โปรโมชั่น/กองทุนใหม่


ลงทุนให้ชีวิตดีเริ่ด เลือก KFSUPER และ KFSUPERRMF
อ่านรายละเอียด

โอน PVD สู่ RMF 2562
รับหน่วยลงทุน KFCASH 0.2% ของเงินโอนตั้งแต่บาทแรก เทียบเท่าล้านละ 2,000 บาท*
อ่านรายละเอียด

LTF | RMF 2562 ลงทุนก่อน ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนปลายปี
รับโปรโมชั่นตลอดปี เมื่อลงทุนระหว่าง 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 62 รับหน่วยลงทุน KFCASH มูลค...
อ่านรายละเอียด

LTF | RMF สะสมทุกเดือน สุขเพิ่มทั้งปี 2562
ลงทุน LTF | RMF สม่ำเสมอเท่ากันทุกเดือน ต่อเนื่องครบ 12 เดือน ...
อ่านรายละเอียด
1
ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี