กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A)+0.05%+0.08%+0.11%+0.16%+0.61%+0.72%+1.27%+1.65%13,551
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.08%+0.16%+0.24%+0.34%+0.80%+0.93%+1.40%+1.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.00%0.00%0.00%0.00%+0.04%+0.04%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%0.00%0.00%0.00%+0.02%+0.02%+0.05%+0.05%
กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)+0.05%+0.08%+0.10%+0.15%+0.62%+0.74%+1.38%+1.48%1,570
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.08%+0.16%+0.24%+0.37%+0.85%+0.99%+1.43%+1.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.00%0.00%0.00%0.00%+0.04%+0.04%+0.08%+0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.01%0.00%+0.01%+0.01%+0.03%+0.03%+0.05%+0.06%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.02%+0.96%+0.89%+1.64%+1.90%+1.73%+2.44%+2.68%1,670
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.46%+0.53%+0.71%+0.65%+0.73%+0.60%+0.56%+0.66%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)-0.10%+0.74%+0.46%+1.22%+1.88%+1.68%+2.44%+3.10%781
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.44%+0.46%+0.62%+0.57%+0.80%+0.66%+0.59%+0.97%
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.01%+0.10%+0.03%+0.32%+3.80%+2.58%+3.32%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.12%+0.12%+0.16%+0.15%+1.07%+1.00%+1.12%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.09%+0.18%+0.28%+0.42%+1.03%+1.16%+1.77%+3.24%57,444
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+0.08%+0.16%+0.24%+0.37%+0.85%+0.99%+1.43%+2.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.01%+0.01%+0.01%+0.01%+0.06%+0.06%+0.09%+0.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.01%0.00%+0.01%+0.01%+0.03%+0.03%+0.05%+0.10%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.11%+0.32%+0.48%+0.85%+1.33%+1.41%N/A+1.41%77,511
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.14%+0.27%+0.40%+0.59%+1.17%+1.29%N/A+1.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.06%+0.05%+0.07%+0.08%+0.15%+0.13%N/A+0.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.03%+0.03%+0.03%+0.03%+0.07%+0.07%N/A+0.07%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)-0.15%+1.11%+0.84%+1.90%+2.49%N/AN/A+2.29%26,554
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-0.03%+0.82%+0.15%+1.06%+2.68%N/AN/A+2.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.61%+0.68%+0.87%+0.78%+1.09%N/AN/A+0.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.78%+0.73%+0.84%+0.78%+1.01%N/AN/A+0.86%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C)-0.11%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+0.03%1,644
เกณฑ์มาตรฐาน(8)-0.03%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+0.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.61%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+0.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.78%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+0.77%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX)-0.22%+1.38%+0.52%+1.79%N/AN/AN/A+1.65%1,438
เกณฑ์มาตรฐาน(9)-0.14%+0.89%-0.15%+0.95%N/AN/AN/A+1.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.00%+1.03%+1.29%+1.17%N/AN/AN/A+1.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.89%+0.82%+0.94%+0.87%N/AN/AN/A+1.63%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)+0.74%+0.20%+12.73%+23.42%-6.47%+0.55%+5.81%+5.93%182
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.81%+11.04%+11.42%+14.09%+17.37%+14.91%+15.67%+19.18%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)+0.68%+0.18%+12.56%+22.83%-6.49%+0.53%+5.76%+8.64%1,283
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.81%+11.03%+11.37%+13.85%+17.25%+14.79%+15.65%+18.77%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+1.06%+1.98%+5.90%+16.20%+1.69%+3.46%+6.46%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.89%+4.96%+5.19%+6.28%+7.68%+6.93%+7.73%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)-0.04%+0.91%+0.59%+1.47%+2.05%+1.81%+2.63%+2.91%1,511
เกณฑ์มาตรฐาน(10)-0.06%+0.02%-0.22%+0.26%+1.91%+1.71%+4.17%+5.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.44%+0.51%+0.69%+0.63%+0.92%+0.77%+0.78%+3.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.23%+0.23%+0.31%+0.29%+0.47%+0.40%+6.27%+9.51%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)+0.11%+0.59%+1.79%+4.10%+0.29%N/AN/A+1.06%1,411
เกณฑ์มาตรฐาน(11)+0.47%+0.75%+2.94%+7.15%+1.25%N/AN/A+1.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.79%+2.04%+2.14%+2.74%+3.26%N/AN/A+2.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.94%+1.94%+2.07%+2.65%+3.10%N/AN/A+2.77%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)+0.72%+0.42%+3.67%+8.23%-1.56%N/AN/A-0.89%672
เกณฑ์มาตรฐาน(12)+0.87%+1.31%+5.65%+13.76%+1.00%N/AN/A+1.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.01%+4.46%+4.49%+5.76%+6.02%N/AN/A+5.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.91%+3.91%+4.08%+4.92%+5.69%N/AN/A+5.56%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)+1.19%+0.07%+5.07%+12.45%N/AN/AN/A-4.81%209
เกณฑ์มาตรฐาน(13)+1.28%+1.87%+8.37%+20.36%N/AN/AN/A+2.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.23%+6.98%+6.99%+9.09%N/AN/AN/A+11.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.85%+5.85%+6.12%+7.49%N/AN/AN/A+9.32%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+3.61%+9.96%+2.73%-3.04%+13.01%+3.18%-0.15%+3.14%505
LBMA Gold Price PM+4.35%+11.44%+4.15%-1.27%+15.37%+5.17%+1.60%+4.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.89%+11.68%+12.42%+13.04%+14.01%+12.35%+14.15%+14.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.69%+13.87%+14.25%+14.93%+15.22%+13.38%+15.06%+15.64%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-1.68%+1.98%-8.13%-8.74%+10.71%+3.15%N/A-0.13%259
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)-0.76%+4.20%-6.33%-6.54%+14.30%+5.97%N/A+2.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.10%+12.96%+13.71%+14.05%+14.90%+13.29%N/A+14.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.47%+14.26%+14.97%+15.69%+16.92%+14.91%N/A+15.75%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+6.01%+29.23%+62.17%+83.14%-1.22%+4.40%-6.45%-7.03%323
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+12.80%+42.19%+84.88%+104.89%+2.96%+8.80%-3.52%-3.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+31.92%+28.41%+30.23%+31.40%+35.20%+30.72%+29.69%+29.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+31.55%+28.25%+29.71%+32.18%+37.43%+32.54%+31.42%+30.90%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+0.21%+2.30%-1.05%-0.50%+4.19%+1.89%+3.11%+2.83%362
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+0.53%+3.15%+0.21%+0.50%+6.25%+3.48%+4.41%+4.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.00%+2.91%+3.10%+2.96%+4.19%+3.69%+3.42%+3.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.33%+3.18%+3.44%+3.31%+4.14%+3.70%+3.46%+3.52%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)-2.74%+0.51%-6.42%+2.60%+2.33%+0.18%N/A-1.79%39
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)-2.72%+1.45%-5.03%+3.77%+4.27%+2.33%N/A+0.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.41%+5.84%+6.60%+6.83%+9.27%+8.98%N/A+9.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.75%+6.07%+6.84%+7.13%+10.01%+9.55%N/A+9.71%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+0.53%+2.42%+2.35%+6.78%+4.08%+3.38%N/A+3.38%1,025
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.53%+3.15%+0.21%+0.50%+6.25%+3.48%N/A+3.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.70%+1.79%+2.03%+2.18%+4.53%+3.63%N/A+3.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.33%+3.18%+3.44%+3.31%+4.14%+3.70%N/A+3.70%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+0.52%+2.44%+2.36%+6.78%+4.05%+3.34%N/A+3.34%8,245
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+0.53%+3.15%+0.21%+0.50%+6.25%+3.48%N/A+3.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.70%+1.79%+2.03%+2.18%+4.53%+3.63%N/A+3.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.33%+3.18%+3.44%+3.31%+4.14%+3.70%N/A+3.70%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)-0.07%+2.56%+0.05%+3.99%N/AN/AN/A+5.90%732
เกณฑ์มาตรฐาน(16)+0.61%+4.16%+2.19%+6.35%N/AN/AN/A+8.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.36%+2.44%+2.75%+2.81%N/AN/AN/A+2.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.98%+2.29%+2.59%+2.70%N/AN/AN/A+3.21%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)-0.07%+2.56%+0.05%+3.99%N/AN/AN/A+5.90%35
เกณฑ์มาตรฐาน(17)+0.61%+4.16%+2.19%+6.35%N/AN/AN/A+8.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.36%+2.44%+2.75%+2.81%N/AN/AN/A+2.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.98%+2.29%+2.59%+2.70%N/AN/AN/A+3.21%
กรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)-7.14%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-8.57%984
100% ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index in USD - Hedging FX-2.96%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-2.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.36%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+6.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.43%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.84%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-3.44%+1.29%+5.92%+25.93%+18.79%+12.25%+10.67%+6.00%441
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)+1.03%+6.23%+13.53%+26.78%+10.48%+9.43%+9.52%+5.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.37%+17.05%+18.81%+17.65%+20.24%+17.31%+15.24%+16.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.36%+12.37%+13.47%+12.91%+15.21%+13.28%+13.60%+18.60%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+0.35%+4.06%+7.19%+14.70%+4.94%+3.64%N/A+4.02%1,470
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+6.22%+13.48%+20.65%+23.10%+10.92%+8.32%N/A+8.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.57%+4.49%+4.41%+5.09%+6.98%+6.08%N/A+6.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.43%+6.14%+6.25%+6.60%+9.33%+7.85%N/A+7.67%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)-1.92%-0.09%+4.29%+13.50%+3.70%N/AN/A+2.35%747
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-3.85%-0.64%+1.41%+9.53%+8.03%N/AN/A+5.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.90%+5.35%+6.42%+6.43%+7.77%N/AN/A+7.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.36%+7.22%+7.86%+7.49%+9.36%N/AN/A+8.94%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)-1.92%-0.09%+4.29%+13.50%+3.70%+3.07%N/A+3.18%1,249
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-3.85%-0.64%+1.41%+9.53%+8.03%+7.00%N/A+6.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.90%+5.35%+6.42%+6.43%+7.77%+6.57%N/A+6.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.36%+7.22%+7.86%+7.49%+9.36%+8.09%N/A+8.17%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+0.29%+3.98%+7.14%+14.52%+4.87%+3.62%N/A+3.16%1,739
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+6.22%+13.48%+20.65%+23.10%+10.92%+8.32%N/A+7.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.51%+4.48%+4.40%+5.05%+7.01%+6.09%N/A+6.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.43%+6.14%+6.25%+6.60%+9.33%+7.85%N/A+7.71%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)-1.28%+1.52%+2.25%+8.31%+3.75%N/AN/A+2.77%61
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.94%+4.13%+4.03%+4.12%+6.39%N/AN/A+5.96%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)-1.28%+1.52%+2.25%+8.31%+3.75%N/AN/A+3.02%354
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.94%+4.13%+4.03%+4.12%+6.39%N/AN/A+5.65%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)+0.79%+4.39%+5.14%+11.61%N/AN/AN/A+3.89%653
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.39%+2.43%+2.83%+3.25%N/AN/AN/A+15.32%
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE)+0.15%+4.17%+0.56%N/AN/AN/AN/A+4.65%3,841
เกณฑ์มาตรฐาน(15)+4.65%+10.37%+13.09%N/AN/AN/AN/A+16.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.65%+4.77%+4.92%N/AN/AN/AN/A+5.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.26%+5.96%+5.72%N/AN/AN/AN/A+5.73%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)-5.22%-1.20%+4.37%+13.74%+8.91%+9.08%+5.20%-1.86%76
MSCI BRIC Net TR 10/40 Index-8.90%-4.52%-0.01%+8.77%+3.84%+4.69%+4.79%+0.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.36%+17.03%+17.16%+17.39%+19.94%+17.94%+17.70%+24.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.79%+20.42%+20.64%+19.55%+20.15%+18.20%+20.46%+24.37%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-16.85%-18.54%-16.44%-6.34%-8.33%-4.30%+0.58%-2.13%443
Hang Seng China Enterprise-14.19%-14.42%-8.40%-1.48%-6.02%-2.45%+0.55%-2.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+30.72%+24.40%+23.96%+22.20%+20.39%+18.93%+21.04%+21.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+32.79%+26.10%+25.36%+23.60%+21.62%+20.13%+22.30%+22.63%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-14.77%-0.95%-5.09%+18.09%-2.26%-1.66%-2.52%-3.55%97
MSCI EM Latin America Index-10.61%+4.33%+1.55%+29.90%-3.40%-1.84%-3.23%-3.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.60%+21.49%+22.81%+23.22%+31.21%+27.11%+24.00%+23.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.73%+19.99%+21.91%+22.95%+31.45%+27.43%+24.86%+24.84%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFUS-A)-10.03%+7.95%+3.82%+25.87%+7.58%+8.15%N/A+9.81%2,600
S&P 500 Index(14)+5.81%+17.24%+30.20%+36.95%+15.87%+14.59%N/A+15.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.34%+26.72%+29.31%+28.84%+25.07%+20.70%N/A+17.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.68%+12.18%+13.62%+14.51%+23.10%+18.99%N/A+16.65%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-9.65%-8.27%-6.02%+6.61%+3.60%+0.44%N/A+1.87%69
MSCI Emerging Market TR Net-3.77%+2.93%+9.66%+23.80%+7.77%+6.25%N/A+3.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.96%+14.71%+15.42%+14.96%+17.14%+14.58%N/A+13.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.90%+14.47%+15.42%+14.79%+17.46%+15.27%N/A+14.61%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+5.10%+19.05%+26.52%+36.32%+15.22%+11.83%N/A+10.23%1,230
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+3.21%+16.42%+21.89%+30.31%+13.22%+9.86%N/A+8.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.73%+15.94%+15.90%+16.50%+20.30%+17.04%N/A+16.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.64%+13.88%+13.85%+14.48%+18.39%+15.64%N/A+15.75%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+4.74%+15.88%+18.58%+23.90%+12.68%N/AN/A+12.96%834
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+6.34%+18.49%+24.59%+25.16%+12.17%N/AN/A+13.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.78%+11.26%+13.40%+14.39%+17.84%N/AN/A+17.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.42%+10.78%+11.19%+12.45%+17.78%N/AN/A+16.76%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+4.74%+15.88%+18.58%+23.90%+12.57%+10.41%N/A+8.51%3,865
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+6.34%+18.49%+24.59%+25.16%+12.17%+10.40%N/A+9.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.78%+11.26%+13.40%+14.39%+17.86%+15.93%N/A+16.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.42%+10.78%+11.19%+12.45%+17.78%+15.20%N/A+14.94%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+0.71%+5.32%+16.24%+35.12%+6.02%+6.47%N/A+4.78%65
S&P Developed SmallCap Net TR Index+3.66%+12.23%+26.88%+48.97%+12.42%+11.87%N/A+10.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.46%+13.83%+14.97%+15.67%+20.44%+16.80%N/A+15.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.15%+13.24%+14.82%+15.04%+21.65%+17.64%N/A+16.56%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFHEUROP-A)+2.39%+12.49%+19.68%+29.59%+14.70%+12.79%N/A+11.78%5,243
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+1.14%+11.51%+17.62%+26.83%+14.75%+12.40%N/A+11.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.95%+14.65%+14.84%+15.34%+20.13%+16.87%N/A+17.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.17%+13.04%+12.95%+13.82%+18.89%+16.13%N/A+17.45%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+6.31%+10.08%+8.96%+20.39%+8.95%+12.64%N/A+7.85%1,647
TOPIX Net Total Return JPY - Hedging FX+5.49%+5.62%+15.47%+28.59%+7.81%+12.51%N/A+8.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.62%+16.32%+17.08%+17.44%+20.60%+18.37%N/A+20.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.94%+12.34%+11.06%+11.26%+19.17%+16.88%N/A+17.06%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-8.26%-4.57%-0.59%+14.80%+10.97%+12.60%N/A+7.78%1,251
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-13.80%-10.80%-7.63%+4.47%+7.67%+8.66%N/A+4.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.59%+18.10%+18.69%+17.48%+19.98%+18.03%N/A+18.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.75%+22.27%+22.31%+20.81%+21.82%+19.15%N/A+19.37%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+2.21%+5.00%-1.09%-3.78%+3.33%+0.78%N/A-0.57%85
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)+2.53%+5.87%+5.48%+4.71%+0.84%-0.36%N/A-0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.87%+9.22%+12.32%+12.69%+11.64%+10.66%N/A+10.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.30%+6.43%+6.22%+6.09%+6.47%+6.57%N/A+6.56%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)+1.22%+9.86%+11.31%+16.80%N/AN/AN/A+16.41%3,276
MSCI World Net Index NETR USD+5.56%+16.50%+27.71%+37.70%N/AN/AN/A+27.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.28%+9.12%+9.65%+10.86%N/AN/AN/A+17.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.42%+10.62%+11.41%+12.23%N/AN/AN/A+21.83%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)+1.22%+9.86%+11.31%+16.80%+11.45%+10.34%N/A+9.87%1,811
MSCI World Net Index NETR USD+5.56%+16.50%+27.71%+37.70%+14.85%+13.19%N/A+12.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.28%+9.12%+9.64%+10.86%+15.98%+13.59%N/A+13.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.42%+10.62%+11.41%+12.23%+19.34%+15.82%N/A+15.67%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGTECH-A)-1.50%+15.05%+14.30%+32.59%+27.89%N/AN/A+20.01%1,242
MSCI AC World Information Technology Index+6.13%+20.17%+27.73%+39.24%+27.98%N/AN/A+25.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.48%+14.72%+17.15%+18.00%+24.67%N/AN/A+21.27%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFJPINDX-A)+2.98%+1.04%+7.23%+26.07%+6.53%N/AN/A+9.89%123
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+2.49%+1.61%+8.30%+28.28%+8.53%N/AN/A+11.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.00%+16.74%+16.68%+16.10%+19.33%N/AN/A+17.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.52%+14.97%+14.60%+15.36%+21.51%N/AN/A+19.38%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFUSINDX-A)+0.31%+8.37%+15.23%+27.39%+12.90%N/AN/A+13.21%1,108
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+0.99%+10.45%+18.90%+32.25%+16.94%N/AN/A+16.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.04%+11.12%+12.25%+13.22%+22.83%N/AN/A+19.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.38%+11.55%+12.91%+13.96%+24.55%N/AN/A+21.05%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFJPSCAP-A)+3.56%+5.81%+17.56%+28.11%+6.17%N/AN/A+11.32%597
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+9.09%+10.87%+19.62%+22.45%+6.46%N/AN/A+7.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.40%+16.26%+15.97%+16.23%+21.85%N/AN/A+20.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.78%+15.52%+15.04%+14.89%+19.27%N/AN/A+17.65%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่าปันผล (KF-JPSCAPD)+4.16%+6.32%+18.13%+28.94%+6.43%N/AN/A+11.43%390
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+9.09%+10.87%+19.62%+22.45%+6.46%N/AN/A+7.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.08%+16.72%+16.26%+16.36%+21.85%N/AN/A+20.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.78%+15.52%+15.04%+14.89%+19.27%N/AN/A+17.65%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+0.39%+2.68%+16.18%+37.33%+7.74%N/AN/A+7.54%100
Russell 2500 Net TR Lagged - Hedging FX(THB)-2.39%+3.69%+15.53%+46.53%+12.97%N/AN/A+13.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.31%+14.51%+16.28%+17.83%+21.91%N/AN/A+19.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.08%+16.95%+19.67%+19.69%+29.04%N/AN/A+25.21%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+9.93%+16.14%+24.83%+44.95%+11.71%N/AN/A+4.98%340
MSCI India Index+18.98%+30.41%+43.72%+64.29%+19.25%N/AN/A+12.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.44%+13.87%+14.29%+14.33%+18.29%N/AN/A+16.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.81%+13.44%+16.02%+15.47%+23.07%N/AN/A+21.06%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)-15.51%-15.03%-18.02%-5.05%+12.62%N/AN/A+4.44%9,806
ดัชนี MSCI China A Onshore+1.32%+12.74%+15.46%+26.37%+21.40%N/AN/A+9.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.46%+23.21%+24.08%+22.16%+22.06%N/AN/A+21.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.67%+18.88%+20.98%+20.31%+23.21%N/AN/A+22.97%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)-10.23%-9.32%-6.17%+9.12%+5.47%N/AN/A+1.58%709
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX-9.05%-5.11%-1.95%+15.48%+9.63%N/AN/A+5.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.32%+17.87%+18.09%+17.10%+18.92%N/AN/A+18.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.94%+17.06%+18.02%+17.05%+20.20%N/AN/A+19.46%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)-0.86%+17.89%+26.31%+52.61%+9.40%N/AN/A+6.24%3,686
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+2.19%+27.09%+41.77%+65.51%+12.85%N/AN/A+10.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.09%+18.20%+21.15%+19.54%+19.17%N/AN/A+19.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.75%+20.66%+24.98%+23.20%+21.03%N/AN/A+21.24%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)-0.22%+7.96%+6.52%+16.30%N/AN/AN/A+14.60%2,205
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+1.19%+10.89%+12.28%+18.52%N/AN/AN/A+14.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.70%+11.21%+12.82%+13.98%N/AN/AN/A+17.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.00%+10.40%+10.72%+12.20%N/AN/AN/A+19.12%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)-0.22%+7.96%+6.52%+16.30%N/AN/AN/A+14.50%130
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+1.19%+10.89%+12.28%+18.52%N/AN/AN/A+14.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.70%+11.21%+12.82%+13.98%N/AN/AN/A+17.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.00%+10.40%+10.72%+12.20%N/AN/AN/A+19.12%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)-1.99%+8.71%+5.72%+28.54%N/AN/AN/A+39.13%3,746
MSCI All Country World Information Technology- Net Return- Hedging FX (THB)+0.89%+12.40%+15.02%+31.76%N/AN/AN/A+37.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.42%+18.85%+21.58%+21.36%N/AN/AN/A+24.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.99%+14.36%+16.97%+17.86%N/AN/AN/A+27.36%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)-2.53%+0.22%+3.39%+14.48%N/AN/AN/A+14.93%1,189
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX-0.67%+7.46%+13.05%+28.87%N/AN/AN/A+28.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.93%+9.85%+9.94%+11.10%N/AN/AN/A+11.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.08%+9.97%+10.68%+11.58%N/AN/AN/A+12.32%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)-2.53%+0.22%+3.39%+14.55%N/AN/AN/A+14.98%351
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX-0.67%+7.46%+13.05%+28.87%N/AN/AN/A+28.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.93%+9.85%+9.94%+11.11%N/AN/AN/A+11.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.08%+9.97%+10.68%+11.58%N/AN/AN/A+12.32%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า (KFINFRA-A)-2.37%+0.58%N/AN/AN/AN/AN/A+1.21%3,548
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX+0.39%+8.96%N/AN/AN/AN/AN/A+10.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.80%+10.64%N/AN/AN/AN/AN/A+10.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.37%+10.39%N/AN/AN/AN/AN/A+10.72%
กรุงศรี ESG Climate Tech-สะสมมูลค่า (KFCLIMA-A)-0.96%+4.15%N/AN/AN/AN/AN/A+6.47%612
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.57%+13.56%N/AN/AN/AN/AN/A+14.29%
กรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า (KFINNO-A)-14.92%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-9.61%324
MSCI World Net Total Return USDUSD Index - Hedging FX+0.39%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+8.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.96%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+31.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.37%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+10.39%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า (KFCMEGA-A)-18.32%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-13.99%2,059
MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน -8.52%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-2.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+38.07%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+35.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.21%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+27.67%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)-2.57%+6.53%+10.77%+18.63%N/AN/AN/A+5.90%118
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD+4.38%+15.11%+27.34%+35.43%N/AN/AN/A+8.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.94%+12.76%+12.20%+13.03%N/AN/AN/A+25.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.78%+11.51%+11.32%+13.06%N/AN/AN/A+24.30%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)-2.56%+6.53%+10.78%+18.63%+8.62%+4.12%N/A+3.63%166
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD+4.38%+15.11%+27.34%+35.43%+7.26%+2.58%N/A+2.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.94%+12.76%+12.20%+13.03%+21.81%+17.99%N/A+17.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.78%+11.51%+11.32%+13.06%+20.72%+17.07%N/A+16.64%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+2.12%-0.68%+9.29%+23.10%-7.46%-0.17%+5.08%+8.36%13,788
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.98%+11.96%+12.21%+15.75%+19.67%+16.36%+15.89%+16.12%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+2.08%-0.76%+9.15%+22.82%-7.52%-0.19%+5.11%+6.48%903
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.00%+11.96%+12.22%+15.75%+19.42%+16.26%+15.94%+18.72%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+0.79%-0.33%+14.73%+26.28%-8.82%-0.92%+4.67%+9.27%1,496
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.38%+10.69%+10.88%+13.47%+19.22%+16.80%+17.22%+22.84%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+0.53%-0.61%+14.49%+25.84%-8.90%-0.99%+4.89%+5.12%1,144
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.32%+10.64%+10.86%+13.46%+19.08%+16.72%+17.14%+20.17%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+5.46%+8.82%+33.78%+49.33%-2.58%+7.67%+7.70%+7.69%381
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.87%+12.91%+13.24%+15.70%+20.23%+17.85%+17.64%+20.19%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+1.93%-0.62%+18.80%+46.70%-5.81%+4.92%+6.74%+8.42%1,731
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.83%+14.89%+15.20%+18.50%+22.93%+19.55%+19.17%+22.32%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+5.39%+8.77%+33.52%+49.02%-2.65%+7.73%+7.69%+7.79%1,241
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.15%+13.10%+13.36%+15.78%+20.21%+17.89%+17.65%+20.57%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)+0.43%-0.82%+14.34%+25.83%-8.53%N/AN/A-9.12%11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.12%+10.48%+10.73%+13.34%+19.05%N/AN/A+18.26%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)+0.43%-0.82%+14.34%+25.84%-8.62%-0.80%+5.15%+7.62%630
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.12%+10.48%+10.73%+13.34%+19.05%+16.67%+17.07%+20.16%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)+1.52%-1.20%+6.60%+26.26%-3.55%+3.43%+7.16%+6.48%1,917
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.53%+13.76%+14.99%+19.48%+22.11%+18.44%+18.23%+21.98%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+0.22%+10.15%+41.42%+56.92%-1.73%+4.14%N/A+6.46%324
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.07%+13.37%+13.58%+15.40%+18.88%+16.95%N/A+16.67%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-0.06%-0.06%+14.87%+28.14%-8.52%N/AN/A-3.66%1,119
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.63%+10.78%+11.65%+14.66%+18.92%N/AN/A+16.56%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-0.06%-0.06%+14.87%+28.14%-8.50%N/AN/A-7.78%384
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.63%+10.78%+11.65%+14.66%+18.92%N/AN/A+17.51%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+2.97%+2.54%+19.05%+34.36%-2.74%N/AN/A+0.41%92
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.34%+10.17%+10.65%+13.11%+18.15%N/AN/A+16.69%
กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A)+1.65%+1.01%+10.08%+27.74%N/AN/AN/A+17.41%46
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.60%+12.93%+13.84%+17.81%N/AN/AN/A+17.71%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.84%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.68%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (KFLTF50-A)+1.96%+0.54%+7.93%N/AN/AN/AN/A+24.16%7
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.94%+13.29%+14.52%N/AN/AN/AN/A+18.69%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (KFLTFD70-D)+1.63%-0.39%+6.59%N/AN/AN/AN/A+15.77%2
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.37%+8.38%+8.55%N/AN/AN/AN/A+10.91%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (KFLTFDIV-D)+2.12%-0.73%+9.19%N/AN/AN/AN/A+21.44%3
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.99%+11.97%+12.22%N/AN/AN/AN/A+15.67%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFLTFEQ-A)+0.59%-0.47%+14.90%N/AN/AN/AN/A+26.01%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.23%+10.63%+10.83%N/AN/AN/AN/A+13.38%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.08%+2.99%+13.79%+33.56%+0.17%+4.79%+9.24%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.82%+12.04%+12.60%+15.86%+19.59%+16.38%+16.15%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+2.15%+1.01%+8.69%+26.74%-3.18%+3.38%+7.55%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.92%+13.38%+14.57%+18.65%+22.33%+18.60%+18.14%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+1.78%+1.34%+10.55%+28.58%-2.38%+3.78%+8.06%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.62%+13.00%+13.94%+17.74%+21.93%+18.31%+17.91%N/A
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+1.54%-0.56%+6.22%+15.56%-4.66%+0.36%+4.20%+5.84%6,486
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.38%+8.39%+8.54%+10.94%+13.99%+11.66%+11.22%+11.56%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.08%+2.99%+13.79%+33.56%+0.17%+4.79%+9.24%+9.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.82%+12.04%+12.60%+15.86%+19.59%+16.38%+16.15%+19.28%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+0.31%-0.54%+9.92%+17.78%-5.79%-0.32%+3.78%+4.59%583
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.23%+7.48%+7.62%+9.51%+14.01%+12.11%+12.11%+14.74%
เกณฑ์มาตรฐาน(18)+1.48%+2.15%+9.73%+23.62%+0.44%+3.72%+7.00%+7.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.40%+8.44%+8.90%+11.08%+13.42%+11.28%+11.91%+13.65%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+2.12%-0.73%+9.19%+22.95%-7.34%-0.21%+4.95%+8.55%30,888
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.99%+11.97%+12.22%+15.75%+19.26%+16.13%+15.75%+15.76%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+0.46%-0.66%+14.34%+25.89%-8.54%-0.86%+4.98%+6.28%2,601
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.24%+10.65%+10.84%+13.42%+18.77%+16.49%+17.01%+20.01%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+4.07%+5.80%+24.97%+39.57%-3.63%+4.06%+7.19%+7.41%4,133
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.94%+12.12%+12.25%+14.97%+19.86%+17.27%+17.40%+19.88%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.08%+2.99%+13.79%+33.56%+0.17%+4.79%+9.24%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.82%+12.04%+12.60%+15.86%+19.59%+16.38%+16.15%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+1.96%+0.53%+7.93%+25.27%-4.00%+2.49%+6.70%+7.58%4,798
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.94%+13.29%+14.52%+18.71%+22.12%+18.42%+17.96%+21.43%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+2.15%+1.01%+8.69%+26.74%-3.18%+3.38%+7.55%+8.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.92%+13.38%+14.57%+18.65%+22.33%+18.60%+18.14%+21.75%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-1.47%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.75%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+0.15%+2.42%+15.13%+27.92%-2.93%N/AN/A+1.22%1,065
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.08%+8.55%+9.20%+11.35%+15.50%N/AN/A+13.20%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)+0.11%+9.62%+40.49%+54.92%-1.78%N/AN/A+2.17%1,052
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.63%+13.04%+13.35%+15.02%+18.41%N/AN/A+16.19%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)-0.07%-0.06%+14.62%+27.63%-8.21%N/AN/A-7.37%2,272
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.50%+10.67%+11.52%+14.43%+18.63%N/AN/A+17.23%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)+5.13%+8.13%+32.21%+46.29%N/AN/AN/A+2.98%315
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.60%+12.60%+12.92%+15.26%N/AN/AN/A+19.87%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.08%+2.99%+13.79%+33.56%+0.17%+4.79%+9.24%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.82%+12.04%+12.60%+15.86%+19.59%+16.38%+16.15%N/A
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.05%+0.08%+0.11%+0.16%+0.61%+0.72%+1.28%+1.68%6,592
เกณฑ์มาตรฐาน(19)+0.11%+0.22%+0.33%+0.45%+0.96%+1.14%+1.58%+1.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.04%+0.04%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%0.00%0.00%0.00%+0.02%+0.02%+0.03%+0.04%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)-0.14%+0.19%-0.30%+0.20%+1.38%+1.19%+2.24%+2.15%6,919
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.43%+0.39%+0.49%+0.45%+0.68%+0.57%+0.63%+2.14%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.02%+0.90%+0.83%+1.85%+2.19%+1.87%+2.30%+1.85%3,486
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.53%+0.52%+0.67%+0.61%+0.85%+0.70%+0.63%+0.53%
เกณฑ์มาตรฐาน(20)+0.07%+0.21%+0.20%+0.56%+3.97%+2.69%+3.38%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.12%+0.12%+0.16%+0.15%+1.07%+1.00%+1.12%N/A
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)-0.32%+0.50%-1.20%-0.26%+2.61%+1.89%+2.45%+1.96%1,112
เกณฑ์มาตรฐาน(21)-0.04%+0.64%-0.13%+0.52%+4.08%+2.75%+3.41%+3.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.17%+1.07%+1.28%+1.16%+1.75%+1.47%+1.23%+0.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.62%+0.57%+0.64%+0.60%+1.24%+1.11%+1.17%+1.44%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)-0.07%+1.08%+0.88%+2.01%N/AN/AN/A+2.85%703
เกณฑ์มาตรฐาน(22)+0.06%+0.98%+0.40%+1.40%N/AN/AN/A+2.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.57%+0.59%+0.79%+0.73%N/AN/AN/A+1.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.78%+0.74%+0.84%+0.78%N/AN/AN/A+1.03%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+0.73%+0.17%+12.39%+22.57%-6.67%+0.34%+5.53%+10.28%2,752
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.76%+10.94%+11.23%+13.72%+17.15%+14.78%+15.70%+19.27%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+0.66%+0.10%+12.40%+22.70%-6.58%+0.31%+6.25%+9.07%1,040
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.73%+10.92%+11.25%+13.76%+17.11%+14.71%+15.50%+18.46%
เกณฑ์มาตรฐาน(23)+1.09%+2.05%+5.99%+16.32%+1.63%+3.48%+6.13%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.83%+4.84%+5.12%+6.44%+7.97%+6.71%+6.65%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)+0.10%+0.56%+1.63%+4.09%+0.12%N/AN/A+0.16%1,102
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+0.48%+0.77%+2.96%+7.18%+1.25%N/AN/A+1.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.84%+2.08%+2.18%+2.76%+3.16%N/AN/A+2.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.94%+1.94%+2.07%+2.65%+3.10%N/AN/A+2.83%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)+0.55%+0.40%+3.33%+8.07%N/AN/AN/A-1.12%277
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%+0.88%+1.32%+5.67%+13.78%N/AN/AN/A+2.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.99%+4.43%+4.43%+5.69%N/AN/AN/A+5.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.90%+3.91%+4.07%+4.91%N/AN/AN/A+5.74%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)+1.22%+0.14%+5.01%+12.13%N/AN/AN/A-4.97%100
