โปรโมชั่น/กองทุนแนะนำ


KFFVPE-UI...ครั้งแรกกับโอกาสลงทุนใน Start-up ดาวรุ่ง กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อ่านรายละเอียด

SSF | RMF ลงทุนสะสม โอกาสเพิ่มผลตอบแทน
เมื่อลงทุนใน SSF และ/หรือ RMF แบบสม่ำเสมอเท่ากันทุกเดือนต่อเนื่อง 12 เดือนตั้งแต่ ...
อ่านรายละเอียด

เปลี่ยนพอยต์บัตรเครดิตของคุณ เป็นเงินลงทุนกองทุนกรุงศรี
1,000 พอยต์ = เงินลงทุน 100 บาท
อ่านรายละเอียด

KFGMIL ... ลงทุนในธุรกิจที่โตไปกับชีวิตของคน Millennials
อ่านรายละเอียด
4
ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี