โปรโมชัน/กองทุนแนะนำ


SSF/ RMF/ Thai ESG รวมเงินลงทุนรับโปรโมชันทั้งปี 2567
รับหน่วยลงทุน KFCASH-A 100 บาท ต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท*

โปรโมชันพิเศษ เมื่อลงทุนสะสมทั้งปี 2567 ในกลุ่มกองทุน SSF/ RMF/ Thai ESG ที่ร่วมรายการของ บลจ.กรุงศรี
รับเพิ่ม หน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 100 บาทต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท ตามเงื่อนไข*

หลากหลายทางเลือก ครอบคลุมทุกสินทรัพย์ จับทุกเทรนด์และโอกาสเติบโต เพื่อสิทธิลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยาว (ข้อมูล ณ 28 ธ.ค. 2566)

ทุกกองทุนลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาทเท่านั้น
 • สามารถใช้บัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีที่ร่วมรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในกลุ่ม SSF/ RMF/ Thai ESG ของบริษัทได้ (ยกเว้นกองทุน KFCASHSSF, KFAFIXSSF, KFCASHRMF, KFAFIXRMF, KFGOVRMF, KFLTGOVRMF, KFMTFIRMF และ SSF/ RMF/ Thai ESG ในปี 2567 ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง โปรดศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง)
 • สามารถใช้คะแนนสะสมในบัตรเครดิตกรุงศรี ทุกประเภท (ยกเว้น บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด) แลกเป็นเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนใน SSF/ RMF/ Thai ESG ได้ทุกกองทุน ผ่าน @ccess Mobile Application และ @ccess Online Service โดยทุก 1,000 พอยต์ แทนเงินลงทุน 100 บาท | รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ คลิกที่นี่ 

*รายละเอียด/เงื่อนไขการลงทุนและรับสิทธิ์โปรโมชันลงทุนสะสมทั้งปี  
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับการลงทุนในกองทุนในกลุ่ม SSF/ RMF/ Thai ESG ที่บริหารโดย บลจ.กรุงศรี (“บริษัท”) ทุกกองทุน ยกเว้นกองทุน KFCASHSSF และ KFCASHRMF และ SSF/ RMF/ Thai ESG ใหม่ในปี 2567 ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง และมียอดเงินลงทุนสะสมสุทธิในช่วงระหว่างวันที่ 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 67 เท่านั้น
 • ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ 29 มี.ค. 68 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะทำการคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพื่อรับสิทธิ์ในหน่วยลงทุน KFCASH-A
 • ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ หมายถึง ยอดเงินลงทุนรวมของรายการซื้อและรายการสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่กองทุนในกลุ่ม SSF/ RMF/ Thai ESG ของบริษัท และรายการโอนเข้ากองทุนในกลุ่ม SSF/ RMF/ Thai ESG จาก บลจ.อื่น แต่ไม่รวมถึงรายการโอนจาก PVD เข้ากลุ่ม RMF หักด้วย ยอดลงทุนรวมของรายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุน SSF/ RMF/ Thai ESG ที่ไม่ร่วมโปรโมชันนี้หรือกองทุนใดๆ ของบริษัท และรายการโอนออกจากกองทุนในกลุ่ม SFF/ RMF/ Thai ESG ของบริษัทไปยังบลจ.อื่น ยกเว้น กรณีการขายคืน สับเปลี่ยนออกและโอนออกจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566 โดยบริษัทจะใช้วิธีคำนวณแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีที่ทางกรมสรรพกรกำหนด
 • ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะทำการนับเงินยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน  โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
 • บริษัทจะทำการโอนหน่วยลงทุน KFCASH-A ตามเงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิ์ภายในวันที่ 30 เม.ย. 68 โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการโอน
 • หน่วยลงทุนสุทธิที่ได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายของการลงทุนกับ SSF/ RMF/ Thai ESG แบบประจำเท่ากันทุกเดือนต่อเนื่องครบ 12 เดือน ตั้งแต่  ม.ค. - ธ.ค. 2567 แล้ว จะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • หน่วยลงทุน RMF ที่รับโอนจาก PVD จะได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายของเงินโอน PVD สู่ RMF แต่จะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
กองทุน KFCASH-A คลิกที่นี่
คู่มือการลงทุน SSF/ RMF/ Thai ESG คลิกที่นี่

เงื่อนไขการซื้อกองทุนด้วยบัตรเครดิต
 
 • ผู้ลงทุนสามารถใช้บัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิตกรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง, บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม วีซ่า/มาสเตอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม, บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, บัตรเครดิต กรุงศรี ดอกเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ทุกประเภท, บัตรเครดิต กรุงศรี นาว, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด, กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และบัตรเครดิตโลตัส เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในกลุ่ม SSF/ RMF/ Thai ESG ของบริษัท (ยกเว้นกองทุน KFCASHSSF, KFAFIXSSF, KFCASHRMF, KFAFIXRMF, KFGOVRMF, KFLTGOVRMF, KFMTFIRMF และ SSF/ RMF/ Thai ESG ในปี 2567 ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง)
 • การซื้อหน่วยลงทุนจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและคะแนนสะสมกับบัตรเครดิต
 • เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตจะเป็นไปตามที่บริษัทและบริษัทบัตรเครดิตกำหนด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการซื้อด้วยบัตรเครดิตโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม | RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ | Thai ESG เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมระยะยาวและสนับสนุนการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน


ย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน