กองทุนแนะนำ

กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)

 • กองทุนเดียวที่เป็น Active Fund ซึ่งลงทุนหุ้น A-Shares ของจีน 
 • ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ UBS (Lux) Investment SICAV-China A Opportunity Fund  เฉลี่ยรอบปีบัญชี    ≥ 80% ของ NAV
 • ความเสี่ยง 6 - เสี่ยงสูง ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจฯ
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)

 • ลงทุนในกองทุนต่่างประเทศ Morgan Stanley Investment Fund - Global Brands Fund เฉลี่ยรอบปีบัญชี  ≥80%  ของ NAV
 • ​ความเสี่ยง 6: เสี่ยงสูง ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจฯ
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX-A)

 • เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งตราสารในประเทศและต่างประเทศ จึงมีตัวเลือกในการลงทุนมากกว่า สรรหาผลตอบแทนได้กว้างขึ้น
 • ความเสี่ยง 4 – ปานกลางค่อนข้างต่ำ ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)

 • ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ Schroder Asian Income Fund ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีในทุกภาวะตลาดด้วยการจัดสัดส่วนลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วเอเชีย
 • สำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินทุน
 • ความเสียง 5: เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)

 • ลงทุนในกองทุนต่่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า  80%  ของ NAV
 • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาแหล่งสร้างผลตอบแทนในรูปแบบรายได้ประจำ ด้วยนโยบายขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติปีละ 4 ครั้ง *
 • ​ความเสี่ยง 5: เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท
*การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน KF-SINCOME ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งอาจมีโอกาสที่นักลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนในบางช่วงเวลา

มูลค่าหน่วยลงทุน

KFSMART
-
ณ วันที่ 5 มี.ค. 2564
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.7372
KFSDIV
-
ณ วันที่ 5 มี.ค. 2564
มูลค่าหน่วยลงทุน
7.0004
KFTHAISM
-
ณ วันที่ 5 มี.ค. 2564
มูลค่าหน่วยลงทุน
12.3741

สัมมนา/กิจกรรม

- ณ วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562
เวลา 14:00 น.

- ณ วันอาทิตย์ 27 ตุลาคม 2562
เวลา 14:00 น.

- ณ วันศุกร์ 11 ตุลาคม 2562
เวลา 14:00 น.

+ ดูทั้งหมด

SET | ThaiBMA

หลักทรัพย์วันนี้ ข้อมูลจาก Settrade.com

เตรียมเพื่ออนาคต...พร้อมสำหรับทุกก้าวของชีวิต

ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใดๆ สิ่งสำคัญคือการประเมินความต้องการและเป้าหมายทางการเงินของคุณ ที่กองทุนรวมกรุงศรีของเรา พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะนำเสนอรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนองความต้องการการลงทุนของคุณในทุกช่วงจังหวะชีวิต

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี