KFUS-A Update: ระยะสั้นผันผวน...แต่มองไกลโอกาสยังแข็งแรงแม้ตลาดหุ้นสหรัฐจะมีความผันผวนมากในระหว่างเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ท้ายสุดดัชนี S&P 500 ปิดสิ้นเดือนแทบจะไม่เปลี่ยนแปลง พอร์ตของกองทุนหลักของ KFUS-A คือ Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund ปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวม โดยหลักทรัพย์ในพอร์ตที่ปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยลบมากที่สุดต่อผลการดำเนินงานของกองทุนได้แก่ Cloudflare, Snap และ The Trade Desk ส่วนหลักทรัพย์ที่ปรับตัวโดดเด่นที่สุดได้แก่ Moderna และ Zoom
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนยังคงให้ความสำคัญกับการเติบโตระยะยาวของพอร์ตการลงทุน ซึ่งยังคงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอย่างยอดเยี่ยมและความสามารถในการยืดหยุ่นของการดำเนินธุรกิจในช่วงเวลาที่สภาพแวดล้อมมีความยากลำบาก


ภาพรวมตลาดสหรัฐ
 • ธนาคารกลางสหรัฐมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้น 0.5% ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565
 • การรายงานผลประกอบการที่อ่อนแอของบริษัทผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่บางแห่งในช่วงกลางเดือน      เป็นแรงกดดันให้ตลาดปรับตัวลดลง ทว่าความอ่อนแอถูกชดเชยด้วยการฟื้นตัวขึ้นของตลาดในช่วงปลายเดือน
 • อารมณ์ที่ครอบงำตลาดยังคงมีความสับสนเกี่ยวกับภาพของเศรษฐกิจในระยะสั้น โดยมีการพิจารณาถึงศักยภาพของการเติบโตในระยะยาวของพอร์ตการลงทุนเพียงเล็กน้อย
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund
 •  ในเดือนพฤษภาคม ผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ โดยหลักทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยลบมากที่สุดต่อผลการดำเนินงานของกองทุน ได้แก่ Cloudflare, Snap และ The Trade Desk
 •  Snap เปิดเผยมุมมองต่อผลประกอบการว่ารายได้และ EBITDA ในไตรมาสนี้จะมีระดับต่ำกว่าที่คาดไว้ และความอ่อนแอของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นส่งผลให้ลูกค้ามีการปรับลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณา เป็นที่ชัดเจนว่า Snap กำลังเผชิญกับแรงกดดันซึ่งอาจดำเนินไปอีก 2 – 3 ไตรมาส ทว่าผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งในการสร้างความเชื่อมโยงกับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มเครื่องมือในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีโลกเสมือน (augmented reality)
 •  ราคาหุ้นของ The Trade Desk ปรับตัวอ่อนแอในเดือนพฤษภาคม แม้ว่าบริษัทจะรายงานผลประกอบการอย่างแข็งแกร่ง มีความเป็นไปได้ว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดเป็นแรงกดดันหลักให้ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลง
 • Cloudflare รายงานผลประกอบการไตรมาส 1/65 ในระดับแข็งแกร่งมาก และการเติบโตของรายได้มีระดับสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดไว้ ทว่าราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิจากฐานลูกค้าเดิม ซึ่งแสดงถึงการมีจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการมากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น และเป็นสมมติฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาธุรกิจของบริษัทไปในอนาคต
 • หลายบริษัทให้ผลตอบแทนเป็นบวกในเดือนพฤษภาคม ทว่าถูกชดเชยด้วยปัจจัยลบจากหลักทรัพย์อื่นที่ปรับตัวลดลง หลักทรัพย์ที่ปรับตัวโดดเด่นที่สุดได้แก่ Moderna และ Zoom ที่รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
 • Zoom รายงานการเติบโตของรายได้สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดไว้ บริษัทกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของฐานลูกค้าบางประการ การปรับตัวลดลงของผู้ใช้งานรายบุคคลมีระดับสูงกว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นของการใช้งานในภาคธุรกิจ Zoom ในด้านปัจจัยบวกบริษัทรายงานว่าจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์ผ่าน Zoom ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อพัฒนาการนี้ จากการที่บริษัทเพิ่มการกระจายความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
 • Moderna รายงานการเติบโตของรายได้และผลกำไรสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ ในขณะที่นักลงทุนยังคงให้ความสำคัญกับอนาคตของวัคซีน Covid-19 จากการเคลื่อนเข้าสู่การเป็นโรคระบาด      ประจำถิ่น ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนานอกเหนือไปจากวัคซีน Covid-19
มุมมองต่อการลงทุนกองทุน KFUS-A
 •  เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่สามารถสรุปความผันผวนของตลาดในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา การปรับลดคาดการณ์ของ Snap แสดงให้เห็นถึงแรงต้านทางเศรษฐกิจที่จะยังคงส่งผลกระทบต่อพอร์ต      การลงทุนไปอีกระยะเวลาหนึ่ง
 • การตอบสนองในเชิงลบต่อความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจของ Cloudflare แสดงให้เห็นถึงระดับของความไม่มีเหตุผลและความกังวลที่เกิดขึ้นในตลาดส่วนใหญ่
 • ผู้จัดการกองทุนยังมีมุมมองเชิงบวกต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครองว่าสามารถเติบโตไปได้ใน      ระยะยาวแม้ว่าความผันผวนด้านราคายังกดดันต่อหลักทรัพย์ที่ถือครอง
 •  เมื่อพิจารณาพอร์ตการลงทุน นักลงทุนยังคงมองผ่านการเติบโตในระยะยาว ส่งผลให้มีราคาหุ้นมีระดับส่วนลดเป็นอย่างมาก ในขณะที่ตลาดปรับตัวอย่างผันผวนและรุนแรงทั้งในขาขึ้นและขาลง โดยไม่มีสัญญาณอย่างชัดเจนว่า ความกังวลด้านเศรษฐกิจมหภาคได้ถูกคำนวณเข้าไปในราคาแล้วหรือการปรับตัวลดลงยังสามารถดำเนินการต่อ
 • อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนยังคงให้ความสำคัญกับการเติบโตระยะยาวของพอร์ตการลงทุน ซึ่งยังคงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอย่างยอดเยี่ยม และความยืดหยุ่นของการดำเนินธุรกิจในช่วงเวลาที่สภาพแวดล้อมมีความยากลำบาก

ดูข้อมูลกองทุน KFUS-A คลิกที่นี่

 
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้  ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • KFUS-A ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV | กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 6: เสี่ยงสูง
 • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดย บลจ.กรุงศรี ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก ณ  พ.ค. 65 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด
 • เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ย้อนกลับ