กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+9.53%+9.76%+8.54%+16.82%+14.68%+6.47%+0.86%+3.79%660
LBMA Gold Price PM+9.41%+11.35%+8.64%+18.76%+16.90%+8.33%+2.57%+5.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.41%+14.52%+15.82%+13.06%+14.77%+12.71%+13.60%+14.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.54%+15.69%+16.75%+14.77%+16.24%+13.67%+14.79%+15.63%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+6.38%+6.39%+5.59%+6.56%+11.81%+6.06%N/A+0.79%204
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+6.61%+7.54%+5.74%+8.24%+14.65%+8.67%N/A+2.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.12%+14.14%+15.21%+13.62%+15.56%+13.52%N/A+14.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.01%+15.83%+16.80%+14.99%+17.73%+15.05%N/A+15.74%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+18.59%+18.34%+30.15%+57.45%+15.48%+11.09%-6.32%-4.82%251
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+21.68%+21.93%+32.95%+75.73%+21.17%+15.95%-3.29%-1.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+43.18%+40.27%+38.18%+34.44%+36.61%+32.22%+30.64%+29.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+47.33%+43.39%+41.61%+36.05%+38.57%+34.19%+32.42%+31.41%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)-8.87%-10.67%-10.62%-10.02%-0.76%-0.35%+1.27%+1.64%271
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)-7.32%-9.62%-9.32%-8.05%+1.05%+1.56%+2.97%+3.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.13%+5.92%+6.55%+4.72%+4.74%+4.02%+3.60%+3.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.36%+6.19%+6.79%+5.00%+4.81%+4.09%+3.67%+3.69%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)-6.40%-7.26%-7.38%-6.35%+0.20%+0.98%N/A+1.56%860
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index-7.32%-9.62%-9.32%-8.05%+1.05%+1.56%N/A+1.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.68%+4.30%+5.05%+3.32%+4.82%+3.86%N/A+3.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.36%+6.19%+6.79%+5.00%+4.81%+4.09%N/A+4.03%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)-6.37%-7.25%-7.36%-6.35%+0.16%+0.93%N/A+1.53%6,388
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD-7.32%-9.62%-9.32%-8.05%+1.05%+1.56%N/A+1.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.68%+4.30%+5.05%+3.31%+4.82%+3.86%N/A+3.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.36%+6.19%+6.79%+5.00%+4.81%+4.09%N/A+4.03%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)-9.95%-12.05%-12.18%-11.73%N/AN/AN/A-3.14%433
เกณฑ์มาตรฐาน(5)-8.11%-10.60%-10.57%-8.56%N/AN/AN/A-0.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.23%+5.97%+6.54%+4.65%N/AN/AN/A+4.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.08%+4.94%+5.53%+3.91%N/AN/AN/A+3.83%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)-9.95%-12.04%-12.18%-11.73%N/AN/AN/A-3.14%11
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-8.11%-10.60%-10.57%-8.56%N/AN/AN/A-0.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.23%+5.97%+6.54%+4.65%N/AN/AN/A+4.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.08%+4.94%+5.53%+3.91%N/AN/AN/A+3.83%
กรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)-7.56%-15.38%-12.46%N/AN/AN/AN/A-29.16%649
100% ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index in USD - Hedging FX-8.36%-13.34%-11.82%N/AN/AN/AN/A-18.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.21%+12.51%+12.61%N/AN/AN/AN/A+11.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.56%+10.94%+12.16%N/AN/AN/AN/A+9.02%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y1 (KFGFI1Y1)-1.46%-1.67%-1.68%N/AN/AN/AN/A-3.39%970
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.39%+3.44%+3.57%N/AN/AN/AN/A+3.05%
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y2 (KFGFI1Y2)-1.42%-1.61%-1.62%N/AN/AN/AN/A-3.28%1,112
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.29%+3.34%+3.47%N/AN/AN/AN/A+3.01%
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y3 (KFGFI1Y3)-0.54%N/A-0.63%N/AN/AN/AN/A-0.70%548
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.69%N/A+1.55%N/AN/AN/AN/A+1.34%
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y4 (KFGFI1Y4)-0.54%N/A-0.64%N/AN/AN/AN/A-0.71%302
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.69%N/A+1.55%N/AN/AN/AN/A+1.37%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-10.23%-17.06%-19.81%-19.16%+12.64%+7.29%+7.67%+4.49%364
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)-5.40%-10.89%-9.23%-8.05%+6.33%+5.01%+6.95%+4.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.64%+22.36%+25.54%+19.75%+20.44%+18.53%+15.71%+16.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.65%+16.48%+18.69%+14.88%+15.69%+13.99%+13.61%+18.52%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)-3.76%-4.88%-6.34%-1.76%+2.80%+1.97%N/A+3.13%1,449
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-3.89%-5.71%-7.35%+5.17%+7.89%+5.70%N/A+6.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.01%+7.30%+7.94%+6.16%+7.43%+6.30%N/A+6.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.71%+9.50%+10.03%+8.21%+9.81%+8.27%N/A+7.81%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)-4.03%-6.00%-6.94%-8.12%-0.15%N/AN/A+0.39%635
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-5.58%-9.87%-8.33%-11.95%+2.73%N/AN/A+1.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.59%+6.19%+6.88%+5.74%+7.98%N/AN/A+7.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.50%+9.78%+11.49%+8.69%+9.73%N/AN/A+9.03%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)-4.02%-6.00%-6.94%-8.12%-0.15%+1.18%N/A+1.90%1,029
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-5.58%-9.87%-8.33%-11.95%+2.73%+3.50%N/A+4.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.59%+6.19%+6.88%+5.74%+7.98%+6.74%N/A+6.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.50%+9.78%+11.49%+8.69%+9.73%+8.51%N/A+8.31%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)-3.80%-4.89%-6.36%-1.84%+2.73%+1.93%N/A+2.22%1,735
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-3.89%-5.71%-7.35%+5.17%+7.89%+5.70%N/A+6.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.06%+7.31%+7.97%+6.16%+7.45%+6.32%N/A+6.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.71%+9.50%+10.03%+8.21%+9.81%+8.27%N/A+7.87%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)-5.98%-7.33%-7.38%-7.88%-0.07%N/AN/A+0.46%47
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.29%+6.42%+7.08%+5.41%+6.76%N/AN/A+5.99%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)-5.98%-7.33%-7.38%-7.88%-0.07%N/AN/A+0.91%270
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.29%+6.42%+7.08%+5.41%+6.76%N/AN/A+5.72%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)-6.27%-8.88%-8.67%-6.60%N/AN/AN/A-0.78%428
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.38%+4.44%+5.16%+3.62%N/AN/AN/A+13.59%
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE)-4.34%-6.98%-7.72%-2.85%N/AN/AN/A-0.51%4,121
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-6.54%-7.97%-9.24%-0.79%N/AN/AN/A+4.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.82%+8.09%+8.78%+6.83%N/AN/AN/A+6.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.85%+8.17%+8.48%+7.42%N/AN/AN/A+6.85%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)-11.68%-19.69%-11.39%-19.62%-0.51%+3.13%+2.33%-3.24%70
MSCI BRIC Net TR 10/40 Index-18.50%-27.30%-19.63%-31.13%-7.59%-2.84%+0.14%-1.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+33.10%+26.53%+31.04%+22.25%+21.64%+19.38%+17.92%+24.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+37.47%+29.25%+34.63%+25.48%+22.47%+20.07%+20.95%+24.54%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-12.13%-18.46%-9.53%-30.66%-14.35%-8.62%-3.15%-3.44%515
Hang Seng China Enterprise-10.61%-17.00%-7.97%-26.72%-12.14%-6.86%-3.16%-3.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+46.67%+35.01%+41.98%+30.46%+23.94%+21.58%+21.30%+22.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+45.80%+35.00%+41.62%+31.16%+24.77%+22.56%+22.40%+23.26%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+6.15%+15.81%+14.67%+6.76%-2.65%-1.46%-3.30%-2.66%52