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%+1.28%+1.88%+8.38%+20.37%N/AN/AN/A+2.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.22%+6.92%+6.94%+8.93%N/AN/AN/A+10.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.82%+5.83%+6.10%+7.46%N/AN/AN/A+9.28%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+2.15%-0.69%+9.11%+22.62%-7.29%-0.24%+5.06%+7.33%9,385
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.97%+11.95%+12.20%+15.60%+19.15%+15.98%+15.68%+16.18%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+0.44%-0.76%+14.17%+25.62%-8.64%-1.00%+4.83%+6.32%1,735
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.23%+10.65%+10.83%+13.40%+18.79%+16.49%+17.01%+19.99%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)-0.04%-0.03%+14.75%+27.73%-8.13%N/AN/A-7.23%646
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.47%+10.65%+11.51%+14.33%+18.57%N/AN/A+17.16%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)+5.22%+8.63%+33.13%+48.25%N/AN/AN/A+3.55%166
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.76%+12.74%+13.07%+15.39%N/AN/AN/A+19.81%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.08%+2.99%+13.79%+33.56%+0.17%+4.79%+9.24%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.82%+12.04%+12.60%+15.86%+19.59%+16.38%+16.15%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+1.61%+1.11%+10.23%+27.99%-3.28%+3.13%+7.39%+7.80%3,213
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.65%+12.91%+13.95%+17.80%+21.78%+18.17%+17.75%+21.32%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+1.78%+1.34%+10.55%+28.58%-2.38%+3.78%+8.06%+8.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.62%+13.00%+13.94%+17.74%+21.93%+18.31%+17.91%+21.60%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.59%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.81%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-1.59%+2.27%-7.42%-10.20%+9.93%+0.23%-1.61%+2.11%983
LBMA Gold Price PM+4.35%+11.44%+4.15%-1.27%+15.37%+5.17%+1.60%+5.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.23%+13.00%+13.68%+13.94%+14.47%+12.71%+14.31%+14.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.69%+13.87%+14.25%+14.93%+15.22%+13.38%+15.06%+15.48%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+3.63%+15.64%+22.91%+32.79%+14.19%+11.19%N/A+10.31%421
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+3.21%+16.42%+21.89%+30.31%+13.22%+9.86%N/A+7.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.22%+15.13%+15.16%+15.67%+20.07%+16.89%N/A+16.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.64%+13.88%+13.85%+14.48%+18.39%+15.64%N/A+16.41%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)-0.51%+7.93%+7.04%+14.61%+9.48%+8.54%N/A+6.28%1,827
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+6.34%+18.49%+24.59%+25.16%+12.17%+10.40%N/A+8.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.25%+11.49%+13.20%+14.19%+17.82%+15.90%N/A+16.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.42%+10.78%+11.19%+12.45%+17.78%+15.20%N/A+15.05%
กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+6.62%+10.44%+9.41%+21.05%+8.42%+9.67%N/A+4.59%160
TOPIX Net Total Return JPY+10.09%+12.09%+19.39%+28.13%+8.39%+11.47%N/A+5.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.27%+17.02%+17.61%+17.81%+20.87%+18.85%N/A+20.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.59%+16.62%+16.35%+15.76%+18.51%+16.97%N/A+19.06%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+1.31%+10.02%+11.41%+16.82%+11.37%N/AN/A+11.03%1,901
MSCI World Net Index NETR USD+5.56%+16.50%+27.71%+37.70%+14.85%N/AN/A+13.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.58%+9.36%+9.79%+10.95%+16.05%N/AN/A+13.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.42%+10.62%+11.41%+12.23%+19.34%N/AN/A+16.01%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+0.53%+2.44%+2.36%+6.73%+4.00%N/AN/A+3.38%646
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.53%+3.15%+0.21%+0.50%+6.25%N/AN/A+4.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.70%+1.78%+2.02%+2.16%+4.46%N/AN/A+3.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.33%+3.18%+3.44%+3.31%+4.14%N/AN/A+3.70%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)-8.55%-4.81%-1.25%+14.19%+10.56%N/AN/A+8.27%910
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-13.80%-10.80%-7.63%+4.47%+7.67%N/AN/A+4.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.38%+18.73%+19.22%+17.90%+19.97%N/AN/A+19.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.75%+22.27%+22.31%+20.81%+21.82%N/AN/A+20.85%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)-1.20%+15.20%+14.10%+31.44%+27.80%N/AN/A+18.84%2,694
MSCI AC World Information Technology Index+6.13%+20.17%+27.73%+39.24%+27.98%N/AN/A+25.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.45%+25.04%+27.67%+26.42%+26.01%N/AN/A+24.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.48%+14.72%+17.15%+18.00%+24.67%N/AN/A+22.60%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)+10.03%+16.49%+25.55%+45.59%N/AN/AN/A+11.15%109
MSCI India Index+18.98%+30.41%+43.72%+64.29%N/AN/AN/A+20.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.46%+13.89%+14.20%+14.17%N/AN/AN/A+18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.81%+13.44%+16.02%+15.47%N/AN/AN/A+23.14%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFACHINRMF)-15.43%-14.90%-17.87%N/AN/AN/AN/A-17.88%665
ดัชนี MSCI China A Onshore+1.32%+12.74%+15.46%N/AN/AN/AN/A+16.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.43%+23.19%+23.97%N/AN/AN/AN/A+23.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.67%+18.88%+20.98%N/AN/AN/AN/A+20.95%
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF)+0.05%+0.08%+0.11%+0.16%N/AN/AN/A+0.18%94
เกณฑ์มาตรฐาน(24)+0.08%+0.16%+0.24%+0.34%N/AN/AN/A+0.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/AN/A+0.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/AN/A+0.01%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)-0.15%+1.11%+0.84%+1.90%N/AN/AN/A+1.42%185
เกณฑ์มาตรฐาน(25)-0.03%+0.82%+0.15%+1.06%N/AN/AN/A+1.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.61%+0.68%+0.87%+0.78%N/AN/AN/A+0.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.78%+0.73%+0.84%+0.78%N/AN/AN/A+0.85%
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)+0.11%+0.59%+1.79%+4.10%N/AN/AN/A+3.44%87
เกณฑ์มาตรฐาน(26)+0.47%+0.75%+2.94%+7.15%N/AN/AN/A+6.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.79%+2.04%+2.14%+2.74%N/AN/AN/A+2.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.94%+1.94%+2.07%+2.65%N/AN/AN/A+2.94%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF)+1.51%-1.22%+6.55%+26.64%N/AN/AN/A+22.55%305
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+2.15%+1.01%+8.69%+26.74%N/AN/AN/A+20.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.53%+13.75%+14.99%+19.57%N/AN/AN/A+21.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.92%+13.38%+14.57%+18.65%N/AN/AN/A+20.62%
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF)+2.10%-0.74%+8.60%+20.68%N/AN/AN/A+6.96%289
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.08%+2.99%+13.79%+33.56%N/AN/AN/A+20.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.78%+11.79%+11.98%+14.48%N/AN/AN/A+14.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.82%+12.04%+12.60%+15.86%N/AN/AN/A+16.10%
กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF)+1.65%+1.01%+10.08%+27.73%N/AN/AN/A+17.40%130
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+1.78%+1.34%+10.55%+28.58%N/AN/AN/A+17.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.60%+12.93%+13.84%+17.81%N/AN/AN/A+17.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.62%+13.00%+13.94%+17.74%N/AN/AN/A+17.64%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.84%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.68%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)+1.33%+10.20%+11.49%+16.67%N/AN/AN/A+19.80%813
MSCI World Net Index NETR USD+5.56%+16.50%+27.71%+37.70%N/AN/AN/A+36.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.64%+9.42%+9.87%+10.92%N/AN/AN/A+13.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.42%+10.62%+11.41%+12.23%N/AN/AN/A+14.39%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KFACHINSSF)-15.28%-14.75%-17.92%N/AN/AN/AN/A-17.93%168
ดัชนี MSCI China A Onshore+1.32%+12.74%+15.46%N/AN/AN/AN/A+16.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.15%+23.01%+23.99%N/AN/AN/AN/A+23.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.67%+18.88%+20.98%N/AN/AN/AN/A+20.95%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)+1.65%+1.01%+10.08%+27.74%N/AN/AN/A+15.45%1,576
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+1.78%+1.34%+10.55%+28.58%N/AN/AN/A+18.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.60%+12.93%+13.84%+17.81%N/AN/AN/A+18.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.62%+13.00%+13.94%+17.74%N/AN/AN/A+18.67%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.84%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.68%N/AN/AN/AN/A
กองทุนกรุงศรี 2TM
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM)+0.13%+0.11%+0.86%+2.59%+0.96%+0.80%N/A+1.18%198
เกณฑ์มาตรฐาน(27)+1.03%+2.08%+3.66%+6.80%+2.88%+2.82%N/A+2.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.94%+1.98%+1.98%+2.29%+2.75%+2.28%N/A+2.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.67%+2.77%+2.84%+3.45%+4.25%+3.56%N/A+3.48%
กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)+0.33%+0.08%+1.75%+4.59%+0.22%+0.76%N/A+1.27%1,070
เกณฑ์มาตรฐาน(28)+1.44%+2.68%+6.37%+13.19%+2.85%+3.65%N/A+3.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.02%+3.07%+3.10%+3.71%+4.51%+3.74%N/A+3.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.85%+5.01%+5.18%+6.46%+8.03%+6.71%N/A+6.53%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
(5)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):30.00 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):20.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%):30.00
(7)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(8)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(9)
(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 70% (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 30%
(10)
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):100.00
(11)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00
(12)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 30.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 30.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 40.00
(13)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 20.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 20.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 60.00
(14)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(15)
Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD 70%, MSCI ACWI Net Total Return USD 30%
(16)
1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)
(17)
1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)
(18)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%
(19)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(20)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(21)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(22)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(23)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(24)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
(25)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(26)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00
(27)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00 2. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน (%): 50.00 3. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี สัดส่วน (%):10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00 5. ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) สัดส่วน (%):10.00
(28)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 40.00 2. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน (%): 30.00 3. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี สัดส่วน (%):10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00 5. ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) สัดส่วน (%):10.00
 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th