SAM - บริการระบบจัดพอร์ตการลงทุน

SAM ผู้ช่วยจัดพอร์ตการลงทุน
SAM - Smart Allocation Model บน @ccess Mobile ของ บลจ.กรุงศรี ออกแบบมาเพื่อแนะนำ จัดสรร และติดตามพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายของนักลงทุนผ่านระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะทำการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นของผู้ลงทุน เช่น วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน และเงินลงทุนตั้งต้น เพื่อนำมาประเมินและแนะนำพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของนักลงทุนแต่ละราย

 
    ท่านสามารถเลือก คลิกที่ Link หรือ scan QR ด้านล่างนี้ เพื่อเริ่มต้นใช้งาน SAM 
       https://krungsriasset.onelink.me/RUCv/sb1zxku9
sam-fund-transaction.png
    จุดเด่นของ SAM
  1. SAM จะให้ความสำคัญกับข้อมูลของผู้ลงทุน เพื่อประมวลผลออกมาเป็นพอร์ตการลงทุนที่ตรงกับรายละเอียดต่างๆ อย่างเฉพาะเจาะจง และมีการจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและตรงความต้องการมากที่สุด จากพอร์ตการลงทุนที่มีอยู่มากกว่า 70 พอร์ตในระบบของ SAM
  2. ระบบของ SAM จะประมวลผลและแนะนำพอร์ตที่คัดเลือกแล้วว่าดีที่สุดสำหรับเป้าหมายของผู้ลงทุนแต่ละราย (Optimized & Customized portfolio) โดยคำนวณหาพอร์ตการลงทุนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนตามเป้าหมายบนความเสี่ยงที่ต่ำสุด
  3. SAM จะติดตามสัดส่วนในพอร์ตการลงทุนจริงเทียบกับพอร์ตแนะนำแบบรายวัน และเมี่อสัดส่วนจริงมีการเบี่ยงเบนไปมากถึงระดับที่กำหนดไว้ ระบบจะแนะนำให้ทำการปรับพอร์ต (Rebalance) เลยในทันที ไม่ต้องรอการปรับพอร์ตรายไตรมาส ราย 6 เดือน หรือ 12 เดือน
  4. เริ่มต้นกับ SAM ด้วยเงินลงทุนเพียง 10,000 บาท ก็สามารถมีพอร์ตการลงทุนที่จัดสรรแบบมืออาชีพได้ โดยไม่ต้องคิดวิเคราะห์เลือกกองทุนด้วยตนเอง ปรับพอร์ตเอง หรือรอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ SAM ยังให้คำแนะนำสำหรับการปรับพอร์ต (Rebalance) อย่างต่อเนื่อง เมื่อมียอดเงินลงทุนในพอร์ตตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
  5. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนกองทุน (Switching Fee)* สำหรับการ Rebalance ตามคำแนะนำของ SAM จึงไม่ต้องกังวลว่าจะทำให้เกิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น สำหรับการทำรายการสับเปลี่ยนเพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามพอร์ตการลงทุนที่แนะนำ      
             *ไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการอื่นๆ ของกองทุน(ถ้ามี) 
    การทำงานของ SAM

โปรดศึกษาเอกสารสำคัญ คลิก: White Paper  |  กองทุนในกลุ่มพิจารณาลงทุน (Fund Universe)


เริ่มต้นใช้งาน SAM คลิก

ดูเอกสาร White Paper คลิก

ดูกองทุนในกลุ่มพิจารณาลงทุน/Fund Universe คลิก

การเข้าใช้งาน SAM
1. Log in เข้าใช้งาน SAM
  •  สำหรับลูกค้าใหม่: เลือกแบนเนอร์ SAM ที่หน้าแรกของแอปพลิเคชั่นเพื่อเริ่มใช้งานได้ทันที
  • สำหรับลูกค้าปัจจุบัน: เลือกแบนเนอร์ SAM ที่หน้าแรกของแอปพลิเคชั่น หรือ Log-in เข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกเมนู “SAM” ในหน้าเมนูหลัก

 
2. ประเมินเป้าหมายการลงทุน 
 เลือกประเภทแผนการลงทุนที่ต้องการ โดยในระบบจะมีแผน 3 ประเภท จากนั้นจึงกรอกข้อมูลตามที่แต่ละแผนการลงทุนระบุไว้

3. ดูคำแนะนำพอร์ตการลงทุน
3.1 เมื่อดำเนินการประเมินเป้าหมายการลงทุนเรียบร้อย เลือก “ดูพอร์ตการลงทุนแนะนำ” ระบบจะแสดงหน้ารับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ เลือก “ยอมรับ” เพื่อดำเนินการต่อ
3.2 ท่านต้องประเมินระดับความเสี่ยงของตนเอง จากนั้นเลือก “ต่อไป”
3.3 ระบบแสดงข้อมูลคำแนะนำการจัดสรรพอร์ตการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของท่าน และแนวทางการจัดสรรพอร์ตการลงทุนของ SAM หากท่านยอมรับแนวทางดังกล่าว เลือก “ยอมรับ” เพื่อดำเนินการต่อ
3.4 ระบบจะแสดงพอร์ตการลงทุนแนะนำที่สอดคล้องกับระดับผลตอบแทนตามเป้าหมายการลงทุน โดยท่านสามารถเลือก “แก้ไข” เพื่อกลับไปยังหน้าระบุข้อมูลแผนการลงทุน หรือเลือกเมนู “ดูกราฟการเติบโตของเงินลงทุน” เพื่อดูคาดการณ์การเติบโตของเงินลงทุนภายใต้พอร์ตแนะนำดังกล่าว
หลังจากนั้น เลือก “เปิดบัญชี” เพื่อดำเนินการเปิดบัญชีและเริ่มลงทุน โดยสามารถศึกษาวิธีการเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ได้ที่นี่ คลิก

4. เริ่มลงทุน
4.1 เมื่อดำเนินการเปิดบัญชีเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อมูลพอร์ตการลงทุนที่ท่านวางแผนไว้ ให้เลือก “เริ่มลงทุน” ระบบจะแสดง Investment Universe และเงื่อนไขการทำรายการเพื่อเริ่มลงทุนให้ท่านรับทราบ

4.2 ที่หน้าซื้อกองทุน เลือก “ซื้อกองทุนแบบรายครั้ง” แล้วระบุยอดเงินลงทุน ระบบแสดงข้อมูลการจัดสรรเงินลงทุนตามยอดเงินที่ท่านระบุ จากนั้นเลือก “ดำเนินการต่อ” และรับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

4.3 เลือกบัญชีเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน (ต้องมีการผูกบัญชีเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการต่อได้ สามารถดูวิธีการผูกบัญชี คลิกที่นี่)  ระบบสรุปข้อมูลในหน้ายืนยันการทำรายการ ให้เลือก “ยืนยัน” ระบบจะแสดงผลการทำรายการและบันทึกสลิปไว้

 5.การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน
การปรับสมดุลพอร์ตนั้นเกิดขึ้นได้เมื่อพอร์ตการลงทุนของท่านมีสัดส่วนการลงทุนที่เบี่ยงเบนไปจากพอร์ตการลงทุนแนะนำเกินกว่าระดับที่กำหนด ซึ่งอาจเกิดได้จาก
  • สภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง
  • การปรับสัดส่วนการลงทุนแนะนำตามมุมมองของผู้จัดการกองทุนที่จะมีการทบทวนรายไตรมาส
โดยระบบจะแสดงแถบแจ้งเตือนให้ท่านรับทราบเพื่อดำเนินการปรับสมดุลพอร์ตตามความประสงค์ของท่าน เลือกแถบแจ้งเตือนเพื่อดูรายละเอียดและทำรายการถัดไป
5.1 ระบบจะแสดงข้อมูลพอร์ตที่เข้าเงื่อนไขการปรับสมดุล เลือก “รายละเอียด” เพื่อดำเนินการต่อ

5.2 ระบบแสดงรายละเอียดเพื่อให้ท่านดำเนินการและรับทราบความเสี่ยง รวมทั้งจะสรุปข้อมูลในหน้ายืนยันการทำรายการ เลือก “ยืนยัน” การทำรายการสมบูรณ์  ทั้งนี้ การปรับสมดุลพอร์ตจะมีผลเมื่อท่านกดดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น
 
พอร์ตการลงทุนแนะนำประจำไตรมาส
ดาวน์โหลดพอร์ตการลงทุนแนะนำประจำไตรมาส 2/2567 คลิกที่นี่
คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดคำถามที่พบบ่อย คลิกที่นี่
คู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด @ccess Mobile App

ดาวน์โหลด
และลงทะเบียน

พร้อมแล้วทั้ง IOS
และ Android

ดาวน์โหลด คลิก