กองทุนแนะนำ

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)

  • คัดสรรหุ้นไทยจากทุกกลุ่ม ทั้งหุ้นปันผล หุ้นเติบโต หุ้นขนาดใหญ่ และหุ้นเล็ก
  • ลงทุนในหุ้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีี่จดทะเบียนใน SET หรือ MAI  > 65% และมีการลงทุนใน iShares Core MSCI World UCITS ETF ประมาณ 30% ของ NAV
  • มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
  • ระดับความเสี่ยง 6 – สูง ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ     (KFSINCRMF)
  • ลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund  >  80% ของ NAV (กองทุน 5 ดาวจาก Morningstar ในกลุ่ม Multi sector bond ข้อมูลจาก Morningstar rating จาก PIMCO ณ 31 ก.ค. 59)
  • ระดับความเสี่ยง 5 – ปานกลางค่อนข้างสูง
  • ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

มูลค่าหน่วยลงทุน

KFSMART
-
ณ วันที่ 16 ม.ค. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.0975
KFSDIV
-
ณ วันที่ 16 ม.ค. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.3202
KFTHAISM
-
ณ วันที่ 16 ม.ค. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
13.2563
KF-AINCOME
-
ณ วันที่ 13 ม.ค. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.4241
KF-GBRAND
-
ณ วันที่ 13 ม.ค. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.0394

สัมมนา/กิจกรรม

- ณ วันเสาร์ 17 ธันวาคม 2559
เวลา 14:00 น.

- ณ วันอาทิตย์ 13 พฤศจิกายน 2559
เวลา 14:00 น.

- ณ วันพฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2559
เวลา 14:00 น.

+ ดูทั้งหมด

SET | ThaiBMA

หลักทรัพย์วันนี้ ข้อมูลจาก Settrade.com

เตรียมเพื่ออนาคต...พร้อมสำหรับทุกก้าวของชีวิต

ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใดๆ สิ่งสำคัญคือการประเมินความต้องการและเป้าหมายทางการเงินของคุณ ที่กองทุนรวมกรุงศรีของเรา พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะนำเสนอรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนองความต้องการการลงทุนของคุณในทุกช่วงจังหวะชีวิต

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี