เปิดบัญชีและโอน PVD สู่ RMF ออนไลน์

ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนเพื่อรับโอน PVD
  • ปัจจุบัน ท่านสามารถเปิดบัญชี RMF สำหรับรองรับเงินโอนจาก PVD และแจ้งความประสงค์ในการโอน PVD ได้ทาง @ccess Mobile App โดยเลือก Banner หรือ เมนู เปิดบัญชี RMFfor PVD แล้วทำตามขั้นตอน | ดูขั้นตอนการเปิดบัญชี คลิกที่นี่
  • เมื่อเปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ในการโอน PVD มายัง RMF ที่ต้องการต่อได้ตาม “ขั้นตอนการโอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) มายัง RMF”

*เลขที่บัญชีกองทุน RMF for PVD จะไม่สามารถใช้ไนการซื้อ-ขายกองทุนรวมอื่นๆ ได้ หากต้องการทำรายการซื้อกองทุนอื่นๆ โปรดเลือกเปิดบัญชีกองทุนรวมทั่วไปใหม่
ขั้นตอนการโอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) มายัง RMF
1. หลังจบขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับ RMF for PVD เรียบร้อย ระบบจะแจ้งผลการเปิดบัญชีสำเร็จ แล้วให้ดำเนินการดังนี้
1.1 สำหรับลูกค้าใหม่ ระบบจะให้กำหนด username และ password
1.2 สำหรับลูกค้าที่มี Username อยู่แล้ว ระบบแสดงสถานะขั้นตอนการทำรายการ

2. รับทราบเงื่อนไขการทำรายการ RMF for PVD แล้ว เลือก บลจ. ที่ท่านมี PVD อยู่และระบุข้อมูล PVD  (กรณีเป็น บลจ.กรุงศรี จะต้องระบุสถานะสมาชิกด้วย)
 
3. เลือกกองทุน RMF ที่ท่านต้องการโอนเข้า ระบบแสดงข้อมูลกองทุน และการรับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากนั้น ให้ยืนยันการทำรายการ ระบบแจ้งยืนยันผลการทำรายการ และจะจัดส่งอีเมลหลักฐานการทำรายการเพื่อให้ท่านใช้อ้างอิง และใช้ในการทำรายการกับ HR/บลจ. ต้นทางต่อไป

4. การตรวจสอบสถานะการทำรายการเบื้องต้น
ที่หน้าเมนูหลัก เลือก “ทำรายการ” แล้วเลือกเลขที่ผู้หน่วยลงทุนที่ทำรายการไว้ (กรณีมีแค่ 1 เลขที่ฯ จะข้ามหน้านี้) ท่านจะเห็นหน้าจอแสดงตามนี้
4.1 กรณีโอนย้ายสมบูรณ์ จะแสดงข้อมูลพอร์ต
4.2 กรณียังอยู่ระหว่างรอดำเนินการ (ด้านล่างของหน้าจอจะมีเลขที่อ้างอิง เพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านโทรสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ บลจ.กรุงศรี ได้/ โทร 02-657-5757 กด 02)
4.3 กรณีเปิดบัญชีกองทุนแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำรายการโอนย้าย ระบบจะแสดงหน้าจอให้ทำรายการ 
คู่มือการทำรายการ
คู่มือการทำรายการต่างๆ คลิกที่นี่
โปรโมชั่นโอน PVD สู่ RMF
โปรโมชั่น: โอน PVD สู่ RMF ต่อแผนเกษียณ เติมโอกาสผลตอบแทน ด้วยทางเลือกกว้างกว่า
รับหน่วยลงทุน KFCASH-A 0.2% ของเงินโอนตั้งแต่บาทแรก เทียบเท่าล้านละ 2,000 บาท*

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการลงทุน คลิกที่นี่
 


วางแผนการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น