กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค มาเป็น LTF / RMF น่าสนใจไหม?การที่จะเลือกกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ คุณควรจะเข้าใจกองทุนนั้นจัดอยู่ในประเภทใด แล้วศึกษาเงื่อนไข นโยบายการลงทุน รวมถึงผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนแต่ละประเภท ซึ่งเมื่อพูดถึงกองทุนที่มีผลตอบแทนย้อนหลังดี กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC) นับว่าเป็นอีกกองทุนหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากจาก บลจ.กรุงศรี
เรามารู้จักกองทุนนี้ให้มากขึ้นกันดีกว่า

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคดีอย่างไร?

“กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)” จดทะเบียนกองทุนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2546 ลงทุนในตราสารทุนในประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของราคาหน่วยลงทุน (NAV) เน้นลงทุนในหุ้นประมาณ 15-20 บริษัท ซึ่งเป็นหุ้นมีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มเติบโตสูง โดยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นหุ้นประเภทใด ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน หรือเงินฝากธนาคาร 

จุดเด่นของกลยุทธ์กองทุนนี้คือการลงทุนแบบเน้นๆ ในหุ้นจำนวนไม่มาก แต่เป็นหุ้นที่ผู้จัดการกองทุนเชื่อมั่นว่ามีศักยภาพสร้างผลตอบแทนดีที่สุด ซึ่งต่างจากกองทุนหุ้นในโมเดลอื่นๆ ที่มักจะกระจายลงทุนในหุ้นประมาณกว่า 30 บริษัทได้ 

5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน ได้แก่ หมวดธนาคาร 24.25%, หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 10.73%, หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ 10.72%, หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ 8.73% และหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 7.82% (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2561)
 
 
  • กองทุน KFDYNAMIC ได้รับรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมประเภทกองทุนหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก จาก Morningstar Thailand Fund Awards ประจำปี 2018 เมื่อ 15 มีนาคม 2561
  • การจัดอันดับ Morningstar Rating จาก Morningstar Thailand ข้อมูล ณ  30  กันยายน 2561  ที่มา: www.morningstarthailand.com

 
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

จะเห็นได้เลยว่าจากผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาผลตอบแทนในระยะยาวทำให้กองทุนที่ลงทุนหุ้นหลายประเภทอย่าง KFDYNAMIC ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี อ่านรายละเอียดของกองทุน KFDYNAMIC

แล้วถ้าจับกองทุน KFDYNAMIC เป็น LTF / RMF ล่ะจะเป็นอย่างไร? ประเด็นที่หลายคนอาจจะสงสัยคือนโยบายการลงทุนยังเหมือนเดิมหรือไม่? 

เรามารู้จักกองทุนใหม่จาก บลจ.กรุงศรี  ได้แก่ กองทุน KFLTFDNM-D และ KFDNMRMF กันดีกว่า ทั้ง 2 กองทุนนี้มีนโยบายและและกลยุทธ์เหมือนกัน คือพอร์ตการลงทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่ผู้จัดการกองทุนเชื่อมั่นว่ามีศักยภาพสูงจากหุ้นทุกกลุ่มประมาณ 20 ตัว  เช่นเดียวกับ KFDYNAMIC

ทำไมกองทุนเปิดกรุงศรีไดนามิค LTF / RMF จึงน่าสนใจ?

3 เหตุผลหลักๆ ที่ทำให้ทั้ง 2 กองทุนนี้น่าลงทุน 
 

1. สามารถลดหย่อนภาษีได้ 

แน่นอนว่าเรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางภาษี” เป็นหนึ่งในเป้าหมายของนักลงทุนส่วนใหญ่ที่มีรายได้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีเงินได้ ซึ่ง LTF ไม่จำเป็นต้องซื้อทุกปี ซื้อปีไหนก็จะได้ลดหย่อนภาษีปีนั้น และไม่จำเป็นต้องซื้อกองทุนเดิมด้วย ส่วน RMF แม้จะต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเลือกกองทุนเดิม สามารถเลือกลงทุนในกองทุนใหม่ๆ ได้เช่นกัน ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะซื้อ LTF / RMF ลดหย่อนภาษีอย่างไรให้คุ้ม อ่านต่อบทความนี้  
นอกจากนี้กองทุน KFLTFDNM-D ยังมีนโยบายจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินสดออกมาใช้จ่ายระหว่างการลงทุนและลดความเสี่ยงอีกด้วย
 

