ตารางการทำรายการ

ชื่อกองทุนวันที่จดทะเบียนกองทุนวันที่ครบอายุ/เปิดให้ขายคืนหน่วยลงทุนวันที่กำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไป(ถ้ามี)หมายเหตุ
กองทุนที่มีกำหนดอายุกองทุน
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M607-ธ.ค.-66--
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M45 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)06-ต.ค.-6322-เม.ย.-64--
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M67 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)02-พ.ย.-6412-พ.ค.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 11 พ.ค. 65
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y11-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)07-ธ.ค.-6507-ธ.ค.-66-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 6 ธ.ค. 2566
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M702-มิ.ย.-6607-ธ.ค.-66-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 6 ธ.ค. 66
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M812-มิ.ย.-6607-ธ.ค.-66-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 6 ธ.ค. 66
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M919-มิ.ย.-6621-ธ.ค.-66-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 20 ธ.ค. 66
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M1023-มิ.ย.-6621-ธ.ค.-66-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 20 ธ.ค. 66
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M1103-ก.ค.-6604-ม.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 3 ม.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M1206-ก.ค.-6618-ม.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 17 ม.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M1317-ก.ค.-6618-ม.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 17 ม.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M1421-ก.ค.-6618-ม.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 17 ม.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรไทย 3M131-ต.ค.-6602-ก.พ.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 1 ก.พ. 67
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M1511-ส.ค.-6615-ก.พ.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 14 ก.พ. 67
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M1618-ส.ค.-6615-ก.พ.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 14 ก.พ. 67
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y12-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)28-ก.พ.-6629-ก.พ.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 28 ก.พ.67
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M107-ก.ย.-6613-มี.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 12 มี.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M215-ก.ย.-6613-มี.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 12 มี.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M326-ก.ย.-6625-มี.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 22 มี.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M1720-ก.ย.-6628-มี.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 27 มี.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M1809-ต.ค.-6611-เม.ย.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 10 เม.ย. 67
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M405-ต.ค.-6612-เม.ย.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 11 เม.ย. 67
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 5M130-ต.ค.-6612-เม.ย.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 11 เม.ย. 67
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M1920-ต.ค.-6625-เม.ย.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 24 เม.ย. 67
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M509-พ.ย.-6614-พ.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 13 พ.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 9M102-ส.ค.-6623-พ.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 21 พ.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M2020-พ.ย.-6624-พ.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 23 พ.ค. 67
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 11M128-ส.ค.-6622-ส.ค.-67-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 21 ส.ค. 67
กองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล22-ก.ค.-40-n/aXD ล่าสุด 11 ส.ค. 64, 0.75 บาท/หน่วย
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล02-พ.ค.-45-n/aXD ล่าสุด 10 มี.ค. 66, 0.24 บาท/หน่วย
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล28-ส.ค.-46-n/aXD ล่าสุด 18 ม.ค. 66, 0.34 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล30-ก.ย.-46-n/aXD ล่าสุด 14 พ.ค. 64, 0.56 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล31-มี.ค.-47-n/aXD ล่าสุด 21 พ.ย. 65, 0.20 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล01-พ.ย.-47-n/aXD ล่าสุด 13 ก.พ. 66, 0.60 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล17-พ.ย.-47-n/aXD ล่าสุด 08 พ.ย. 66, 0.40 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล30-พ.ย.-49-n/aXD ล่าสุด 12 พ.ค. 66, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นปันผล23-มี.ค.-50-n/aXD ล่าสุด 10 ก.พ. 66, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/3022-มิ.ย.-50-n/aXD ล่าสุด 11 ส.ค. 66, 0.25 บาท/หน่วย
อสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร15-ก.ค.-52-n/aXD ล่าสุด 12 ก.ย. 66, 0.12 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล01-ส.ค.-57-n/aXD ล่าสุด 09 มิ.ย. 66, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล19-ก.ย.-57-n/aXD ล่าสุด 06 ต.ค. 66, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล13-ก.พ.-58-n/aXD ล่าสุด 05 ก.ย. 66, 0.50 บาท/หน่วย
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล27-เม.ย.-58-n/aXD ล่าสุด 10 มี.ค. 66, 1.00 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล31-มี.ค.-59-n/aXD ล่าสุด 10 ก.พ. 66, 0.30 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล05-ส.ค.-59-n/aXD ล่าสุด 05 ก.ย. 66, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล23-พ.ย.-59-n/aXD ล่าสุด 19 พ.ย. 64, 0.20 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล23-พ.ย.-59-n/aXD ล่าสุด 21 พ.ย. 65, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล20-มี.ค.-60-n/aXD ล่าสุด 01 เม.ย. 65, 0.30 บาท/หน่วย
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล29-พ.ค.-60-n/aXD ล่าสุด 06 ต.ค. 66, 0.65 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล23-พ.ย.-61-n/aXD ล่าสุด 21 พ.ย. 65, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล01-ต.ค.-63-n/aXD ล่าสุด 08 พ.ย. 66, 0.40 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล01-ต.ค.-63-n/aXD ล่าสุด 11 ส.ค. 66, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล16-มี.ค.-65-n/aXD ล่าสุด 05 ก.ย. 66, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล26-ม.ค.-42-n/aXD ล่าสุด 12 พ.ค. 66, 0.16 บาท/หน่วย