โปรโมชั่น/กองทุนใหม่


ก้าวจากผู้ใช้สู่ผู้ลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีระดับโลกกับ KFHTECH-A
รับโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อลงทุน KFHTECH-A ระหว่างวันที่ 21 – 29 พ.ค. 2562
อ่านรายละเอียด

ลงทุนให้ชีวิตดีเริ่ด เลือก KFSUPER และ KFSUPERRMF
อ่านรายละเอียด

โอน PVD สู่ RMF 2562
รับหน่วยลงทุน KFCASH 0.2% ของเงินโอนตั้งแต่บาทแรก เทียบเท่าล้านละ 2,000 บาท*
อ่านรายละเอียด

LTF | RMF 2562 ลงทุนก่อน ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนปลายปี
รับโปรโมชั่นตลอดปี เมื่อลงทุนระหว่าง 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 62 รับหน่วยลงทุน KFCASH มูลค...
อ่านรายละเอียด
1
ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี