โปรโมชั่น


ทุกโอกาสทองจะอยู่ในมือคุณ
LTF | RMF 5 กองทุนใหม่ของกรุงศรี KFLTFDNM-D, KFDNMRMF, KFGOODRMF, KFAFIXRMF และ KFINDIARMF

ทุกโอกาสทองจะอยู่ในมือคุณ
LTF | RMF 5 กองทุนใหม่ของกรุงศรี 


บลจ.กรุงศรี คัดสรรสุดยอดกองทุนแห่งปี มาเป็น LTF | RMF ให้คุณเลือกลงทุนได้ หลากหลายกว่าใคร เปิดโอกาสรับผลตอบแทนให้กว้างขึ้น เพื่อสิทธิลดหย่อนภาษีและ โอกาสรับผลตอบแทนดีๆ ในอนาคต จะเลือกกองทุนไหนก็ลงทุนได้มั่นใจ

 

KFLTFDNM-D | KFDNMRMF   
ลงทุนเน้นๆ ในหุ้นศักยภาพสูง

  • เฟ้นหาหุ้นศักยภาพสูงประมาณ 20 ตัว จากหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งหุ้นปันผลสูง หุ้นเติบโตสูง หุ้นขนาดใหญ่ กลาง-เล็ก ลงทุนในหุ้นจดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ หุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO เฉลี่ยรอบปีบัญชี ≥ 65% ของ NAV สำหรับ KFLTFDNM-D และ เฉลี่ยรอบปีบัญชี ≥ 80% สำหรับ KFDNMRMF
  • ระดับความเสี่ยง 6 – เสี่ยงสูง
  • KFLTFDNM-D มีนโยบายจ่ายเงินปันผล


KFAFIXRMF 
ข้ามข้อจำกัดของการลงทุนตราสารหนี้

  • ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้สูงถึง 79% ของ NAV
  •  ระดับความเสี่ยง 4 - ปานกลางค่อนข้างต่ำ ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน


KFGOODRMF 
ลงทุนได้ครบจบในกองทุนเดียว

  • ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศขั้นต่ำ 50% ลงทุนในหุ้น กองทุนรวมอสังหาฯ รีท และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยสัดส่วน 0-50%
  • ระดับความเสี่ยง 5 - ปานกลางค่อนข้างสูง ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน


KFINDIARMF 
 โอกาสลงทุนในประเทศเติบโตสูง

  • ลงทุนในกองทุนหลัก First State Indian Subcontinent Fund (Class III USD) เฉลี่ยรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV
  • ระดับความเสี่ยง 6 - เสี่ยงสูง ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 

เสนอขายครั้งแรก 12 – 21 พฤศจิกายน 2561

 

ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือ การลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน  
• KFINDIARMF ลงทุนในกองทุนหลักที่มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศอินเดีย ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย • LTF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ 
กองทุน LTF บลจ.กรุงศรี

กองทุน RMF บลจ.กรุงศรี

ย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี