โปรโมชั่น/กองทุนแนะนำ


KFLTPC-UI คัด Private Equity เด่น...เน้นศักยภาพเติบโตสูง
เสนอขายครั้งแรก: 25 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2565
อ่านรายละเอียด

KFYENJAI-A ... ลงทุนเย็นใจ ไม่เสี่ยงสูง
อ่านรายละเอียด

กรุงศรีตราสารหนี้ 6M6-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFXAI6M6)
เสนอขายครั้งเดียวระหว่าง 8 -15 สิงหาคม 2565
อ่านรายละเอียด

SSF | RMF ลงทุนเมื่อไหร่ ก็รวมรับโปรโมชั่นได้ทั้งปี
รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 100 บาท ต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท*
อ่านรายละเอียด
1
ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี