เปิดบัญชีกองทุนออนไลน์

แนะนำการเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์
ท่านสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์กับ บลจ.กรุงศรี ผ่าน @ccess Mobile Application ที่จะช่วยให้ท่านสมัครเปิดบัญชีกองทุนได้แบบ real time สะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย ไม่ต้องเดินทางมาแสดงตนที่สำนักงาน หรือสาขาธนาคาร รวมทั้งลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน 

โดยท่านสามารถเลือกวิธีการยืนยันตัวตนได้จาก 2 ช่องทาง ได้แก่
1. ช่องทางการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม National Digital ID หรือ NDID 
แพลตฟอร์ม NDID เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานที่เป็นสมาชิกในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของลูกค้าระหว่างกัน โดยลูกค้าที่ใช้บริการต้องให้ความยินยอม ซึ่งจะช่วยให้การทำรายการหรือสมัคร ใช้บริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางดิจิทัลสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น (ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
2. ช่องทางบริการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ 7-Eleven (เคาน์เตอร์เซอร์วิส)   (เริ่มให้บริการ 1 กันยายน 2564)
ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนผ่าน @ccess Mobile App
1.เลือกเปิดบัญชีกองทุน ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ และยืนยันตัวตนด้วย mobile/OTP
(กรุณาเตรียมบัตรประชาชน หน้าแรกสมุดคู่ฝาก หรือ หน้าจอ Digital Banking ที่ระบุชื่อและเลขบัญชีครบถ้วน)

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีกองทุนรวมกับ บลจ.กรุงศรี ให้ดาวน์โหลดแอป @ccess Mobile ที่ App Store หรือ Google Play

2. ตรวจสอบสถานะ FATCA และกรอกข้อมูลบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบ DOPA 

3. ยืนยันตัวตนในครั้งแรกที่เปิดบัญชี โดยท่านสามารถทำการยืนยันตัวตนได้จาก 2 ช่องทาง ได้แก่
3.1 ช่องทางบริการยืนยันตัวตนโดย National Digital ID (NDID)
:   ให้ เลือกธนาคารที่ท่านเคยไปยืนยันตน โดยจะต้องทำการยืนยันตัวตนในแอป Mobile Banking ของธนาคารที่ท่านเลือกไว้ภายในเวลา 60 นาทีแล้วกลับมาทำการเปิดบัญชีในขั้นตอนต่อไป   

3.2  ช่องทางบริการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-Eleven ทุกสาขา*   (เริ่มให้บริการ 1 กันยายน 2564)
ในการยืนยันตน ท่านต้องนำ QR code ที่ได้จาก @ccess Mobile (หลังจากเลือกยืนยันตัวตนกับ    7-Eleven) พร้อมแสดงบัตรประชาชน มาสแกนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในสาขา 7-Eleven ก็สามารถยืนยันตัวตนได้ทันที แต่ต้องทำการยืนยันตัวตนภายใน 7 วันที่ 7-Eleven หลังจากได้ QR code แล้วกลับมาทำการเปิดบัญชีในขั้นตอนต่อไป    

*โปรดดูรายชื่อสาขาที่ยกเว้นการให้บริการจาก FAQ คลิกที่นี่ 

4. หลังจากยืนยันตัวตนสำเร็จ จะเข้าสู่การกรอกข้อมูลต่างๆ* ในการเปิดบัญชีกองทุน 
      (*ข้อมูลส่วนบุคคล    ข้อมูลการทำงาน    ข้อมูลการติดต่อ แบบประเมินความเสี่ยง และ บัญชีรับเงิน)


5. หลังจากกรอกข้อมูลเปิดบัญชีกองทุน กดยืนยันข้อมูล ตั้งรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน และ PIN เพื่อเริ่มใช้งาน Mobile App ได้ทันที

ข้อมูล @ccess Mobile Application คลิกที่นี่

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

1. ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ของแต่ละธนาคาร
ในปัจจุบัน มีธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการจำนวน 9 แห่ง* ที่ให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางดิจิทัลโดยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม NDID ดังนี้

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์


*แต่ละธนาคารจะให้บริการในวงจำกัดตามช่วงเวลาและช่องทางที่แต่ละธนาคารกำหนด   (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ี่นี่)

2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่    7- Eleven
เมื่อท่านเลือกยืนยันตัวตนผ่าน 7-Eleven ใน @ccess Mobile ของ บลจ.กรุงศรี ท่านจะได้รับ QR code ให้นำไปแสดงพร้อมบัตรประชาชนที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ* เพื่อทำการยืนยันตัวตน

 

*ยกเว้นสาขาดังต่อไปนี้
1) ห้างสรรพสินค้า/ร้านค้า: เมเจอร์รังสิต, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, ร้านค้าสวัสดิการการบินไทย
2) สนามบิน: ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สนามบินนานาชาติภูเก็ต, ท่าอากาศยานหาดใหญ่, สนามบินอู่ตะเภา (บมจ. PTTOR) 
3) อื่นๆ: หมอชิต 2, เกาะหลีเป๊ะ, อาคารจอดรถศุลกากร, Airport link, รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์, เจริญสุขมงคลจิต (Sky lane) 

คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย คลิกที่นี่
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ คลิกที่นี่


วางแผนการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th