ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ดูข้อมูลราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง 180 วัน ของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารของบลจ.กรุงศรี ในรูปแบบไฟล์ EXCEL PDF และ HTML โดยคลิกเลือกตามรายชื่อกองทุน ดังนี้


กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
 • กรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)
 • กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
 • กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)
 • กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)
 • กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ 1Y4 (KFFIX1Y4)
กองทุนผสม
 • กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)
 • กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)
 • กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)
 • กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)
 • กรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)
 • กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)
 • กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
 • กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)
 • กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)
 • กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)
 • กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)
 • กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)
 • กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)
 • กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)
 • กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)
 • กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)
 • กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)
 • กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)
 • กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)
 • กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)
 • กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
 • กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)
 • กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)
 • กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)
 • กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)
 • กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)
 • กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)
 • กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)
 • กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)
 • กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)
 • กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)
 • กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)
 • กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)
 • กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)
 • กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)
 • กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)
 • กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)
 • กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)
 • กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)
 • กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)
 • กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)
 • กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)
 • กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)
 • กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)
 • กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)
 • กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)
 • กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)
 • กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)
 • กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)
 • กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)
 • กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)
 • กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)
 • กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)
 • กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)
 • กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)
 • กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)
 • กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)
 • กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)
 • กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)
 • กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)
 • กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)
 • กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)
 • กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)
 • กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M1 (KFFIF3M1)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y20 (KFFIF1Y20)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y21 (KFFIF1Y21)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y22 (KFFIF1Y22)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y23 (KFFIF1Y23)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y24 (KFFIF1Y24)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y25 (KFFIF1Y25)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y26 (KFFIF1Y26)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y27 (KFFIF1Y27)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y28 (KFFIF1Y28)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
 • กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)
 • กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)
 • กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)
 • กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)
 • กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)
 • กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)
 • กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)
 • กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)
 • กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)
 • กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)
 • กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)
 • กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)
 • กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)
 • กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)
 • กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)
 • กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)
 • กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)
 • กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)
 • กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)
 • กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)
 • กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)
 • กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)
 • กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)
กองทุนกรุงศรี 2TM
 • กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM)
 • กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)
กองทุนที่เน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 • อสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร (SSPF)