แนะนำบริการกองทุนรวม

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการกองทุนรวมกรุงศรี ซึ่งได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ท่านเข้าถึงข่าวสารข้อมูล และทำรายการกองทุนได้อย่างสะดวกสบาย

บริการธุรกรรมกองทุนออนไลน์

@ccess Mobile Application
@ccess Online Service (
www.krungsriassetonline.com)

บริการข้อมูลการลงทุนและทำรายการกองทุนตลอด 24 ชั่วโมง เข้าถึงทุกข้อมูลเพื่อการตัดสินใจลงทุน และทำรายการสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น


ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก: @ccess Mobile | @ccess Online
 

EM@ccess on Mobile (จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่าน Mobile App)ดาวน์โหลดแอปเดียวได้ครบทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมข้อมูลทุกบัญชีไว้ในแอปเดียว สะดวกทุกที่ทุกเวลา ทั้งเปิดบัญชีกองทุน เช็กยอดเงินลงทุน กำไร-ขาดทุน ทำรายการ ตั้งรายการล่วงหน้าและรายการแบบประจำ จัดการเอกสารภาษี  บันทึกเงินปันผล ไม่พลาดทุกการลงทุน เพียงปลายนิ้วสัมผัส

ดู @ccess Mobile App เพิ่มเติม คลิก

ดู @ccess Online เพิ่มเติม คลิก

ดู EM@ccess on Mobile เพิ่มเติม คลิก

บริการเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์: กองทุนรวมและ RMF for PVD

บัญชีกองทุนรวมท่านสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์กับ บลจ.กรุงศรี ผ่าน @ccess Mobile Application ที่จะช่วยให้ท่านสมัครเปิดบัญชีกองทุนได้แบบ real time สะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย ไม่ต้องเดินทางมาแสดงตนที่สำนักงาน หรือสาขาธนาคาร รวมทั้งลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 

บัญชี RMF สำหรับรองรับเงินโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)ปัจจุบัน ท่านสามารถเปิดบัญชี RMF สำหรับรองรับเงินโอนจาก PVD และแจ้งความประสงค์ในการโอน PVD ได้ทาง @ccess Mobile App โดยเลือก Banner หรือ เมนู เปิดบัญชี RMF for PVD แล้วทำตามขั้นตอนต่างๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่
บริการหักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต เพื่อซื้อกองทุน
ท่านสามารถทำรายการซื้อกองทุนผ่าน @ccess Mobile และ @ccess Online ได้สะดวกรวดเร็ว ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต โดย
 • ท่านที่เปิดบัญชีกองทุนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สมัครใช้บริการได้เฉพาะการหักบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรี เท่านั้น
 • ท่านที่เปิดบัญชีกองทุนกับ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ สามารถสมัครใช้บริการหักบัญชีได้ดังต่อไปนี้
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
  • ธนาคารยูโอบี
  • ธนาคารกรุงเทพ 
  • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
  • ธนาคารกสิกรไทย 
  • ธนาคารเกียรตินาคิน
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ 
  • ธนาคารทหารไทยธนชาต
  • ธนาคารกรุงไทย
  • บัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรี (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทและและบริษัทบัตรเครดิตกำหนด)

วิธีการสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต
1. ผ่านตู้เอทีเอ็ม หรือระบบอินเตอร์เน็ตของธนาคารเจ้าของบัญชี (Direct Debit Registration – DDR) ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, กรุงไทย, กรุงเทพ, กสิกรไทย และทหารไทยธนชาต*
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ (*ยังไม่มีระบบอินเตอร์เน็ตของธนาคารรองรับ)

2. ผ่านการกรอกแบบฟอร์ม "หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต“ (1 แบบฟอร์มต่อ 1 บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต) แล้วส่งมายังบริษัท (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ หรือ ขอรับแบบฟอร์มที่ บลจ.กรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน)

หมายเหตุ: สามารถสมัครได้มากกว่า 1 บัญชี และ 1 บัตรเครดิต เมื่อธนาคาร/บัตรเครดิต ตอบรับการหักบัญชีเรียบร้อยแล้ว ท่านจะพบเลขที่บัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตดังกล่าวปรากฏขึ้นให้ท่านเลือก เมื่อทำรายการซื้อกองทุน
บริการระบบจัดพอร์ตการลงทุน: SAM


SAM - Smart Allocation Model บน @ccess Mobile
ของ บลจ.กรุงศรี ออกแบบมาเพื่อแนะนำ จัดสรร และติดตามพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายของนักลงทุนผ่านระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะทำการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นของผู้ลงทุน เช่น วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน และเงินลงทุนตั้งต้นเพื่อนำมาประเมินและแนะนำพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของนักลงทุนแต่ละราย


ดู SAM เพิ่มเติม คลิก

บริการอื่นๆ

บริการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนสำหรับกองทุน


ท่านสามารถติดต่อขอรับ “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน สำหรับกองทุน” จากบริษัท หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยาหรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามที่ท่านได้เปิดบัญชีกองทุนเอาไว้
ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านขอใช้บริการสมุดบัญชีฯ ท่านจะสามารถปรับปรุงรายการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนได้ด้วยตัวท่านเอง โดยบริษัทจะไม่จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) สำหรับกองทุนนั้นๆ ให้แก่ท่าน

การปรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
 • สำหรับท่านที่เปิดบัญชีกองทุนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา: สามารถปรับปรุงสมุดบัญชีฯ ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ หรือผ่านเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติของธนาคาร
 • สำหรับท่านที่เปิดบัญชีกองทุนที่บริษัทโดยตรง หรือผ่านตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุน: สามารถปรับปรุงสมุดบัญชีฯ ได้ที่บริษัท หรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนที่เปิดบัญชีไว้ หรือเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารกรุงศรี (ไม่สามารถปรับสมุดฯ ที่เคาน์เตอร์ธนาคารได้)

บริการธุรกรรมกองทุนและสิทธิในการเข้าร่วมสัมมนา ณ access PL@CEaccess PL@CE เป็นอีกหนึ่งบริการที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้สนใจลงทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้ามาติดต่อ หรือทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหน่วยลงทุน การเปลี่ยนแปลงข้อมูล และการขอรับคำปรึกษาด้านการลงทุน
นอกจากนี้ access PL@CE ยังเป็นสถานที่ที่บริษัทจัดสัมมนาและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อผู้ลงทุน โดยสามารถรองรับผู้สัมมนาได้ถึงกว่า 100 คนaccess PL@CE ตั้งอยู่ ณ บริเวณชั้น 1 - 2 โซนเอ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
เปิดให้บริการจันทร์ – ศุกร์ เวลาทำการ  9.00 - 17.00 น.

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากเดินทางด้วย BTS ลงสถานีชิดลม
ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการกองทุน