โปรโมชั่น


ทุกโอกาสทองจะอยู่ในมือคุณ
LTF | RMF 5 กองทุนใหม่ของกรุงศรี KFLTFDNM-D, KFDNMRMF, KFGOODRMF, KFAFIXRMF และ KF...
อ่านรายละเอียด

เชื่อมือกรุงศรี เชื่อมั่นกองทุนสตาร์ 
KFLTFSTARD และ KFSTARRMF
อ่านรายละเอียด

KFGOOD กองทุนที่ต้องมี เพื่อชีวิตดีเว่อร์
อ่านรายละเอียด

โอน PVD สู่ RMF
รับหน่วยลงทุน KFCASH 0.2% ของเงินโอนตั้งแต่บาทแรก เทียบเท่าล้านละ 2,000 บาท*
อ่านรายละเอียด
1
ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี