เพิ่มโอกาสกำไรให้กว้างกว่า จากอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกบลจ.กรุงศรี แนะกระจายการลงทุนจาก REITs ไทย ไปในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่า ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและตลาดหุ้นชะลอตัว
 
22 สิงหาคม 2562 – บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “Look Beyond Local Property, Seize the Global Opportunities” เชิญชวนนักลงทุนไทยกระจายการลงทุนจากตลาดหุ้นและกองทุน REITs ในประเทศที่เติบโตเกินปัจจัยพื้นฐาน ไปยังกองทุน REITs ที่กระจายการลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์ศักยภาพดีทั่วโลก มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง ชี้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ท่ามกลางภาวะอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อลดลง และเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูง

ภายในงาน นาย Xin Yang Low หนึ่งในทีมผู้จัดการกองทุนจาก Janus Henderson Property Equities ผู้บริหารกองทุน Janus Henderson Global Real Estate Fund และนายเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงศรี มาร่วมกันให้ข้อมูลทางเลือกในการลงทุนท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตลดลง ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ความน่าสนใจ โอกาส และความเสี่ยงของกองทุน REITs ที่ลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก รวมถึงกลยุทธ์ในการคัดเลือกสินทรัพย์เข้าพอร์ตของกองทุน ตลอดจนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและทิศทางในอนาคต


นายเกียรติศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนสูงจากการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว การประกาศลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลายประเทศส่งผลให้ผลตอบแทนของพันธบัตรและตราสารหนี้ลดลงไปด้วย นักลงทุนจึงควรจัดพอร์ตการลงทุนแบบ 3D คือ 1. Diversify กระจายการลงทุน      2. Defensive เน้นความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และ 3. Dividend ให้ปันผลสูง ซึ่งกองทุน REITs สามารถตอบโจทย์ในการเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนได้ เพราะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า มีความปลอดภัยมากกว่า ในประวัติที่ผ่านมา กองทุน REITs ที่ลงทุนทั่วโลกสามารถให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 8% ต่อปี โดย 2 ใน 3 ของผลตอบแทนดังกล่าวมาจากเงินปันผลของกองทุน ส่วนตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนติดลบ ขณะที่ตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนต่ำ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

คุณ Xin Yang Low แนะนำว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะจะเพิ่มการลงทุนในกองทุนหุ้นอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก เนื่องจากมีราคาที่เหมาะสม มีสภาพคล่องสูง มีการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้อีกในระยะยาว 

นายเกียรติศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา มีการลงทุนเพิ่มขึ้นในอสังหาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปีที่ผ่านมาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มียอดซื้อขายสูงสุดมากเป็นประวัติการณ์ เนื่องมาจากอสังหาริมทรัพย์คุณภาพดี จะมีอัตราการเช่าที่อยู่ในระดับสูงและราคาค่าเช่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่อุปสงค์เริ่มมีแนวโน้มลดลงทำให้ไม่เกิดภาวะล้นตลาด จึงทำให้หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มีความน่าสนใจ นอกจากนี้ กองทุน REITs  ที่ลงทุนทั่วโลกยังมีแตกต่างจากกองทุน REITs ในประเทศที่มักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รูปแบบเดิมๆ แต่กองทุนระดับโลกจะมีการลงทุนในสินทรัพย์รูปแบบใหม่ๆที่เกิดจากกระแสของความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เช่น Data Center โลจิสติกส์ คลังสินค้าให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า ซึ่งเป็นเทรนด์ธุรกิจที่กำลังมาแรงโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา มีอัตราการเติบโตเพิ่มจาก 5% เป็น 30% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา และยังมีทิศทางการเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต 
สำหรับกองทุน REITs ในเมืองไทย แม้จะมีอัตราผลตอบแทนที่มากกว่า 20% (แหล่งข้อมูล: TNS Security ณ 13 ส.ค. 2562) แต่ก็เป็นการเจริญเติบโตที่เกินกว่าปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริง ทำให้โอกาสที่จะเติบโตต่อไปในระดับสูงจะเป็นไปได้ค่อนข้างยาก อีกทั้งตอนนี้ กองทุน REITs ของไทยมีราคาค่อนข้างสูงแต่มีสภาพคล่องต่ำ มูลค่าการซื้อขายน้อย เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนสถาบันที่ถือค่อนข้างยาว 

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรเข้าใจว่าหุ้นอสังหาฯ ไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีทุกตัว นักลงทุนจึงควรเลือกกองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนที่ดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพสูงและปรับเปลี่ยนการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กองทุน Janus Henderson Global Real Estate Fund ที่ทาง บลจ. กรุงศรีเลือกมาเป็นกองทุนหลักของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD) เป็นกองทุนระดับโลกที่มีทีมผู้จัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เนื่องจากกองทุนมีวิธีการคัดเลือกสินทรัพย์ที่แตกต่างจากกองทุนอื่น โดยใช้วิธีการแบบ Buttom-up คัดเลือกหุ้นรายตัวจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพในการเติบโตสูง และกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตให้ทันเหตุการณ์และภาวะตลาดอย่างสม่ำเสมอ มีการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง โดยมีสินทรัพย์ที่คัดเลือกมาไว้ในพอร์ตประมาณ 50-60 ตัว จากที่มีอยู่ทั่วโลกกว่า 500 ตัว กลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวทำให้กองทุน สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดมาอย่างต่อเนื่อง
Xin Yang Low อธิบายเพิ่มเติมว่า นอกจากกองทุนให้น้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสการเติบโตสูงจากการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นแล้ว กองทุนยังมองหาสินทรัพย์ที่เป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม เช่น ธุรกิจสำนักงานให้เช่า สินทรัพย์เด่นของกองทุน ได้แก่ หุ้น Alexandria ซึ่งทำธุรกิจออฟฟิศให้เช่าในสหรัฐที่เป็นที่นิยมสำหรับธุรกิจที่มีการทำ R&D และอัตราการเช่าสูง และค่าเช่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วย เป็นสินทรัพย์ที่กองทุนให้น้ำหนักการลงทุนสูงที่สุด หรือธุรกิจให้บริการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย อย่างหุ้น Sun Communities ในสหรัฐ เป็นต้น


จากหลากหลายปัจจัยบวกดังกล่าว บลจ.กรุงศรีคาดว่าการลงทุนใน REITs ที่กระจายไปในหุ้นอสังหาริมทรัพย์คุณภาพดีทั่วโลก มีโอกาสจะให้ผลตอบแทนราว 5-7% ต่อปี ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ถือว่าดีและตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง  
 
คำเตือน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน
  • กองทุน KF-GPROPD ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และกองทุนมีความเสี่ยงระดับ 7
  • กองทุนลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Janus Henderson - Global Real Estate Fund (Class I $ Inc) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
  • กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
  • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 
โทร 0 2657 5757 | www.krungsriasset.com 
หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) / ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ย้อนกลับ