กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.21%+0.40%+0.58%+0.78%+0.93%+1.22%+1.50%+1.91%1,506
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.35%+0.70%+1.05%+1.41%+1.40%+1.55%+1.71%+1.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.03%+0.08%+0.03%+0.04%+0.06%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.06%+0.06%+0.06%+0.07%+0.14%+0.32%+0.41%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.03%-0.19%+0.25%+0.51%+1.27%+2.18%+2.54%+2.30%5,234
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.26%+0.36%+0.34%+0.30%+0.45%+0.57%+0.78%+2.31%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+0.02%-0.29%+0.08%+0.42%+1.52%+2.12%+1.93%+1.84%398
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.67%+0.81%+0.72%+0.70%+1.11%+0.99%+0.81%+0.69%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)-0.05%-0.21%+0.41%+0.81%+1.61%+2.20%+1.82%+1.79%243
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.32%+0.38%+0.37%+0.34%+0.45%+0.49%+0.51%+0.44%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.30%-0.18%+0.02%+0.55%+2.04%+3.00%+3.17%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.73%+0.86%+0.78%+0.74%+1.12%+1.09%+1.37%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+11.79%-0.25%-3.51%+5.19%+11.22%+5.87%+12.45%+13.78%3,534
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.88%+12.60%+11.65%+11.36%+10.96%+12.36%+18.67%+19.63%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+11.66%-0.31%-3.46%+5.01%+11.01%+5.92%+13.37%+12.30%1,193
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.68%+12.40%+11.44%+11.17%+10.79%+12.02%+17.46%+18.69%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+5.64%+0.27%+1.44%+4.29%+6.74%+4.61%+8.14%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.07%+5.29%+4.96%+4.62%+4.80%+5.14%+7.77%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)+1.11%-0.73%-0.89%N/AN/AN/AN/A+0.29%426
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+2.35%+0.34%+1.18%N/AN/AN/AN/A+1.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.46%+1.93%+1.89%N/AN/AN/AN/A+1.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.91%+2.00%+1.88%N/AN/AN/AN/A+1.76%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+9.76%+0.26%+1.43%+6.88%+9.76%+5.12%+15.32%+11.82%10,834
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.77%+11.99%+11.03%+10.47%+10.83%+11.72%+15.43%+15.25%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+13.08%-3.12%-8.86%+2.12%+12.74%+5.77%+12.08%+10.36%2,201
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.64%+14.12%+13.68%+13.41%+12.69%+13.80%+20.00%+20.26%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)+11.79%+0.57%-5.57%N/AN/AN/AN/A-4.19%622
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.17%+13.14%+12.36%N/AN/AN/AN/A+11.81%
ดัชนี SET TRI+10.99%+0.71%+2.85%+8.03%+11.34%+6.12%+12.05%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.64%+12.17%+11.29%+10.55%+11.33%+12.32%+18.70%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+11.31%+0.93%+3.95%+10.14%+13.04%+7.48%+14.16%+10.50%1,982
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.25%+13.66%+12.66%+11.79%+12.71%+13.68%+20.59%+21.21%
ดัชนี SET100 TRI+12.03%+1.30%+4.06%+10.37%+12.20%+5.68%+11.77%+8.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.14%+13.72%+12.68%+11.83%+12.91%+13.89%+20.79%+21.54%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.23%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.59%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-8.08%-13.46%-15.62%-17.62%-5.55%-4.51%N/A-0.35%814
LBMA Gold Price PM-7.38%-7.06%-8.79%-10.33%-1.72%-1.55%N/A+2.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.34%+8.39%+8.44%+8.08%+10.97%+11.51%N/A+15.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.21%+7.87%+7.77%+7.79%+12.45%+13.08%N/A+15.56%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)-2.37%+5.24%-0.39%-0.09%+5.22%N/AN/A+7.37%135
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)-1.31%+4.60%-1.76%-2.25%+3.33%N/AN/A+3.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.95%+10.41%+11.90%+10.90%+13.46%N/AN/A+13.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.87%+10.46%+11.69%+10.78%+13.81%N/AN/A+14.68%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+8.36%+15.96%+8.36%+6.47%+1.83%N/AN/A+3.84%1,109
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+8.42%+17.93%+10.88%+9.09%+4.80%N/AN/A+5.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.86%+10.55%+12.78%+12.31%+14.76%N/AN/A+15.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.88%+9.19%+11.08%+10.47%+11.65%N/AN/A+12.53%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+3.66%+2.19%-8.66%-4.97%N/AN/AN/A+0.69%87
MSCI Japan Index (USD hedged)+4.20%+12.57%+3.03%+9.83%N/AN/AN/A+3.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.93%+11.73%+14.72%+14.22%N/AN/AN/A+20.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.16%+10.49%+14.90%+14.07%N/AN/AN/A+19.61%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+3.87%+9.28%+2.28%+8.05%N/AN/AN/A+10.48%313
MSCI World Net Index NETR USD+2.41%+10.68%+4.57%+7.86%N/AN/AN/A+10.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.06%+9.27%+10.78%+9.83%N/AN/AN/A+8.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.43%+8.30%+9.88%+9.08%N/AN/AN/A+8.19%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)-0.04%-0.85%-1.70%-1.42%N/AN/AN/A+2.38%297
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index-0.12%-0.62%-2.35%-2.05%N/AN/AN/A+0.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.85%+1.81%+1.77%+1.62%N/AN/AN/A+1.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.03%+2.24%+2.51%+2.28%N/AN/AN/A+2.84%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)-5.44%-6.99%-4.98%N/AN/AN/AN/A+1.35%133
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-4.60%-9.53%-8.35%N/AN/AN/AN/A-6.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.36%+19.14%+19.16%N/AN/AN/AN/A+18.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.73%+12.00%+17.31%N/AN/AN/AN/A+16.50%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)-7.82%-4.05%-6.47%N/AN/AN/AN/A-5.12%204
MSCI AC World Information Technology Index+3.45%+14.14%+12.71%N/AN/AN/AN/A+16.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.37%+17.00%+17.44%N/AN/AN/AN/A+16.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.82%+13.22%+15.27%N/AN/AN/AN/A+14.50%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เริ่มใช้ดัชนี SET TRI, SET50 TRI และ SET100 TRI ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 โดยกองทุนที่จัดตั้งก่อน 1 สิงหาคม 2559 ใช้ SET Index, SET50 และ SET100
เป็นดัชนีชี้วัดกองทุน ซึ่งไม่ได้มีการรวมผลตอบแทนที่ได้รับจากเงินปันผลของหุ้นในดัชนี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)