ข่าวกองทุน

28/02/2561
บลจ.กรุงศรี นำเสนอกองทุนใหม่ กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)
21/02/2561
แผนการดำเนินงานปี 2561 และมุมมองเศรษฐกิจการลงทุนโดยบลจ.กรุงศรี
13/02/2561
บลจ.กรุงศรี จัดสัมมนา Investing for Lifetime Income and Long-term Growth
09/11/2560
คอลัมน์ Fund Insight: ซื้อ LTF ตอนนี้แพงไปไหม จากนสพ.กรุงเทพธุรกิจ
08/11/2560
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี ครั้งที่ 2/2560
08/11/2560
LTF บลจ.กรุงศรีติดอันดับกองทุนที่ให้ผลตอบแทนย้อนหลังสูงสุดจากการจัดอันดับของมอร์นิ่งสตาร์ ประเทศไทย
25/10/2560
บลจ.กรุงศรี กวาดอันดับ 1 ด้านผลตอบแทน ทั้งในกลุ่มกองทุน LTF กองทุนหุ้นทั่วไป และ กองทุนหุ้นขนาดกลาง – เล็ก

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี