โปรโมชัน/กองทุนแนะนำ


เลือก SSF | RMF ที่ใช่ รับโปรโมชันตลอดปี 2566
รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 100 บาท ต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท*

*โปรโมชันพิเศษ เมื่อลงทุน SSF และ RMF ในปี 2566 ตามเงื่อนไข
รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 100 บาท ต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท

กองทุนแนะนำ

  
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)
 


เติมตราสารหนี้ในพอร์ตเพื่อลดความผันผวน กองทุนกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศและต่างประเทศ
 
กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF)
กรุงศรี SET100-เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)
 


ลงทุนในบริษัทใหญ่ 100 อันดับแรกของตลาดหุ้นไทย เพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี SET100 
 
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-เพื่อการออม (KFACHINSSF)
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFACHINRMF)
 
 

เข้าถึงโอกาสการเติบโตที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีนยุคใหม่ผ่านตลาดหุ้น A-Shares ที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์
จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

 
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-เพื่อการออม (KFCMEGASSF)
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCMEGARMF)
 เข้าถึงโอกาสการลงทุนใน 5 เทรนด์ยักษ์ใหญ่ของจีนในกองทุนเดียว
ได้แก่ Consumption, Technology, Healthcare, Clean energy และ New transportation
 
    
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล-เพื่อการออม(KFGBRANSSF)
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)
 ลงทุนในหุ้นแบรนด์เด่น บริษัทชั้นนำระดับโลก โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค IT การเงิน
ที่ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ลูกค้าก็ยังต้องซื้อต้องใช้
 
    
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)


 
ลงทุนหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ทั่วโลกที่มีความทนทานต่อเศรษฐกิจ ประกอบกับการที่โลกเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
ยิ่งเป็นโอกาสเติบโตของธุรกิจอย่างเทคโนโลยีการแพทย์ ยา วัคซีน หรือประกันสุขภาพ
 
ทุกกองทุนลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาทเท่านั้น

สามารถใช้คะแนนสะสมในบัตรเครดิตกรุงศรี ทุกประเภท (ยกเว้น บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด) แลกเป็นเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนใน SSF/ RMF ได้ทุกกองทุน ผ่าน @ccess Mobile Application และ @ccess Online Service โดยทุก 1,000 พอยต์ แทนเงินลงทุน 100 บาท | รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ คลิกที่นี่  

*รายละเอียด / เงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิ์ในหน่วยลงทุน KFCASH-A
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับการลงทุนในกองทุนในกลุ่ม SSF และ RMF ที่บริหารโดย บลจ.กรุงศรี (“บริษัท”) ทุกกองทุน ยกเว้น กองทุน KFCASHSSF และ KFCASHRMF และ SSF/RMF ใหม่ในปี 2566 ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง และมียอดเงินลงทุนสะสมสุทธิในช่วงระหว่างวันที่ 3 ม.ค. – 29 ธ.ค. 2566 เท่านั้น
 • ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ 29 มี.ค. 67 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะทำการคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพื่อรับสิทธิ์ในหน่วยลงทุน KFCASH-A
 • ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ หมายถึง ยอดเงินลงทุนรวมของรายการซื้อและรายการสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่กองทุนในกลุ่ม SSF และ RMF ของบริษัท และรายการโอนเข้ากองทุนในกลุ่ม SSF และ RMF จาก บลจ.อื่น แต่ไม่รวมถึงรายการโอนจาก PVD เข้ากลุ่ม RMF หักด้วย ยอดลงทุนรวมของรายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุน SSF/RMF ที่ไม่ร่วมโปรโมชั่นนี้ หรือกองทุนใดๆ ของบริษัท และรายการโอนออกจากกองทุนในกลุ่ม  SFF และ RMF ของบริษัทไปยังบลจ.อื่น ยกเว้น กรณีการขายคืน สับเปลี่ยนออก และโอนออกจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ ณ วันที่  30 ธ.ค.  2565 โดยบริษัทจะใช้วิธีคำนวณแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีที่ทางกรมสรรพกรกำหนด
 • ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะทำการนับเงินยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน  โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
 • บริษัทจะทำการโอนหน่วยลงทุน KFCASH-A ตามเงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิ์ภายในวันที่ 26 เม.ย. 67 โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการโอน
 • หน่วยลงทุนสุทธิที่ได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายของการสมัครลงทุนกับ SSF/RMF แบบประจำเท่ากันทุกเดือน ต่อเนื่องครบ 12 เดือน ตั้งแต่  ม.ค. - ธ.ค. 2566 แล้ว จะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • หน่วยลงทุน RMF ที่รับโอนจาก PVD จะได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายของเงินโอน PVD สู่ RMF แต่จะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
เงื่อนไขการซื้อกองทุนด้วยบัตรเครดิต
 • ผู้ลงทุนสามารถใช้บัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิตกรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง, บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม วีซ่า/มาสเตอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม, บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, บัตรเครดิต กรุงศรี ดอกเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ทุกประเภท, บัตรเครดิต กรุงศรี นาว, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด, กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และบัตรเครดิตโลตัส เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในกลุ่ม SSF และ RMF* ของบริษัท (*ยกเว้นกองทุน KFCASHSSF, KFAFIXSSF, KFCASHRMF, KFAFIXRMF, KFGOVRMF, KFLTGOVRMF, KFMTFIRMF และ SSF/ RMF ใหม่ในปี 2566 ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง)
 • การซื้อหน่วยลงทุนจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและคะแนนสะสมกับบัตรเครดิต
 • เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตจะเป็นไปตามที่บริษัทและบริษัทบัตรเครดิตกำหนด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการซื้อด้วยบัตรเครดิตโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
รายละเอียดกองทุน KFCASH-A คลิกที่นี่ 
คู่มือการลงทุน SSF และ RMF คลิกที่นี่

คำเตือน/นโยบายการลงทุน
 
SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม | RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน | ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน

 
 • KFS100SSF/ KFS100RMF ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะพิจารณาดัชนี SET 100 เป็นเกณฑ์มาตรฐาน โดยสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนดัชนี SET 100 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยงกองทุน: 6 – เสี่ยงสูง
 • KFAFIXSSF/ KFAFIXRMF เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออกรับรอง รับอาวัลหรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชนไม่เกิน 20% ของ NAV | ระดับความเสี่ยงกองทุน: 4 - เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
 • KFACHINSSF/ KFACHINRMF ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ UBS (Lux) Investment SICAV China A Opportunity (USD) (Class P acc) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยงกองทุน: 6 – เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • KFCMEGASSF/ KFCMEGARMF ลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ (KFCMEGA) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ซึ่งได้ลงทุนในกองทุนรวม /ETF ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศจีน หรือมีธุรกิจหลักในประเทศจีนซึ่งได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเมกะเทรนด์ | ระดับความเสี่ยงกองทุน 6: เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • KFGBRANSSF/ KFGBRANRMF ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (Class ZX) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยงกองทุน: 6 – เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • KFHCARERMF ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ JPM Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 7 - เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน I กองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน
 • สำหรับ KFACHINSSF*/ KFACHINRMF*/ KFCMEGASSF/ KFCMEGARMF/ KFGBRANSSF*/ KFGBRANRMF* และ KFHCARERMF เนื่องจากองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ (*โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)


ข้อมูลกองทุน SSF

ข้อมูลกองทุน RMF

ย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน