โปรโมชั่น


โอน PVD สู่ RMF
รับหน่วยลงทุน KFCASH 0.2% ของเงินโอนตั้งแต่บาทแรก เทียบเท่าล้านละ 2,000 บาท*
อ่านรายละเอียด

LTF | RMF ลงทุนก่อน ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนปลายปี
รับสิทธิลดภาษีและโปรโมชั่นตลอดปี เมื่อลงทุนระหว่าง 3 ม.ค. – 28 ธ.ค. 61 รับหน่วยลงท...
อ่านรายละเอียด
ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี