เศรษฐกิจจีนผงาด คือ โอกาสกำไรที่เหนือกว่า รุกสู่หุ้นจีน A Share กับ KFACHINA-A


KFACHINA-A กองทุนหุ้นจีนตัวท็อปแห่งปี 2562 
กองทุนเดียวที่ลงทุนเชิงรุกในหุ้นจีน A Share ได้เต็มร้อย
(ที่มา : Morningstar Thailand ณ 30 ธ.ค. 62)


ปี 2562 ตลาดการลงทุนทั่วโลกค่อนข้างผันผวนจากปัจจัยต่างๆ ทั้งสงครามการค้า  การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FED  รวมถึงการชุมนุมประท้วงในฮ่องกง  แต่ท่ามกลางบรรยกาศการลงทุนที่ไม่ได้สดใสนัก ยังมีกองทุนหนึ่งซึ่งลงทุนในหุ้นจีน A Share ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่น 


ลองมาทำความรู้จักกับกองทุนดังกล่าวว่ามีนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนอย่างไร และทำไมหุ้นจีน A Share จึงสามารถทำกำไรได้อย่างแข็งแกร่ง

KFACHINA-A
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า
กองทุน KFACHINA-A  เป็นกองทุนหุ้นจีน A Share กองทุนเดียวในอุตสาหกรรม ที่เน้นการลงทุนเชิงรุก บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดจาก Citywire  (แหล่งข้อมูล : UBS ณ ม.ค. 63)

ทำไมถึงต้องลงทุนเชิงรุกในตลาดหุ้นจีน A Share?  

นักลงทุนรายย่อยยังคงเป็นผู้เล่นหลักของตลาดหุ้นนี้ โดยมีสัดส่วนกว่า 86% ของตลาด (แหล่งข้อมูล FactSet, UBS IB ณ  3 พ.ค. 62) ซึ่งนักลงทุนรายย่อยจะมีระยะเวลาการลงทุนที่สั้นกว่านักลงทุนสถาบัน และบางกลุ่มอาจเน้นการเก็งกำไร จึงมีความอ่อนไหวต่อข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นได้ง่าย ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกจะสร้างความได้เปรียบให้กับผู้ลงทุน เนื่องจากผู้จัดการกองทุนสามารถคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง รวมถึงอาศัยโอกาสการลงทุนในช่วงที่นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดเกิดความตื่นกลัว เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุนได้
 

 

KFACHINA-A สามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง 51.32 % เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มกองทุนหุ้นจีน Greater China Equity จากทั้งหมด 40 กองทุน (ที่มา : Morningstar Thailand  ณ 30 ธ.ค. 62)

ที่มา : บลจ.กรุงศรี ณ 29 ธ.ค. 62
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน | เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนในหุ้นจีน A Share 100% คือ โอกาสการเข้าถึงเศรษฐกิจยุคใหม่ของจีน

KFACHINA-A ลงทุนในกองทุนหลัก UBS  China A Opportunity ที่ออกแบบมาให้เน้นลงทุนในหุ้นจีน A Share ได้ถึง 100%  นักลงทุนจึงสามารถเข้าถึงการเติบโตของตลาดหุ้นจีน A Share ได้อย่างเต็มที่   ต่างจากกองทุนอื่นที่ใช้กลยุทธ์กระจายลงทุนในหลายตลาด เช่น ลงทุนทั้งใน ฮ่องกง ไต้หวัน เป็นต้น
 

จุดเด่นของ UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (กองทุนหลัก)

  • กองทุนเน้นลงทุนบริษัทกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ที่รองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น  ความเจริญของสังคมเมือง   ความก้าวหน้าทางนวัตกรรม  และการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร  เช่น ธุรกิจการศึกษา  การรักษาสุขภาพ และ  เทคโนโลยี 
  • มีข้อมูลการลงทุนและบทวิเคราะห์ในเชิงลึกจากความร่วมมือกับUBS SDIC บริษัทร่วมทุนที่มีถิ่นฐานในจีน  เพื่อการเข้าถึงข้อมูลตลาดและการลงทุนของจีนโดยตรง
  • กองทุน 5 ดาวจาก Morningstar  (ที่มา : Morningstar Rating  จาก UBS Asset Management  ณ  30 ธ.ค. 62 I การจัดอันดับดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของ AIMC  I ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม  มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)

China by Numbers

  • นับจากปี 2553 มีประชากรกว่า 231 ล้านคนได้ย้ายเข้ามาอยู่ในเมือง และคาดการณ์ว่าจะมีประชากรกว่าอีก 225 ล้านคนขยายเข้าสู่เมืองภายในปี 2573 (ที่มา: UBS Asset Management โดยอ้างอิงข้อมูลจาก United Nations, 2560)
  • ยอดขายออนไลน์มีการเติบโตกว่า 32% ในปี 2560 สู่ระดับ 1.149 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ จีนจึงเป็นหนึ่งในเจ้าตลาดค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ที่มา: UBS Asset Management โดยอ้างอิงข้อมูลจาก National Bureau of Statistics, ก.พ. 61)
 

 

A Share เข้าสู่การคำนวณในดัชนี MSCI China
ยิ่งดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ

MSCI ประกาศนำหุ้นจีน A Share เข้าคำนวณในดัชนี MSCI China และ MSCI Emerging Market นับเป็นหนึ่งในสัญญาณบวกสำหรับการเปิดตลาดหุ้นจีน A Share ให้กับนักลงทุนต่างชาติ และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของตลาดหุ้นจีน A Share ต่อตลาดหุ้นโลกมากยิ่งขึ้น
โดยคาดการณ์ว่าจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ตลาดหุ้นจีนมากขึ้น ทั้งนี้ MSCI ประกาศว่าจะมีการปรับเพิ่มน้ำหนักหุ้นจีน   A Share อย่างต่อเนื่องจากระดับ 0.7% ในช่วงเริ่มต้น เป็น 14.6%  เมื่อการปรับเพิ่มน้ำหนักเสร็จสิ้น (แหล่งข้อมูล: FactSet, MSCI, Goldman Sachs Global Investment Research, UBS Asset Management ณ ก.พ. 62)
 
คำเตือน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
  • กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated bond) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุน
  • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 
สอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757
หรือ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ    / ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
 

ย้อนกลับ