ตารางการทำรายการ

ชื่อกองทุนวันที่จดทะเบียนกองทุนวันที่ครบอายุ/เปิดให้ขายคืนหน่วยลงทุนวันที่กำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไป(ถ้ามี)หมายเหตุ
กองทุนที่มีกำหนดอายุกองทุน
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M2622-เม.ย.-67--
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M1920-ต.ค.-6625-เม.ย.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 24 เม.ย. 67
กรุงศรีพันธบัตรไทย 3M223-ม.ค.-6726-เม.ย.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 25 เม.ย. 67
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M509-พ.ย.-6614-พ.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 13 พ.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 3M120-ก.พ.-6721-พ.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 20 พ.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 9M102-ส.ค.-6623-พ.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 21 พ.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M2020-พ.ย.-6624-พ.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 23 พ.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M607-ธ.ค.-6612-มิ.ย.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 11 มิ.ย. 67
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M2118-ธ.ค.-6620-มิ.ย.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 19 มิ.ย. 67
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M2228-ธ.ค.-6604-ก.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 3 ก.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M709-ม.ค.-6712-ก.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 11 ก.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M819-ม.ค.-6712-ก.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 11 ก.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M2315-ม.ค.-6718-ก.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 17 ก.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M2429-ม.ค.-6701-ส.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 31 ก.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M908-ก.พ.-6715-ส.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 14 ส.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 11M128-ส.ค.-6622-ส.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 21 ส.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M2523-ก.พ.-6729-ส.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 28 ส.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M1007-มี.ค.-6712-ก.ย.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 11 ก.ย. 67
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M94-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)20-มี.ค.-6712-ก.ย.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 11 ก.ย. 67
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M95-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)02-เม.ย.-6712-ก.ย.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 11 ก.ย. 67
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M120-มี.ค.-6703-ต.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 2 ต.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M1109-เม.ย.-6711-ต.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 10 ต.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรไทย 1Y106-ก.พ.-6707-ก.พ.-68-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 6 ก.พ. 68
กองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล22-ก.ค.-40-n/aXD ล่าสุด 11 ส.ค. 64, 0.75 บาท/หน่วย
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล02-พ.ค.-45-n/aXD ล่าสุด 10 มี.ค. 66, 0.24 บาท/หน่วย
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล28-ส.ค.-46-n/aXD ล่าสุด 18 ม.ค. 66, 0.34 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล30-ก.ย.-46-n/aXD ล่าสุด 14 พ.ค. 64, 0.56 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล31-มี.ค.-47-n/aXD ล่าสุด 21 พ.ย. 65, 0.20 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล01-พ.ย.-47-n/aXD ล่าสุด 12 มี.ค. 67, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล17-พ.ย.-47-n/aXD ล่าสุด 08 พ.ย. 66, 0.40 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล30-พ.ย.-49-n/aXD ล่าสุด 12 พ.ค. 66, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นปันผล23-มี.ค.-50-n/aXD ล่าสุด 10 ก.พ. 66, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/3022-มิ.ย.-50-n/aXD ล่าสุด 11 ส.ค. 66, 0.25 บาท/หน่วย
อสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร15-ก.ค.-52-n/aXD ล่าสุด 12 ก.ย. 66, 0.12 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล01-ส.ค.-57-n/aXD ล่าสุด 12 มี.ค. 67, 0.50 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล19-ก.ย.-57-n/aXD ล่าสุด 01 เม.ย. 67, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล13-ก.พ.-58-n/aXD ล่าสุด 12 มี.ค. 67, 0.50 บาท/หน่วย
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล27-เม.ย.-58-n/aXD ล่าสุด 10 มี.ค. 66, 1.00 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล31-มี.ค.-59-n/aXD ล่าสุด 09 ก.พ. 67, 0.50 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล05-ส.ค.-59-n/aXD ล่าสุด 12 มี.ค. 67, 0.65 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล23-พ.ย.-59-n/aXD ล่าสุด 19 พ.ย. 64, 0.20 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล23-พ.ย.-59-n/aXD ล่าสุด 21 พ.ย. 65, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล20-มี.ค.-60-n/aXD ล่าสุด 01 เม.ย. 67, 0.15 บาท/หน่วย
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล29-พ.ค.-60-n/aXD ล่าสุด 01 เม.ย. 67, 0.50 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล23-พ.ย.-61-n/aXD ล่าสุด 21 พ.ย. 65, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล01-ต.ค.-63-n/aXD ล่าสุด 08 พ.ย. 66, 0.40 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล01-ต.ค.-63-n/aXD ล่าสุด 11 ส.ค. 66, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล16-มี.ค.-65-n/aXD ล่าสุด 12 มี.ค. 67, 0.65 บาท/หน่วย
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล26-ม.ค.-42-n/aXD ล่าสุด 12 พ.ค. 66, 0.16 บาท/หน่วย