กองทุนแนะนำ

เมื่อมียอดเงินลงทุนสุทธิทุกๆ 100,000 บาท รับหน่วยลงทุน KF-GTECH มูลค่า 100 บาท*

  • กองทุนลงทุนใน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund ≥80% ของ NAV เน้นลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโตอีกมากจาก New Technology 
  •  ระดับความเสี่ยง 7 - สูง / ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)

  • ลงทุนในกองทุนต่่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ในรอบปีบัญชี  ≥80%  ของ NAV
  • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสะสมความเติบโตของผลตอบแทนไว้ในกองทุน
  • ​ความเสี่ยง 4: เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
  • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท

กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)

  • เน้นลงทุนในประเทศ/ต่างประเทศ ในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
  • สภาพคล่องสูง ซื้อขายได้ทุกวันทำการ
  • ระดับความเสี่ยง 4 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)

  • ลงทุนในกองทุนหลัก JPM Global Healthcare Fund  โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  ≥80%   ของ NAV เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Health care ที่มีศักยภาพแข็งแรงทั่วโลก
  • ระดับความเสี่ยง  6 - สูง /  ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

KFSMART
-
ณ วันที่ 22 ส.ค. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.2061
KFSDIV
-
ณ วันที่ 22 ส.ค. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.3971
KFTHAISM
-
ณ วันที่ 22 ส.ค. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
13.9944
KF-AINCOME
-
ณ วันที่ 21 ส.ค. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.9634
KF-GBRAND
-
ณ วันที่ 21 ส.ค. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
9.9588

สัมมนา/กิจกรรม

- ณ วันพฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560
เวลา 14:00 น.

- ณ วันจันทร์ 24 เมษายน 2560
เวลา 14:00 น.

- ณ วันเสาร์ 22 เมษายน 2560
เวลา 14:00 น.

+ ดูทั้งหมด

SET | ThaiBMA

หลักทรัพย์วันนี้ ข้อมูลจาก Settrade.com

เตรียมเพื่ออนาคต...พร้อมสำหรับทุกก้าวของชีวิต

ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใดๆ สิ่งสำคัญคือการประเมินความต้องการและเป้าหมายทางการเงินของคุณ ที่กองทุนรวมกรุงศรีของเรา พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะนำเสนอรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนองความต้องการการลงทุนของคุณในทุกช่วงจังหวะชีวิต

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี