โปรโมชัน/กองทุนแนะนำ


SSF | RMF เด็ดแห่งปี คัดกองทุนต่างประเทศธีมเด่นติดดาว 
โปรโมชั่นพิเศษเมื่อลงทุนใน SSF และ RMF ตามเงื่อนไข รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 100 บาท ต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท*

SSF | RMF เด็ดแห่งปี อกาสเติบโตจากหุ้นอนาคตไกลทั่วโลก 

ลงทุนอย่างมั่นใจพร้อมรับสิทธิลดภาษี กับ SSF | RMF 3 คู่ที่คัดมาแล้วว่าเด่น ด้วยธีมการลงทุนในหุ้นอนาคตไกล โอกาสเติบโตสูงไปกับเทรนด์โลก พิสูจน์ผลงานการบริหารของกองทุนหลักติดดาว  KFCLIMASSF/KFCLIMARMF KFGGSSF/KFGGRMF  และ KFGBRANSSF/KFGBRANRMF

KFCLIMASSF / KFCLIMARMF
โอกาสกำไรจากเทคโนโลยีรักษ์โลก

จุดเด่นกองทุน ปัจจัยหนุนการเติบโต
 • เน้นการลงทุนในธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วย “ลด” ผลกระทบ หรือ “ปรับ” รูปแบบธุรกิจให้สามารถเติบโตท่ามกลางภาวะ Climate Change
 • กระจายลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น พลังงานทดแทน เทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การบริหารจัดการน้ำ การเกษตรยุคใหม่ที่ทนทานต่อสภาพอากาศ หรือผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ เช่น เครื่องฟอกอากาศ การป้องกัน/รักษาโรคภูมิแพ้ 
นโยบายของภาครัฐหลายประเทศทั่วโลกกำหนดมาตรการที่ชัดเจนเรื่องสิ่งแวดล้อม และจะมีการประกาศกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ ให้ภาคธุรกิจต้องปฏิบัติตาม เช่น การสนับสนุนหรือให้สิทธิประโยชน์กับบริษัทที่มีเทคโนโลยีลดคาร์บอน  หรือการบังคับและลงโทษบริษัทที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซค์ เช่น การเก็บ carbon tax การกีดดันทางการค้า   
นโยบายการลงทุน
 • ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ  DWS Invest ESG Climate Tech โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี > 80% ของ NAV 
 • ระดับความเสี่ยง 6 - เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (รายปีปฏิทิน)

ที่มา: DWS International GmbH โดยเป็นข้อมูลรายเดือน ณ 30 ก.ย. 2564 | การคำนวณผลการดำเนินงานอ้างอิงจากผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักตามช่วงเวลา (time-weighted return) และไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย และค่าธรรมเนียมเฉพาะนักลงทุนรายบุคคล เช่น ค่านายหน้า โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนในภาพรวม | ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ AIMC |  ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของ share class ที่เก่าที่สุด มีสกุลเงินหลักเป็น EUR ในขณะที่กองทุน KFCLIMASSF/ KFCLIMARMF จะลงทุนใน share class TFC USD ซึ่งมีสกุลเงินหลักเป็น USD โดยทั้งสอง share class มีกลยุทธ์การลงทุนเหมือนกัน

คลิกดูรายละเอียดกองทุน: KFCLIMASSF  / KFCLIMARMF

KFGGSSF / KFGGRMF
คัดเฉพาะหุ้นเด็ด ... เติบโตเด่นจากทั่วโลก

จุดเด่นกองทุน นโยบายการลงทุน
 • พอร์ตลงทุนที่รวมเฉพาะหุ้นเติบโตแห่งทศวรรษจากทั่วโลกมาไว้ในกองทุนเดียว ด้วยแนวคิดการลงทุนที่ดีที่สุดจากการวิเคราะห์พื้นฐานของหลักทรัพย์รายตัว บนมุมมองการลงทุนระยะยาวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Baillie Gifford ผู้บริหารกองทุนหลัก 
 • กลยุทธ์คัดสรรหุ้นบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตโดดเด่นจากตลาด โดยไม่ยึดติดกับภูมิภาค อุตสาหกรรม หรือหุ้นในดัชนี แต่จะลงทุนตามเทรนด์การเติบโตในระยะยาว เช่น กลุ่มธุรกิจสื่อออนไลน์ Digital Healthcare การค้าปลีกยุคใหม่ (E-commerce) Software
 • ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund ซึ่งได้ Morningstar 5 ดาว*  โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  >  80% ของ NAV 
 • ระดับความเสี่ยง 6 - เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน  
*ที่มา: Baillie Gifford ณ 30 ก.ย. 64 โดยการจัดอันดับจาก Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของ AIMC แต่อย่างใด

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (รายปีปฏิทิน)​

ที่มา: Baillie Gifford ณ 30 ก.ย. 64 | ผลตอบแทนในรูปสกุลเงินดอลลาร์หลังหักค่าธรรมเนียม | ดัชนีชี้วัด คือ MSCI ACWI Index | วันจัดตั้งกองทุน 10 ส.ค. 59 | ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ AIMC
 
คลิกดูรายละเอียดกองทุน: KFGGSSF / KFGGRMF 

KFGBRANSSF / KFGBRANRMF
ลงทุนกับหุ้นแบรนด์ดังระดับโลก 


 
จุดเด่นกองทุน
 • เน้นลงทุนในบริษัทเจ้าของแบรนด์แข็งแกร่งชั้นนำระดับโลกที่ติดตลาด และมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน  
นโยบายการลงทุน
 • ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund ซึ่งได้ Morningstar 5 ดาว* โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV
 • ระดับความเสี่ยง: 6 – เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
*ที่มา: Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ณ 30 ก.ย. 64 โดยการจัดอันดับจาก Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของ AIMC แต่อย่างใด

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
สามารถสร้างผลตอบแทนเป็นบวกใน 18 ปี จาก 20 ปีของการจัดตั้งกองทุน

ที่มา : Morgan Stanley Investment Management ณ 31 ธ.ค. 63 | ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund คลาส I ซึ่งเป็นคลาสที่จัดตั้งมายาวนานที่สุดโดยจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 43 ในขณะที่กองทุน KFGBRANSSF/ KFGBRANRMF จะลงทุนในคลาส ZX และ Z ตามลำดับ ซึ่งจัดตั้งขึ้นในวันที่ 22 ก.พ. 53 และ 10 มิ.ย. 51 | ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการและคิดเป็นรูปสกุลเงิน USD  | ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ AIMC
 
คลิกดูรายละเอียดกองทุน: KFGBRANSSF / KFGBRANRMF 

ทุกกองทุนลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาทเท่านั้น ยกเว้น KFGBRANRMF 2,000 บาท 
SSF ทั้ง 3 กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล   | สามารถซื้อกองทุนผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีที่ร่วมรายการ (การซื้อหน่วยลงทุนจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและคะแนนสะสมบัตรเครดิต)​


สามารถแลกคะแนนสะสมในบัตรเครดิตกรุงศรีทุกประเภท (ยกเว้น บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด) เป็นเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนใน SSF / RMF ได้ทุกกองทุน ผ่าน @ccess Mobile Application และ @ccess Online Service โดย 1,000 พอยต์ = เงินลงทุน 100 บาท ​   | รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ คลิกที่นี่

*โปรโมชั่นเมื่อลงทุนใน  SSF และ RMF ที่ร่วมรายการในปี 2565 ตามเงื่อนไข
รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 100 บาท ต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท 
>> ดูรายละเอียดโปรโมชั่น คลิก <<


อ่านเงื่อนไขการลงทุนใน SSF และ RMF คลิกที่นี่
 

คำเตือน
 
 • SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม | RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ
 • ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
 • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • KFCLIMASSF / KFCLIMARMF / KFGBRANSSF/ KFGBRANRMF มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไร/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้


กองทุน SSF

กองทุน RMF

ย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน