RMF for PVD ลงทุนต่อกับทางเลือกที่เปิดกว้าง และโอกาสของผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นRMF หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการโอนย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) เพื่อมาลงทุนในกองทุน RMF อย่างต่อเนื่องจนผู้ลงทุนอายุครบ 55 ปี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ลาออกจากงาน และผู้ที่ย้ายงานแต่บริษัทใหม่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือต้องประสบกับปัญหาที่บริษัทปิดกิจการ ต้องนำเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนเกษียณ      RMF จึงเป็นเครื่องมือที่มารองรับให้เงินลงทุนก้อนนี้อยู่ต่อเนื่องเกิดผลตอบแทนไปจนถึงอายุ 55 ปี ช่วยให้แผนการลงทุนเพื่อการเกษียณไม่ขาดตอน และไม่ต้องเสียภาษีเนื่องจากการนำเงินออกจาก PVD ก่อนกำหนดด้วย ที่สำคัญคือไม่ต้องลงทุนเพิ่มทุกปีเหมือนกองทุน RMF ปกติด้วย

RMF ของ บลจ.กรุงศรี ที่เปิดรับโอนเงินจาก PVD มีนโยบายหลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่กองทุน           ที่ลงทุนสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำอย่างตราสารหนี้ไปจนถึงสินทรัพย์เสี่ยงสูงอย่างหุ้น หรือหุ้นต่างประเทศ รวมทั้งหมดมากถึง 24 กองทุนให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเอง โดยสามารถจัดสรรเงิน PVD ที่โอนมาแบ่งลงทุนใน RMF ได้หลายกองทุน เป็นการจัดสัดส่วนให้กระจายความเสี่ยงได้กว้างขึ้นเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนดีๆ ได้จากหลายสินทรัพย์

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน RMF ได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์เพื่อบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด เช่น ถ้ามีมุมมองว่าเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลง ตลาดหุ้นอาจปรับตัวลง ก็สามารถสับเปลี่ยนเงินลงทุนจาก RMF ที่ลงทุนในหุ้น มาลงทุนใน RMF ตราสารหนี้ได้ หรือหากมองว่าเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว อาจพิจารณาเปลี่ยนกลับมาลงทุนใน RMF หุ้นได้เช่นกัน นับว่ายืดหยุ่นมากกว่าการลงทุนใน PVD ที่อาจมีนโยบายให้เลือกจำกัด


กองทุน RMF แนะนำ

  • กองทุน KFAFIXRMF (ความเสี่ยงระดับ 4 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ)

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลาง-ยาว   เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้น้อยหรือใกล้เกษียณ  เน้นความมั่นคงมากกว่าโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง 

  • 3 ดี RMF (ความเสี่ยงระดับ 5 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
3 ดี RMF เป็นกลุ่มกองทุน RMF ผสมแบบยืดหยุ่น ผู้ลงทุนไม่ต้องเสี่ยงสูงกับสินทรัพย์เดียว ไม่ต้องจัดพอร์ตเงินลงทุนเอง และไม่ต้องปรับพอร์ตเองเมื่อเวลาผ่านไป 
ด้วยนโยบายการลงทุนทั้งในตราสารหนี้ หุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs และ กองทุนรวมโครงสร้าง           พื้นฐานที่ผ่านการคัดสรรของผู้จัดการกองทุน กองทุนในกลุ่มนี้จะมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกันไป เพื่อให้เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้แตกต่างกัน และมีความโดดเด่นในเรื่องการปรับสัดส่วนการลงทุนอย่างยืดหยุ่นตามสถานการณ์ เช่น ในภาวะที่ตลาดผันผวนหรือมุมมองการลงทุนในตลาดหุ้นไม่สดใส           ผู้จัดการกองทุนสามารถเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อลดระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน หรือ การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นช่วงที่ตลาดหุ้นมีแนวโน้มเติบโตดี ผู้ลงทุนจึงไม่พลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีตามการเติบโตของเศรษฐกิจ

ประกอบไปด้วย 3 กองทุน 
1. กองทุน KFHAPPYRMF 
เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่อยากเสี่ยงสูง เน้นความมั่นคงมากกว่าผลตอบแทน มีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่า 75% เพื่อสร้างความมั่นคงและรักษาความสม่ำเสมอของผลตอบแทน และ เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs และ INFRAs ได้สูงสุด 25%
คลิกดูรายละเอียดกองทุน

2. กองทุน KFGOODRMF 
เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนสูงขึ้น มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่า 50%  และเติมผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs และ INFRAs สูงสุด 50%

3. กองทุน KFSUPERRMF 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินลงทุนเติบโตตามเป้าหมายได้เร็วขึ้น แม้ว่าจะมีความเสี่ยงสูงขึ้น มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs และ INFRAs สูงสุดถึง 75% และลดความเสี่ยงด้วยการลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่า 25%
คลิกดูรายละเอียดกองทุน

กองทุน KFS100RMF (ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง)
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ มีสไตล์การลงทุนแบบ Passive มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่มีความมั่นคงสูง กองทุน KFS100RMF เหมาะกับผู้ที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับ        ผลตอบแทนดัชนี SET100 

กองทุน KFGBRANRMF (ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ลงทุนในบริษัทเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและมีฐานลูกค้าอยู่ทั่วโลก เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค เทคโนโลยี ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เหมาะกับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ  
คลิกดูรายละเอียดกองทุน

จะเห็นได้ว่าแม้จะขึ้นชื่อว่า RMF ทว่าแต่ละกองทุนจะมีการลงทุนที่หลากหลาย ระดับความเสี่ยงต่างกัน มีการลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้เลือก หากคุณสนใจข้อมูลกองทุน RMF อื่นๆ เพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ กองทุน RMF ของ บลจ.กรุงศรี ครบทุกสินทรัพย์ลงทุน 


ตัวอย่างการจัดพอร์ตการลงทุน RMF 


การลงทุนในกองทุน RMF เป็นการลงทุนระยะยาวจึงควรให้ความสำคัญกับกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท เนื่องจากไม่มีสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีในทุกช่วงเวลา การลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายยังช่วยให้สินทรัพย์มีความสัมพันธ์กันน้อย ไม่วิ่งขึ้น-ลง ไปทางเดียวกัน ลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีได้ โดยการจัดสัดส่วนการลงทุนควรจะสอดคล้องกับอายุของผู้ลงทุน ระยะเวลาในการลงทุนต่อไป รวมถึงความเสี่ยงที่รับได้ด้วย ดังจะเห็นจากตัวอย่างดังกล่าว


คลิกที่นี่เพื่อดูโปรโมชั่น โอน PVD สู่ RMF 2563  


คำเตือน : 
  • ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงื่อนไขการลงทุนใน RMF
  • RMF ลงทุนไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี และไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น และเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กบข. และเบี้ยประกันแบบบำนาญแล้วไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
  • ลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ห้ามหยุดลงทุนติดต่อกันเกิน 1 ปี โดยต้องถือหน่วยลงทุนจนถึงอายุ 55 ปี และลงทุนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • กรณีผิดเงื่อนไขการลงทุนในกองทุน RMF ผู้ลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมาในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีปฎิทิน (นับย้อนหลังตั้งแต่ปีก่อนปีที่ปฎิบัติผิดเงื่อนไข)  และต้องนำเงินผลประโยชน์                  (Capital Gain) ที่ได้จากการขายคืนไปรวมกับเงินได้ เพื่อชำระภาษีตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร 
  • KFAFIXRMF  ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน  ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
  • KFGBRANRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 
สอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757
หรือ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ 
 
RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ | ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน | ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน

ย้อนกลับ

@ccess Mobile Application

ทำรายการกองทุนสะดวกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว