แจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์ และระบบทำธุรกรรมกองทุนชั่วคราว

11 กันยายน 2563
บลจ.กรุงศรี ขอแจ้งให้ทราบว่า www.krungsriasset.com และ ระบบทำธุรกรรมกองทุน ได้แก่ @ccess Online และ @ccess Mobile จะมีการปิดระบบชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระหว่าง   วันเสาร์ที่ 12 ก.ย. 63 เวลา 22.00 น. – วันอาทิตย์ที่ 13 ก.ย. 63 เวลา 04.00 น.  
 
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
 
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี