เปิดบัญชีกองทุนออนไลน์

แนะนำการเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์
ท่านสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์กับ บลจ.กรุงศรี ผ่านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม National Digital ID หรือ NDID บน @ccess Mobile ของบริษัท ที่จะช่วยให้ท่านสมัครเปิดบัญชีกองทุนได้แบบ real time สะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย ไม่ต้องเดินทางมาแสดงตนที่สำนักงาน หรือสาขาธนาคาร รวมทั้งลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน 
แพลตฟอร์ม NDID เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานที่เป็นสมาชิกในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของลูกค้าระหว่างกัน โดยลูกค้าที่ใช้บริการต้องให้ความยินยอม แพลตฟอร์ม NDID จึงช่วยให้การทำรายการหรือสมัครใช้บริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางดิจิทัลสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น
 
ดูข้อมูล NDID เพิ่มเติม คลิกที่นี่
ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนผ่าน @ccess Mobile App
1.เลือกเปิดบัญชีกองทุน ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ และยืนยันตัวตนด้วย mobile/OTP
(กรุณาเตรียมบัตรประชาชน หน้าแรกสมุดคู่ฝาก หรือ หน้าจอ Digital Banking ที่ระบุชื่อและเลขบัญชีครบถ้วน)

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนรวมกับ บลจ.กรุงศรี ให้ดาวน์โหลดแอป @ccess Mobile ที่ App Store หรือ Google Play

2. ตรวจสอบสถานะ FATCA และกรอกข้อมูลบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบ DOPA 

3. เลือกธนาคารที่เคยไปยืนยันตน* (บริการ NDID) 

*ทำการยืนยันตัวตนใน application ของธนาคารที่เลือกไว้ภายในเวลา 60 นาที (ขั้นตอนของแต่ละธนาคาร คลิกที่นี่) แล้วกลับมาทำการเปิดบัญชีในขั้นตอนต่อไป 

4. หลังจากยืนยันตัวตนสำเร็จ จะเข้าสู่การกรอกข้อมูลต่างๆ* ในการเปิดบัญชีกองทุน 
  (*ข้อมูลส่วนบุคคล    ข้อมูลการทำงาน    ข้อมูลการติดต่อ แบบประเมินความเสี่ยง และ บัญชีรับเงิน)


5. หลังจากกรอกข้อมูลเปิดบัญชีกองทุน กดยืนยันข้อมูล ตั้งรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน และ PIN เพื่อเริ่มใช้งาน Mobile App ได้ทันที

ข้อมูล @ccess Mobile Application คลิกที่นี่

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ของแต่ละธนาคาร
ในปัจจุบัน มีธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการจำนวน 9 แห่ง* ที่ให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางดิจิทัลโดยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม NDID ดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์


*แต่ละธนาคารจะให้บริการในวงจำกัดตามช่วงเวลาและช่องทางที่แต่ละธนาคารกำหนด (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ี่นี่)
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย คลิกที่นี่
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ คลิกที่นี่


วางแผนการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th