เปิดบัญชีกองทุนออนไลน์

แนะนำการเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์
ท่านสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์กับ บลจ.กรุงศรี ผ่าน @ccess Mobile Application ที่จะช่วยให้ท่านสมัครเปิดบัญชีกองทุนได้แบบ real time สะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย ไม่ต้องเดินทางมาแสดงตนที่สำนักงาน หรือสาขาธนาคาร รวมทั้งลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน 

โดยท่านสามารถเลือกวิธีการยืนยันตัวตนได้จาก 3 ช่องทาง ได้แก่
1. บริการ NDID ผ่านแอปโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารที่ให้บริการยืนยันตัวตน NDID
2. จุดบริการ Krungsri i-CONFIRM
3. จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ใน 7-Eleven

ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
   ท่านสามารถเลือกคลิกที่ Link หรือ scan QR ด้านล่างนี้ เพื่อเริ่มเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์
       https://krungsriasset.onelink.me/RUCv/ha5dlgwf
ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนผ่าน @ccess Mobile App
เลือกเปิดบัญชีกองทุนรวมทั่วไป หรือ เปิดบัญชีกองทุนบัญชี RMF for PVD แล้วดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. รับทราบประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและให้ความยินยอมข้อมูล แล้วยอมรับข้อตกลงการใช้บริการและยืนยันตัวตนด้วย mobile/OTP (กรุณาเตรียมบัตรประชาชน หน้าแรกสมุดคู่ฝาก หรือ หน้าจอ Digital Banking ที่ระบุชื่อและเลขบัญชีครบถ้วน)

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีกองทุนรวมกับ บลจ.กรุงศรี ให้ดาวน์โหลดแอป @ccess Mobile ที่ App Store หรือ Google Play

2. ตรวจสอบสถานะ FATCA และกรอกข้อมูลบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบ DOPA 

3. ยืนยันตัวตนในครั้งแรกที่เปิดบัญชี โดยท่านสามารถทำการยืนยันตัวตนได้จาก  3 ช่องทาง ได้แก่
3.1 ช่องทางบริการยืนยันตัวตนโดย National Digital ID (NDID)
:   ให้เลือกธนาคารที่ท่านเคยไปยืนยันตน โดยจะต้องทำการยืนยันตัวตนในแอป Mobile Banking ของธนาคารที่ท่านเลือกไว้ภายในเวลา 60 นาทีแล้วกลับมาทำการเปิดบัญชีในขั้นตอนต่อไป   

3.2 จุดบริการ Krungsri i-CONFIRM
เมื่อกดเลือกช่องทางบริการ Krungsri i-CONFIRM ท่านจะได้รับ QR code ให้นำ QR code และบัตรประชาชนไปที่จุดให้บริการ และทำตามขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกองทุนกรุงศรี ก็สามารถยืนยันตัวตนได้ทันที

3.3 ช่องทางบริการยืนยันตัวตนที่จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ใน 7-Eleven ทุกสาขา*
เมื่อกดเลือกช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ท่านจะได้รับ QR code ให้นำ QR code และบัตรประชาชนไปที่สาขาเคาน์เตอร์เซอร์วิส ใน 7-Eleven และแจ้งพนักงานว่าต้องการเปิดบัญชีกองทุนกรุงศรี ก็สามารถยืนยันตัวตนได้ทันที

*โปรดดูรายชื่อสาขาที่ยกเว้นการให้บริการจาก FAQ คลิกที่นี่ 

4. หลังจากยืนยันตัวตนสำเร็จ จะเข้าสู่การกรอกข้อมูลต่างๆ* ในการเปิดบัญชีกองทุน 
      (*ข้อมูลส่วนบุคคล    ข้อมูลการทำงาน    ข้อมูลการติดต่อ แบบประเมินความเสี่ยง และ บัญชีรับเงิน)


5. หลังจากกรอกข้อมูลเปิดบัญชีกองทุน กดยืนยันข้อมูล ตั้งรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน และ PIN เพื่อเริ่มใช้งาน Mobile App ได้ทันทีดู @ccess Mobile App เพิ่มเติม คลิก

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

1. ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ของแต่ละธนาคาร
ในปัจจุบัน มีธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการจำนวน 10 แห่ง* ที่ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม NDID ดังนี้

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด  (มหาชน)
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์

*แต่ละธนาคารจะให้บริการในวงจำกัดตามช่วงเวลาและช่องทางที่แต่ละธนาคารกำหนด (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ี่นี่)

และมีผู้ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่ธนาคาร 1 แห่ง ได้แก่
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่)


2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตนที่จุดบริการ Krungsri i-CONFIRM
เมื่อท่านเลือกยืนยันตัวตนที่จุดบริการ Krungsri i-CONFIRM ใน @ccess Mobile ของ บลจ.กรุงศรี ท่านจะได้รับ QR code ให้นำไปแสดงพร้อมบัตรประชาชนที่จุดบริการของ Krungsri i-CONFIRM เพื่อทำการยืนยันตัวตน

3. ขั้นตอนการยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7- Eleven
เมื่อท่านเลือกยืนยันตัวตนผ่าน 7-Eleven ใน @ccess Mobile ของ บลจ.กรุงศรี ท่านจะได้รับ QR code ให้นำไปแสดงพร้อมบัตรประชาชนที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ* เพื่อทำการยืนยันตัวตน

 

*ยกเว้นสาขาดังต่อไปนี้
1) ห้างสรรพสินค้า/ร้านค้า: เมเจอร์รังสิต, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, ร้านค้าสวัสดิการการบินไทย
2) สนามบิน: ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สนามบินนานาชาติภูเก็ต, ท่าอากาศยานหาดใหญ่, สนามบินอู่ตะเภา (บมจ. PTTOR) 
3) อื่นๆ: หมอชิต 2, เกาะหลีเป๊ะ, อาคารจอดรถศุลกากร, Airport link, รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์, เจริญสุขมงคลจิต (Sky lane) 

คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย คลิกที่นี่
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ คลิกที่นี่