รหัสกองทุน

กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน/ตราสารหนี้
 • KFENFIX
  กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้
  กด 110
 • KFAFIX-A
  กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า
  กด 108
 • KFCASH-A
  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า
  กด 101
 • KFCASHPLUS
  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส
  กด 102
 • KFMTFI
  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง
  กด 104
 • KFMTFI-D
  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล
  กด 105
 • KFSMART
  กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้
  กด 107
 • KFSPLUS
  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์
  กด 103
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 • KFSUPERRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 224
 • KFAFIXRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 223
 • KFGOODRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 219
 • KFDNMRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 217
 • KFINDIARMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 218
 • KFSTARRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 216
 • KFHAPPYRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 215
 • KFGTECHRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 214
 • KFCHINARMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 213
 • KFGBRANRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 212
 • KFSINCRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 211
 • KFCASHRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 201
 • KFDIVRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 204
 • KFEQRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 205
 • KFEURORMF
  กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 208
 • KFFLEX2RMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 222
 • KFGOLDRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 207
 • KFGOVRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 202
 • KFHCARERMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 209
 • KFJAPANRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 210
 • KFLTGOVRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 220
 • KFMTFIRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 221
 • KFS100RMF
  กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 206
 • KFTSRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 203
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 • KFLTFDNM-D
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล
  กด 308
 • KFLTFSTARD
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล
  กด 307
 • KFLTFAST-D
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล
  กด 305
 • KFLTFTSM-D
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล
  กด 306
 • KFLTF50
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50
  กด 304
 • KFLTFA50-D
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล
  กด 311
 • KFLTFD70
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
  กด 301
 • KFLTFDIV
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
  กด 302
 • KFLTFEQ
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้
  กด 303
 • KFLTFEQ70D
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล
  กด 310
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
 • KFTSTAR-D
  กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล
  กด 409
 • KFTSTAR-A
  กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)
  กด 414
 • KFTHAICG
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)
  กด 413
 • KFDNM-D
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล
  กด 406
 • KFDYNAMIC
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค
  กด 405
 • KFENS50-A
  กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า
  กด 407
 • KFFIN-D
  กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล
  กด 410
 • KFSDIV
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
  กด 402
 • KFSEQ
  กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้
  กด 403
 • KFSEQ-D
  กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล
  กด 404
 • KFTHAISM
  กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้
  กด 408
 • KFGROWTH-D
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล
  กด 411
 • KFGROWTH-A
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า
  กด 415
 • KFVALUE
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู
  กด 401
กองทุนผสม
 • KFSUPER
  กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด
  กด 515
 • KFHAPPY-A
  กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)
  กด 513
 • KFGOOD
  กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์
  กด 514
 • KFFLEX
  กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล
  กด 501
 • KFFLEX-D
  กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล
  กด 502
 • KFSMUL
  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์
  กด 503
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
 • KFGDIV-A
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า
  กด 652
 • KFPREFER-A
  กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า
  กด 651
 • KFHTECH-A
  กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า
  กด 650
 • KF-US
  กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้
  กด 606
 • KF-TRB
  กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์
  กด 605
 • KF-ORTFLEX
  กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์
  กด 620
 • KF-OIL
  กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์
  กด 602
 • KF-LATAM
  กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้
  กด 604
 • KF-HGOLD
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์
  กด 607
 • KF-GOLD
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์
  กด 601
 • KF-GBLVAL
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์
  กด 622
 • KF-CHINA
  กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้
  กด 603
 • KF-BRIC
  กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์
  กด 625
 • KF-EM
  กองทุนเปิดกรุงศรีอิเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้
  กด 608
 • KF-ELI
  กองทุนเปิดกรุงศรีอิเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์
  กด 609
 • KF-EUROPE
  กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้
  กด 610
 • KF-SMCAPD
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล
  กด 612
 • KF-HEUROPE
  กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์
  กด 613
 • KF-HJAPAND
  กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล
  กด 614
 • KF-HCHINAD
  กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล
  กด 615
 • KF-CINCOME
  กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม
  กด 632
 • KF-GLS
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต
  กด 627
 • KF-INCOME
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม
  กด 630
 • KF-SINCOME
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม
  กด 633
 • KF-CSINCOM
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม
  กด 634
 • KF-INDIA
  กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้
  กด 616
 • KFAINCOM-R
  กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
  กด 631
 • KFAINCOM-A
  กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า
  กด 635
 • KFHEALTH-D
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล
  กด 611
 • KFHEALTH-A
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า
  กด 617
 • KF-JPSCAP
  กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้
  กด 618
 • KF-JPSCAPD
  กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล
  กด 619
 • KFMINCOM-R
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
  กด 636
 • KFMINCOM-A
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า
  กด 637
 • KFHHCARE-A
  กองทุนเปืดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า
  กด 646
 • KFHHCARE-D
  กองทุนเปืดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล
  กด 647
 • KF-HJPINDX
  กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
  กด 628
 • KF-HUSINDX
  กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
  กด 629
 • KFGPROP-D
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล
  กด 626
 • KFGPROP-A
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า
  กด 648
 • KFDIVERS-A
  กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า
  กด 638
 • KFDIVERS-R
  กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ
  กด 639
 • KFGBRAND-A
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า
  กด 649
 • KFGBRAND-D
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล
  กด 640
กองทุนรวมเพื่อการออม
 • KFCASHSSF
  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม
  กด 702
 • KFAFIXSSF
  กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม
  กด 703
 • KFHAPPYSSF
  กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม
  กด 704
 • KFENS50SSF
  กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม
  กด 705
 • KFDIVSSF
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม
  กด 706
 • KFGBRANSSF
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม
  กด 707