2. แนวการลงทุนมีความยืดหยุ่นสูง 

เนื่องจากทั้งสองกองทุนสามารถลงทุนในหุ้นได้หลากหลายประเภท ไม่มีข้อจำกัดว่าต้องเป็นหุ้นขนาดใหญ่หรือหุ้นปันผลเท่านั้น ดังนั้นผู้จัดการกองทุนสามารถพิจารณาหุ้นในตลาดได้หลากหลาย แล้วคัดหุ้นที่มองเห็นศักยภาพมาเข้าพอร์ตได้
 

3. บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม 

ปีนี้บลจ.กรุงศรีได้รับรางวัลจาก Morningstar Thailand Awards 2018 สำหรับกองทุน KFDYNAMIC และ KFEQRMFเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำและความเชียวชาญของทีมผู้จัดการกองทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นทีมที่บริหารกองทุนนี้มาตลอดตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อ 10 กว่าปีมาแล้ว ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารกองทุนของทีมผู้จัดการกองทุนมือรางวัลนี้ น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนได้
ถ้าเรื่มสนใจ 2 กองทุนคู่แฝดนี้แล้ว เรามาดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนกันอีกนิด

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)

เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตราสารทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนข้างต้น รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินหรือเงินฝาก ใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว และรับความผันผวนของราคาหุ้นที่ลงทุนได้ด้วย เนื่องจากกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 จากทั้งหมด 9 สเกล

อ่านรายละเอียดกองทุน KFLTFDNM-D เพิ่มเติม

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)
 
จัดอยู่ในประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตราสารทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนข้างต้น รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินหรือเงินฝาก ใบสําคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว และรับความผันผวนของราคาหุ้นที่ลงทุนได้ด้วย เนื่องจากกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 จากทั้งหมด 9 สเกล

อ่านรายละเอียดกองทุน KFDNMRMF เพิ่มเติม 
 

สรุป

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน KFDYNAMIC บวกกับ LTF / RMF ก็เป็นกองทุนสำหรับผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษีและลงทุนในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนมีเงินออมและสร้างความมั่นคงไปจนถึงวัยเกษียณได้ จึงไม่น่าแปลกที่กองทุน KFLTFDNM-D และ KFDNMRMF จะเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจให้คุณได้ลงทุนเน้นๆ ในหุ้นที่มีศักยภาพสูง สามารถตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษีและลงทุนในระยะยาวได้เป็นอย่างดี 
ทั้งนี้ ในการลงทุนต่างๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นกองทุน LTF / RMF คุณก็ควรจะวางแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนของคุณเองเช่นกัน และแน่นอนว่าผลตอบแทนของการลงทุนไม่ได้ดูแค่ในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น แต่ต้องดูระยะยาวภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วย 
อย่าปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือคุณ! อ่านรายละเอียด 5 กองทุน LTF / RMF ใหม่ที่คัดสรรมาอย่างดีจาก บลจ.กรุงศรี คลิกที่นี่
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน |   ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
รางวัล Morningstar Thailand Awards ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด
LTF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ
 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงื่อนไข LTF
  • ลงทุนสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น และไม่เกิน 500,000 บาทต่อ
  • ต้องถือหน่วยลงทุนอย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน
  • กรณีขายคืนก่อน 7 ปีปฎิทิน ผู้ลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับของเงินลงทุนที่ขายคืนไปรวมกับเงินได้พึงชำระภาษีตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
  • การขายคืนจะดำเนินการโดยใช้หลักเกณฑ์ "เข้าก่อนออกก่อน (FIFO)"

สิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงื่อนไข RMF
  • ลงทุนไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี และไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น และเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กบข. และเบี้ยประกันแบบบำนาญแล้วไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
  • ลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ห้ามหยุดลงทุนติดต่อกันเกิน 1ปี โดยต้องถือหน่วยลงทุนจนถึงอายุ 55 ปี และลงทุนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • กรณีผิดเงื่อนไขการลงทุนในกองทุน RMF ผู้ลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมาในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีปฎิทิน (นับย้อนหลังตั้งแต่ปีก่อนปีที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข) และต้องนำเงินผลประโยชน์ (Capital Gain) ที่ได้จากการขายคืนไปรวมกับเงินได้ เพื่อชำระภาษีตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

ย้อนกลับ