ตารางการทำรายการ

ชื่อกองทุนวันที่จดทะเบียนกองทุนวันที่ครบอายุ/เปิดให้ขายคืนหน่วยลงทุนวันที่กำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไป(ถ้ามี)หมายเหตุ
กองทุนที่มีกำหนดอายุกองทุน
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M45 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)06-ต.ค.-6322-เม.ย.-64--
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M54 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)27-เม.ย.-6428-ต.ค.-64-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 27 ต.ค. 64
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M55 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)25-พ.ค.-6424-พ.ย.-64-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 23 พ.ย. 64
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M56 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)01-มิ.ย.-6402-ธ.ค.-64-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 1 ธ.ค. 64
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M57 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)15-มิ.ย.-6416-ธ.ค.-64-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 15 ธ.ค. 64
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M58 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)06-ก.ค.-6406-ม.ค.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 5 ม.ค. 65
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M59 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)10-ส.ค.-6410-ก.พ.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 9 ก.พ. 65
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M60 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)17-ส.ค.-6418-ก.พ.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 17 ก.พ. 65
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M61 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)24-ส.ค.-6424-ก.พ.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 23 ก.พ. 65
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M62 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)31-ส.ค.-6403-มี.ค.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 2 มี.ค. 65
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M63 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)14-ก.ย.-6417-มี.ค.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 16 มี.ค. 65
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M64 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)28-ก.ย.-6431-มี.ค.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 30 มี.ค. 65
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M65 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)06-ต.ค.-6408-เม.ย.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 7 เม.ย. 65
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M66 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)12-ต.ค.-6412-เม.ย.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 11 เม.ย. 65
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y104-ส.ค.-6426-ส.ค.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 25 ส.ค. 65
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y213-ส.ค.-6426-ส.ค.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 25 ส.ค. 65
กองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล22-ก.ค.-40-n/aXD ล่าสุด 11 ส.ค. 64, 0.75 บาท/หน่วย
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล02-พ.ค.-45-n/aXD ล่าสุด 03 ก.ย. 64, 0.45 บาท/หน่วย
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล28-ส.ค.-46-n/aXD ล่าสุด 16 ก.ค. 64, 0.95 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล30-ก.ย.-46-n/aXD ล่าสุด 14 พ.ค. 64, 0.56 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล31-มี.ค.-47-n/aXD ล่าสุด 21 พ.ค. 64, 0.68 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล01-พ.ย.-47-n/aXD ล่าสุด 11 ก.พ. 64, 0.30 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล17-พ.ย.-47-n/aXD ล่าสุด 06 พ.ย. 63, 0.50 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล30-พ.ย.-49-n/aXD ล่าสุด 19 เม.ย. 64, 0.50 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นปันผล23-มี.ค.-50-n/aXD ล่าสุด 14 พ.ค. 64, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/3022-มิ.ย.-50-n/aXD ล่าสุด 11 ส.ค. 64, 0.25 บาท/หน่วย
อสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร15-ก.ค.-52-n/aXD ล่าสุด 15 ก.ย. 64, 0.39 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล01-ส.ค.-57-n/aXD ล่าสุด 03 ก.ย. 64, 0.50 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล19-ก.ย.-57-n/aXD ล่าสุด 07 ต.ค. 64, 0.15 บาท/หน่วย
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล13-ก.พ.-58-n/aXD ล่าสุด 12 มี.ค. 64, 0.45 บาท/หน่วย
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล27-เม.ย.-58-n/aXD ล่าสุด 12 มี.ค. 64, 0.75 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล31-มี.ค.-59-n/aXD ล่าสุด 11 ส.ค. 64, 0.50 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล05-ส.ค.-59-n/aXD ล่าสุด 03 ก.ย. 64, 0.40 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล23-พ.ย.-59-n/aXD ล่าสุด 21 พ.ย. 60, 0.40 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล23-พ.ย.-59-n/aXD ล่าสุด 21 พ.ย. 60, 0.62 บาท/หน่วย
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล20-มี.ค.-60-n/aXD ล่าสุด 08 ก.ค. 64, 0.20 บาท/หน่วย
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่าปันผล29-พ.ค.-60-n/aXD ล่าสุด 07 ต.ค. 64, 0.39 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล23-พ.ย.-61-n/a-
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล01-ต.ค.-63-n/a-
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล01-ต.ค.-63-n/aXD ล่าสุด 11 ส.ค. 64, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล26-ม.ค.-42-n/aXD ล่าสุด 14 พ.ค. 63, 0.10 บาท/หน่วย

วางแผนการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th