ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ดูข้อมูลราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง 180 วัน ของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารของบลจ.กรุงศรี ในรูปแบบไฟล์ EXCEL PDF และ HTML โดยคลิกเลือกตามรายชื่อกองทุน ดังนี้


กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
 • กรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A)
 • กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
 • กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)
 • กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)
 • กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)
 • กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX)
 • กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C)
กองทุนผสม
 • กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)
 • กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)
 • กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)
 • กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)
 • กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)
 • กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
 • กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)
 • กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)
 • กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)
 • กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)
 • กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)
 • กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)
 • กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)
 • กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)
 • กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)
 • กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)
 • กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)
 • กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)
 • กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)
 • กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)
 • กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (KFLTF50-A)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (KFLTFD70-D)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (KFLTFDIV-D)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFLTFEQ-A)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
 • กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)
 • กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)
 • กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)
 • กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)
 • กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)
 • กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)
 • กรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFUS-A)
 • กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)
 • กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFHEUROP-A)
 • กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)
 • กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)
 • กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)
 • กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)
 • กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)
 • กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)
 • กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)
 • กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)
 • กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)
 • กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)
 • กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)
 • กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)
 • กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)
 • กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)
 • กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)
 • กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)
 • กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)
 • กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)
 • กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)
 • กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)
 • กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)
 • กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGTECH-A)
 • กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFUSINDX-A)
 • กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFJPINDX-A)
 • กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFJPSCAP-A)
 • กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่าปันผล (KF-JPSCAPD)
 • กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)
 • กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)
 • กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)
 • กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)
 • กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)
 • กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)
 • กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)
 • กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)
 • กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)
 • กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)
 • กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)
 • กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)
 • กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)
 • กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)
 • กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE)
 • กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า (KFINFRA-A)
 • กรุงศรี ESG Climate Tech-สะสมมูลค่า (KFCLIMA-A)
 • กรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า (KFINNO-A)
 • กรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)
 • กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า (KFCMEGA-A)
 • กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y1 (KFGFI1Y1)
 • กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y2 (KFGFI1Y2)
 • กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า (KFESG-A)
 • กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFESG-I)
 • กรุงศรีโกลบอลโกรท-สะสมมูลค่า (KFGG-A)
 • กรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I)
 • กรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGMIL-A)
 • กรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGMIL-I)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M1 (KFFIF3M1)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M45 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M45)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M54 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M54)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M55 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M55)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M56 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M56)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M57 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M57)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M58 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M58)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M59 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M59)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M60 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M60)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M61 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M61)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M62 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M62)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M63 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M63)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M64 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M64)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M65 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M65)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M66 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M66)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
 • กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)
 • กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)
 • กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)
 • กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)
 • กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)
 • กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)
 • กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)
 • กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)
 • กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)
 • กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)
 • กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)
 • กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)
 • กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)
 • กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)
 • กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)
 • กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)
 • กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)
 • กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)
 • กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)
 • กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)
 • กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)
 • กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)
 • กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)
 • กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFACHINRMF)
 • กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCLIMARMF)
 • กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGGRMF)
 • กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINFRARMF)
 • กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFUSRMF)
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
 • กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)
 • กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF)
 • กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)
 • กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF)
 • กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF)
 • กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)
 • กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF)
 • กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)
 • กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KFACHINSSF)
 • กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF)
 • กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม (KFGGSSF)
 • กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม (KFINFRASSF)
 • กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม (KFUSSSF)
กองทุนกรุงศรี 2TM
 • กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM)
 • กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)
กองทุนที่เน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 • อสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร (SSPF)
 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th