MSCI EM Latin America Index+4.32%+12.89%+11.70%+7.09%-3.31%-2.49%-4.11%-3.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.84%+21.74%+21.88%+21.86%+31.22%+27.40%+23.99%+23.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.40%+20.96%+22.27%+20.77%+31.34%+27.35%+24.73%+24.68%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFUS-A)-17.79%-48.20%-39.96%-46.49%-10.66%-5.62%N/A+2.89%1,723
S&P 500 Total Return-5.62%-6.87%-10.84%+10.04%+15.65%+12.01%N/A+14.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+67.29%+54.42%+62.42%+42.79%+32.84%+26.91%N/A+21.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.52%+21.35%+23.37%+17.38%+23.51%+19.98%N/A+16.88%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-8.72%-14.77%-13.17%-21.95%-3.94%-3.00%N/A+0.14%59
MSCI Emerging Market TR Net-7.98%-11.51%-9.14%-10.37%+3.98%+2.74%N/A+2.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.95%+18.62%+21.56%+16.67%+17.92%+15.48%N/A+13.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.32%+18.15%+20.67%+16.59%+18.11%+16.04%N/A+14.82%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)-10.44%-22.83%-24.17%-11.92%+7.62%+4.82%N/A+6.73%858
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return-6.25%-13.79%-15.10%-0.89%+8.87%+5.93%N/A+7.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+32.59%+27.11%+30.47%+22.59%+22.11%+18.94%N/A+16.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+27.59%+23.08%+26.17%+19.33%+20.04%+17.03%N/A+16.26%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+4.15%-4.65%-6.28%+7.31%+14.30%N/AN/A+10.02%858
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+1.82%-2.31%-6.16%+14.54%+14.67%N/AN/A+11.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.79%+18.73%+20.61%+15.85%+17.86%N/AN/A+17.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.76%+16.26%+18.21%+13.81%+17.74%N/AN/A+16.61%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+4.15%-4.65%-6.28%+7.31%+14.19%+8.49%N/A+7.28%3,685
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+1.82%-2.31%-6.16%+14.54%+14.67%+9.61%N/A+8.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.79%+18.73%+20.61%+15.85%+17.88%+16.38%N/A+16.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.76%+16.26%+18.21%+13.81%+17.74%+15.66%N/A+14.99%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)-6.34%-13.67%-15.49%-12.74%+3.67%+1.49%N/A+2.53%65
S&P Developed SmallCap Net TR Index-4.02%-12.48%-11.53%-3.77%+9.90%+7.18%N/A+8.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.12%+21.98%+24.85%+18.43%+21.44%+18.03%N/A+16.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.52%+19.89%+20.79%+16.75%+22.23%+18.51%N/A+16.75%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFHEUROP-A)-7.59%-16.93%-20.39%-7.11%+8.24%+6.88%N/A+8.71%4,073
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)-2.38%-7.57%-10.75%+4.44%+10.89%+9.26%N/A+10.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+30.16%+25.54%+28.34%+21.16%+21.82%+18.59%N/A+17.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.12%+22.59%+24.49%+18.54%+20.23%+17.36%N/A+17.81%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)-3.55%-21.93%-20.86%-13.44%+4.41%+2.81%N/A+3.61%2,189
TOPIX Net Total Return JPY - Hedging FX+1.28%-3.81%-3.59%+3.12%+9.14%+7.95%N/A+6.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.12%+24.28%+27.38%+21.38%+22.12%+19.27%N/A+21.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.79%+12.78%+14.08%+13.15%+18.44%+16.91%N/A+16.81%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-17.27%-19.22%-19.30%-23.95%+2.77%+6.03%N/A+4.12%1,132
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-14.28%-20.12%-15.44%-29.71%-1.24%+2.62%N/A+0.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+33.65%+25.19%+29.92%+22.12%+20.79%+19.55%N/A+18.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+34.65%+26.48%+31.41%+24.63%+23.02%+20.78%N/A+19.98%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+2.05%-4.35%-5.48%-0.08%+4.71%+3.50%N/A-0.72%70
ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate Index + 0.085% p.a.-3.36%-6.60%-4.56%-4.19%-0.21%-1.29%N/A-2.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.02%+10.40%+11.79%+9.78%+11.88%+10.58%N/A+10.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.37%+8.09%+8.23%+7.51%+6.92%+6.74%N/A+6.74%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)-4.77%-6.77%-11.40%+0.89%N/AN/AN/A+11.10%4,289
MSCI World Net Index NETR USD-5.63%-8.58%-10.88%+5.94%N/AN/AN/A+17.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.29%+17.45%+19.76%+14.21%N/AN/AN/A+17.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.02%+18.25%+19.84%+14.98%N/AN/AN/A+20.93%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGBRAND-I)-4.77%N/A-11.39%N/AN/AN/AN/A-8.22%24
MSCI World Net Index NETR USD-5.63%N/A-10.88%N/AN/AN/AN/A-8.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.29%N/A+19.76%N/AN/AN/AN/A+18.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.02%N/A+19.84%N/AN/AN/AN/A+18.75%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)-4.77%-6.77%-11.40%+0.89%+8.44%+7.63%N/A+8.22%2,071
MSCI World Net Index NETR USD-5.63%-8.58%-10.88%+5.94%+13.00%+9.91%N/A+10.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.29%+17.45%+19.76%+14.22%+16.79%+14.53%N/A+13.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.02%+18.25%+19.84%+14.98%+19.90%N/AN/A+15.85%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGTECH-A)-20.36%-44.42%-37.19%-36.91%+3.51%+5.61%N/A+6.44%1,007
MSCI AC World Information Technology Index-11.36%-13.83%-19.04%+3.38%+22.42%+19.64%N/A+19.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+53.90%+51.82%+58.64%+41.08%+32.44%+27.61%N/A+27.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+30.20%+26.62%+29.23%+21.52%+25.30%+22.14%N/A+21.77%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFJPINDX-A)-0.44%-6.98%-6.63%-6.90%+5.61%+6.64%N/A+6.70%245
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)-0.43%-6.85%-6.59%-5.94%+7.85%+8.38%N/A+8.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.93%+20.44%+22.10%+18.95%+19.60%+17.91%N/A+17.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.96%+15.16%+16.10%+15.84%+21.21%+19.19%N/A+19.13%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFUSINDX-A)-7.67%-9.43%-12.76%-0.25%+11.81%+10.94%N/A+10.90%824
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)-8.03%-9.86%-13.12%+0.60%+14.63%+13.99%N/A+13.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.19%+19.96%+21.87%+16.25%+23.02%+19.64%N/A+19.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.72%+20.46%+22.49%+16.66%+24.66%+21.02%N/A+20.88%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFJPSCAP-A)+0.37%-15.03%-11.44%-9.93%+5.85%N/AN/A+6.19%443
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-6.60%-15.41%-11.67%-9.49%+2.26%N/AN/A+1.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.03%+24.22%+27.22%+20.91%+21.93%N/AN/A+20.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.92%+18.81%+20.31%+17.46%+18.76%N/AN/A+17.75%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่าปันผล (KF-JPSCAPD)+0.51%-14.85%-11.23%-9.41%+6.10%N/AN/A+6.27%563
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-6.60%-15.41%-11.67%-9.49%+2.26%N/AN/A+1.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.95%+24.05%+27.05%+20.93%+21.85%N/AN/A+20.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.92%+18.81%+20.31%+17.46%+18.76%N/AN/A+17.76%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)-2.64%-8.73%-11.39%-8.39%+5.62%N/AN/A+4.96%72
Russell 2500 Net TR Lagged - Hedging FX(THB)-6.03%-15.17%-14.02%-11.81%+9.45%N/AN/A+9.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.76%+21.49%+23.90%+18.56%+22.82%N/AN/A+19.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.91%+24.42%+25.51%+20.96%+29.37%N/AN/A+24.99%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)-3.61%-5.90%-3.88%+12.15%+7.31%N/AN/A+2.76%284
MSCI India Index+0.61%+0.15%+0.18%+28.92%+14.90%N/AN/A+10.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.06%+19.91%+21.73%+16.41%+19.39%N/AN/A+17.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.48%+21.91%+24.30%+17.77%+23.79%N/AN/A+21.08%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)-15.96%-19.88%-21.66%-31.55%-1.79%N/AN/A-1.17%8,135
ดัชนี MSCI China A Onshore-13.70%-20.10%-20.96%-12.91%+7.23%N/AN/A+2.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+29.91%+23.68%+27.08%+23.48%+21.38%N/AN/A+22.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+28.04%+22.31%+25.52%+20.68%N/AN/AN/A+22.77%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)-1.99%-9.91%-8.29%-18.09%+1.95%N/AN/A-0.78%610
MSCI AC Asia (ex Japan) Gross Return GBP - Hedging FX-3.58%-10.53%-5.36%-16.50%+4.80%N/AN/A+2.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.72%+21.45%+25.30%+19.64%+19.27%N/AN/A+18.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.01%+18.81%+21.73%+18.00%+20.39%N/AN/A+19.28%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)-9.17%-12.25%-12.21%+3.68%+8.85%N/AN/A+3.51%3,060
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-5.92%-1.15%-5.92%+25.71%+13.87%N/AN/A+8.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.15%+17.99%+20.20%+17.47%+19.51%N/AN/A+19.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.99%+20.80%+22.98%+20.23%+21.44%N/AN/A+21.16%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)+1.34%-7.37%-8.66%-1.55%+11.32%N/AN/A+10.05%2,238
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX-0.74%-5.45%-8.53%+4.76%+12.61%N/AN/A+11.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.64%+19.05%+21.49%+15.80%+18.14%N/AN/A+17.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.45%+15.71%+17.81%+13.25%+18.76%N/AN/A+18.43%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHHCARE-I)+1.34%N/A-8.66%N/AN/AN/AN/A-7.87%53
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX-0.74%N/A-8.53%N/AN/AN/AN/A-5.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.64%N/A+21.49%N/AN/AN/AN/A+19.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.45%N/A+17.81%N/AN/AN/AN/A+16.21%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)+1.34%-7.37%-8.66%-1.55%+11.23%N/AN/A+9.97%147
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX-0.74%-5.45%-8.53%+4.76%+12.61%N/AN/A+11.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.64%+19.05%+21.49%+15.80%+18.15%N/AN/A+17.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.45%+15.71%+17.81%+13.25%+18.76%N/AN/A+18.43%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)-10.49%-27.36%-25.30%-20.82%N/AN/AN/A+19.10%3,224
MSCI All Country World Information Technology- Net Return- Hedging FX (THB)-13.68%-16.69%-21.18%-5.64%N/AN/AN/A+23.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+34.81%+34.21%+38.65%+27.81%N/AN/AN/A+26.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.90%+26.39%+28.94%+21.34%N/AN/AN/A+26.96%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)-5.29%-4.40%-8.07%-2.92%N/AN/AN/A+8.76%855
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX-8.34%-11.94%-13.04%-5.23%N/AN/AN/A+13.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.94%+16.01%+17.73%+13.32%N/AN/AN/A+12.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.75%+17.03%+18.66%+14.00%N/AN/AN/A+13.76%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)-5.29%-4.40%-8.07%-2.92%N/AN/AN/A+8.79%359
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX-8.34%-11.94%-13.04%-5.23%N/AN/AN/A+13.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.94%+16.01%+17.73%+13.32%N/AN/AN/A+12.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.75%+17.03%+18.66%+14.00%N/AN/AN/A+13.76%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า (KFINFRA-A)+0.13%-7.58%-4.93%-3.72%N/AN/AN/A-0.30%2,604
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX-8.06%-11.58%-13.20%-3.25%N/AN/AN/A+2.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.42%+15.45%+16.43%+13.59%N/AN/AN/A+13.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.84%+17.93%+19.63%+14.70%N/AN/AN/A+14.30%
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFINFRA-I)+0.13%N/A-4.93%N/AN/AN/AN/A-4.52%47
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX-8.06%N/A-13.20%N/AN/AN/AN/A-12.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.42%N/A+16.43%N/AN/AN/AN/A+16.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.84%N/A+19.63%N/AN/AN/AN/A+19.25%
กรุงศรี ESG Climate Tech-สะสมมูลค่า (KFCLIMA-A)-4.14%-18.09%-15.13%-10.87%N/AN/AN/A-5.94%475
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.76%+23.13%+26.04%+19.01%N/AN/AN/A+18.87%
กรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า (KFINNO-A)-35.40%-60.00%-49.56%-60.03%N/AN/AN/A-57.72%171
MSCI World Net Total Return USDUSD Index - Hedging FX-8.06%-11.58%-13.20%-3.25%N/AN/AN/A+1.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+66.27%+57.55%+64.10%+46.68%N/AN/AN/A+45.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.84%+17.93%+19.63%+14.70%N/AN/AN/A+14.49%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า (KFCMEGA-A)-21.12%-34.12%-27.12%N/AN/AN/AN/A-40.56%1,571
MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน -12.77%-21.44%-16.39%N/AN/AN/AN/A-22.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+63.37%+49.68%+57.80%N/AN/AN/AN/A+43.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+36.41%+28.11%+33.05%N/AN/AN/AN/A+27.12%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า (KFESG-A)-12.57%-21.68%-22.78%N/AN/AN/AN/A-19.87%1,683
ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน-8.34%-11.94%-13.04%N/AN/AN/AN/A-10.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.91%+22.32%+24.61%N/AN/AN/AN/A+20.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.75%+17.03%+18.66%N/AN/AN/AN/A+15.60%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFESG-I)-12.57%-21.68%-22.78%N/AN/AN/AN/A-19.87%16
ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน-8.34%-11.94%-13.04%N/AN/AN/AN/A-10.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.92%+22.32%+24.61%N/AN/AN/AN/A+20.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.75%+17.03%+18.66%N/AN/AN/AN/A+15.60%
กรุงศรีโกลบอลโกรท-สะสมมูลค่า (KFGG-A)-17.53%-40.60%-33.13%N/AN/AN/AN/A-40.29%2,039
100.00% MSCI ACWI Gross Total Return USD Index in USD currency adjusted with the cost of foreign exchange hedging to compare with the Baht equivalent as at the date of calculation of return.-8.23%-11.75%-12.90%N/AN/AN/AN/A-11.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+55.15%+43.62%+50.68%N/AN/AN/AN/A+39.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.75%+17.03%+18.66%N/AN/AN/AN/A+15.78%
กรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I)-17.53%-40.61%-33.13%N/AN/AN/AN/A-33.26%10
100.00% MSCI ACWI Gross Total Return USD Index in USD currency adjusted with the cost of foreign exchange hedging to compare with the Baht equivalent as at the date of calculation of return.-8.23%-11.75%-12.90%N/AN/AN/AN/A-6.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+55.16%+43.63%+50.69%N/AN/AN/AN/A+41.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.75%+17.03%+18.66%N/AN/AN/AN/A+16.44%
กรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGMIL-A)-13.16%-25.72%-24.14%N/AN/AN/AN/A-25.72%1,056
MSCI ACWI Growth Net Total Return USD Index - Hedging FX-12.25%-19.52%-20.12%N/AN/AN/AN/A-19.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+32.02%+28.77%+33.07%N/AN/AN/AN/A+28.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.10%+22.57%+25.15%N/AN/AN/AN/A+22.48%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)-1.52%-4.93%-7.64%+1.41%N/AN/AN/A+4.95%80
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD+0.39%-0.47%-5.96%+13.75%N/AN/AN/A+7.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.40%+16.96%+17.56%+15.12%N/AN/AN/A+23.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.29%+17.29%+18.36%+14.94%N/AN/AN/A+22.81%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)-1.52%-4.93%-7.64%+1.41%+6.39%+5.73%N/A+3.44%198
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD+0.39%-0.47%-5.96%+13.75%+6.38%+4.20%N/A+3.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.40%+16.96%+17.56%+15.12%+22.49%+18.44%N/A+17.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.29%+17.29%+18.36%+14.94%+21.43%+17.62%N/A+16.64%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD 70%, MSCI ACWI Net Total Return USD 30%
(5)
1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)
(6)
1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)