โปรโมชัน/กองทุนแนะนำ


จากกองทุนเด็ดสู่ SSF/ RMF ใหม่ ให้คุณวางแผนภาษี
พร้อมโปรโมชัน รับหน่วยลงทุนกองทุน KFCASH-A*

รับเศรษฐกิจชะลอตัว และตลาดผันผวนด้วยกองทุนที่กระจายสัดส่วนการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์อย่างยืดหยุ่น เพื่อการลงทุนระยะยาวอย่างมั่นใจกับ 4 คู่กองทุน SSF | RMF ใหม่
พร้อมโปรโมชัน
รับหน่วยลงทุนกองทุน KFCASH-A มูลค่า 100 บาท* สำหรับยอดเงินลงทุนสะสมรวมทุกกองทุน SSF | RMF ที่ร่วมรายการ ทุกๆ 50,000 บาท (*โปรดศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติม)
 

กรุงศรี The One SSF & RMF
ผสานพลังกลุ่มกรุงศรี เฟ้นมุมมองเชิงลึก รุกทุกโอกาสการลงทุน
ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมที่คัดสรรมาทั้งกองทุนตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นทั่วโลก และสินทรัพย์ทางเลือก ด้วยมุมมองของกลุ่มกรุงศรีในการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน 3 กองทุน พร้อมการปรับพอร์ตเชิงรุกอย่างยืดหยุ่นทันสถานการณ์ ได้แก่
 • KF1MILDSSF/ RMF: เน้นลงทุนในตราสารหนี้ และเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ เล็กน้อย
 • KF1MEANSSF/ RMF: กระจายการลงทุนในตราสารหนี้และสินทรัพย์เสี่ยงในระดับที่ใกล้เคียงกัน
 • KF1MAXSSF/ RMF: เน้นลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง แต่คงสัดส่วนในตราสารหนี้เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง
จุดเด่นของกองทุน
1. เข้าถึงทุกโอกาส ด้วยกรอบการลงทุนที่เปิดกว้างในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก ผ่านกระบวนการลงทุนที่เข้มข้นในการคัดสรรกองทุนรวมชั้นนำแต่ละประเภท
 • กองทุนรวมตราสารตลาดเงิน เพื่อรักษาสภาพคล่องในกองทุน
 • กองทุนรวมหุ้นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างผลตอบแทนและศักยภาพการเติบโต
 • กองทุนรวมตราสารหนี้ในและต่างประเทศ ระยะสั้น-กลาง-ยาว เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
 • กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์/สินค้าโภคภัณฑ์) เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มทางเลือกการลงทุน
ที่มา: บลจ.กรุงศรี ณ ส.ค. 66 | หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงกรอบการลงทุน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง | ในช่วงเริ่มต้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุนที่บริหารโดย บลจ.กรุงศรี ก่อน เพื่อประสิทธิภาพด้านการจัดการ

2. มีการปรับพอร์ตการลงทุนในเชิงรุก ให้สอดคล้องกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 
ที่มา: บลจ.กรุงศรี ข้อมูล ณ ส.ค. 66 โดยข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงกรอบการลงทุน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง

กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น SSF | RMF
ลงทุนผ่านกองทุนหลัก BGF ESG Multi-Asset Fund กองทุนชั้นนำระดับ 5 ดาวจาก Morningstar* ที่บริหารโดย BlackRock ผู้จัดการกองทุนระดับโลก
และมีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลก ทั้งในตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้ว ตราสารหนี้ภาคเอกชน และสินทรัพย์ทางเลือก ด้วยการจัดการพอร์ตเชิงรุกและยืดหยุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อคว้าโอกาสการลงทุนและก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ท่ามกลางภาวะตลาดที่มีความหลากหลาย โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยด้าน ESG เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับผลการดำเนินงานควบคู่ไปกับโลกที่ดี 

ที่มา: BlackRock ณ 31 ก.ค. 66 โดยเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น | ค่าสถิติที่แสดงการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนสูงสุด และต่ำสุดอยู่ในช่วงตั้งแต่ 19 ม.ค. 62 ถึง 31 ก.ค. 66 | *ข้อมูล Morningstar Rating จาก BlackRock ณ 31 ก.ค. 66 ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของ AIMC แต่อย่างใด

กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์หลัก
 • หุ้น: จัดสรรสัดส่วนการลงทุนที่ยืดหยุ่น/ เน้นการลงทุนในหุ้นคุณภาพ/ การจัดสัดส่วนการลงทุนในกลยุทธ์แบบ Thematic
 • ตราสารหนี้: ให้ความระมัดระวังในระยะสั้น/ มองหาโอกาสการลงทุนในระยะยาว/ เพิ่มสัดส่วนในกลุ่มตลาดเกิดใหม่
 • สินทรัพย์ทางเลือก: เพิ่มสัดส่วนลงทุนในธีม ESG/ ลงทุนเชิงแทคติกในสินทรัพย์กลุ่มโลหะมีค่าและกลยุทธ์ด้านความผันผวน
ที่มา: BlackRock ณ 31 ก.ค. 66 โดยเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต | *ESG Rating อ้างอิงจากข้อมูลของ MSCI

ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในระยะยาวของกองทุนหลัก
 
ที่มา: Morningstar, BlackRock ณ 31 ก.ค. 66 | ผลการดำเนินงานของกองทุนที่แสดงเป็นของ A2 accumulation share class ในขณะที่กองทุน KFCORESSF และ KFCORERMF จะลงทุนใน I2 Hedged USD share class โดยทั้ง 2 share class มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน | ผลการดำเนินงานของกองทุนที่แสดงคำนวณจากราคา NAV หักด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.2% ต่อปี ในรูปสกุลเงินยูโร โดยก่อนวันที่ 25 มี.ค. 62 กองทุนนี้ใช้ชื่อว่า BGF Flexible Multi-Asset Fund | ผลการดำเนินงานของคู่แข่งอ้างอิงจาก ผลตอบแทนเฉลี่ยในรูปสกุลเงิน USD ของกองทุนในกลุ่ม Moderate Allocation -Global sector | ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ AIMC | การจัดอันดับจาก Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของ AIMC แต่อย่างใด

ทั้ง 4 คู่กองทุนลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท และสามารถซื้อด้วยบัตรเครดิตกรุงศรีที่ร่วมรายการได้
(การซื้อหน่วยลงทุนจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและคะแนนสะสมกับบัตรเครดิต)
แลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ และกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด ผ่าน @ccess Mobile Application และ @ccess Online Service ซื้อกองทุนได้ โดย 1,000 พอยต์ = 100 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
โทร 0 2657 5757 หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) /ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม และ RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทุกกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 

กรุงศรี The One SSF | RMF
 
รายละเอียดกองทุน คลิก:
KF1MILDSSF | KF1MEANSSF | KF1MAXSSF | KF1MILDRMF | KF1MEANRMF | KF1MAXRMF 

กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น SSF | RMF
 
รายละเอียดกองทุน คลิก: KFCORESSF | KFCORERMF 


*โปรโมชันลงทุน SSF RMF 2566 คลิก

ย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน