอียด

กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M82-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M82)
เสนอขายครั้งเดียวระหว่าง 7 - 18 กรกฎาคม 2565
อ่านรายละเอียด

กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y6 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI1Y6)
เสนอขายครั้งเดียวระหว่าง 7 - 19 กรกฎาคม 2565
อ่านรายละเอียด

SSF | RMF ลงทุนเมื่อไหร่ ก็รวมรับโปรโมชั่นได้ทั้งปี
รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 100 บาท ต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท*
อ่านรายละเอียด
1
ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี