ผูกบัญชีเงินฝากออนไลน์

การผูกบัญชีเงินฝากออนไลน์

เร็วสุด … รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรี


รับเงินปันผลกองทุนและค่าขายคืนหน่วยลงทุนสะดวกรวดเร็ว เพียงเพิ่ม “บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรี” ผูกกับบัญชีกองทุนรวมของท่านได้ง่ายๆ บน @ccess Mobile และ @ccess Online ด้วยหลากหลายทางเลือก
  • หากมีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรี และใช้ Krungsri Moible App (KMA) หรือ Krungsri Online (KOL) หรือมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงศรี  สามารถผูกบัญชีไว้ใช้ทั้งชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนและรับเงินจากบัญชีกองทุน ได้ทั้งประเภทบัญชีที่เปิดผ่านสาขาธนาคารและบัญชีเงินฝากออนไลน์
  • หากมีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรี และใช้สมุดบัญชีเงินฝากแบบเล่มหรือหน้าสมุดบัญชี online saving สามารถถ่ายรูปหน้าสมุดบัญชีส่งผ่าน @ccess Mobile เพื่อผูกบัญชีไว้รับเงินจากบัญชีกองทุน
  • หากไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรี สามารถเปิดบัญชีเงินฝาก “มีแต่ได้ ออนไลน์” ของธนาคารกรุงศรี เพื่อผูกไว้รับเงินจากบัญชีกองทุน (พร้อมรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขโปรโมชันของการเปิดบัญชีในช่วงเวลานั้น ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่)
  • หากมีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีที่ผูกกับเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนหนึ่งอยู่แล้ว สามารถเพิ่มบัญชีเงินฝากเดิมเข้ากับบัญชีกองทุนอื่นที่ต้องการได้* ทั้งบัญชีสำหรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และรับเงินจากบัญชีกองทุน
*บัญชีกองทุนรวมพิเศษบางประเภทจะไม่สามารถเพิ่มบัญชีเงินฝากเพื่อการชำระค่าซื้อกองทุน และ/หรือรับเงินจากกองทุนได้ | บัญชีเงินฝากบางประเภทอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนครั้งในการหักบัญชีโดยไม่มีค่าธรรมเนียม โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอนการผูกบัญชีเงินฝาก
การผูกบัญชีเงินฝากออนไลน์ สามารถทำได้ใน 4 กรณีดังนี้

1. กรณีมีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรี และใช้ Krungsri Moible App (KMA) อยู่แล้ว
   *ได้ทั้งประเภทบัญชีที่เปิดผ่านสาขาธนาคารและบัญชีเงินฝากออนไลน์


2. กรณีมีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรี และใช้สมุดบัญชีเงินฝาก
    โปรดเตรียมสมุดบัญชีเงินฝากแบบเล่ม หรือหน้าสมุดบัญชี online saving เพื่อถ่ายรูปด้วย @ccess Mobile


3. กรณีที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรี
    จากเมนูโปรโมชัน คลิกที่แบนเนอร์ในหัวข้อ Krungsri Shop แล้วทำตามขั้นตอน ดังนี้


4. กรณีมีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีที่ผูกกับเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนหนึ่งอยู่แล้ว และต้องการผูกกับเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นๆ ด้วย
ดาวน์โหลด @ccess Mobile App

ดาวน์โหลด
และลงทะเบียน

พร้อมแล้วทั้ง IOS
และ Android

ดาวน์โหลด คลิก