กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-5.68%-5.48%-7.32%-10.18%-2.37%-3.92%N/A+0.55%506
LBMA Gold Price PM-5.80%-5.03%-6.50%-9.64%-1.10%-2.57%N/A+1.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.36%+8.15%+8.03%+8.68%+10.89%+11.66%N/A+15.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.32%+7.91%+7.69%+7.84%+12.67%+13.28%N/A+15.81%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-7.87%-9.45%-8.33%-9.71%+0.48%-3.63%N/A-4.72%128
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)-8.20%-9.34%-7.82%-9.37%+1.88%-1.87%N/A-2.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.54%+9.29%+9.40%+9.88%+11.85%+12.67%N/A+14.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.56%+6.29%+9.90%+9.69%+12.39%+11.58%N/A+12.40%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+4.20%+16.79%+16.14%+37.94%-5.65%-15.89%N/A-9.40%316
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+9.29%+23.32%+22.43%+46.79%-3.23%-13.64%N/A-6.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.38%+20.83%+20.31%+19.61%+29.49%+29.05%N/A+27.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.84%+8.67%+11.86%+14.57%+30.09%+30.07%N/A+28.20%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+0.01%-0.57%-2.67%-3.48%+0.87%+2.06%N/A+2.45%245
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+0.33%+0.66%-1.64%-1.81%+2.06%+3.90%N/A+4.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.08%+2.24%+2.41%+2.40%+2.76%+2.96%N/A+3.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.19%+2.09%+2.56%+2.27%+2.62%+2.62%N/A+2.55%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)-8.13%-15.43%-12.52%-12.99%+0.58%-2.80%N/A-4.26%80
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)-7.23%-13.91%-11.36%-11.03%+3.19%-0.29%N/A-1.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.38%+8.88%+8.74%+8.04%+9.74%+9.26%N/A+9.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.33%+9.21%+11.12%+10.19%+10.06%+9.38%N/A+9.07%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)-0.25%-0.74%-1.78%-1.25%N/AN/AN/A+2.37%2,089
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.33%+0.66%-1.64%-1.81%N/AN/AN/A-0.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.60%+1.71%+1.75%+1.53%N/AN/AN/A+1.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.19%+2.09%+2.56%+2.27%N/AN/AN/A+2.85%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)-0.23%-0.78%-1.87%-1.39%N/AN/AN/A+2.30%13,813
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+0.33%+0.66%-1.64%-1.81%N/AN/AN/A-0.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.60%+1.71%+1.75%+1.53%N/AN/AN/A+1.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.19%+2.09%+2.56%+2.27%N/AN/AN/A+2.85%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-7.27%-8.73%-11.24%-0.75%+4.52%+5.93%+4.31%+2.99%170
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)-0.80%-1.18%-2.60%+4.12%+8.04%+8.16%+5.41%+3.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.80%+13.92%+14.74%+13.23%+12.51%+12.46%+15.24%+15.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.73%+10.54%+11.42%+10.34%+12.65%+12.40%+18.31%+19.44%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+1.17%+0.65%-1.14%+0.85%+1.72%N/AN/A+3.38%2,926
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+5.19%+7.47%+3.30%+5.01%+4.96%N/AN/A+6.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.12%+4.02%+4.47%+4.05%+5.57%N/AN/A+6.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.67%+5.59%+5.45%+4.97%+5.88%N/AN/A+6.12%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)+0.66%-0.19%N/AN/AN/AN/AN/A-2.00%1,252
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-0.46%-1.36%N/AN/AN/AN/AN/A-1.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.91%+4.67%N/AN/AN/AN/AN/A+5.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.80%+3.52%N/AN/AN/AN/AN/A+3.52%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)+0.66%-0.19%-1.66%-0.18%+4.52%N/AN/A+2.91%3,520
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-0.46%-1.36%-1.77%+1.27%+7.86%N/AN/A+4.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.91%+4.67%+5.06%+4.46%+5.70%N/AN/A+6.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.24%+4.46%+5.93%+5.56%+5.94%N/AN/A+6.16%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+1.17%+0.68%-1.09%+0.90%N/AN/AN/A+1.46%1,182
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+5.19%+7.47%+3.30%+5.01%N/AN/AN/A+4.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.12%+3.98%+4.43%+4.03%N/AN/AN/A+5.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.67%+5.59%+5.45%+4.97%N/AN/AN/A+5.64%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)+0.78%+0.02%N/AN/AN/AN/AN/A-1.05%365
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.86%+3.13%N/AN/AN/AN/AN/A+3.58%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)+0.78%+0.02%-1.02%+0.56%N/AN/AN/A+1.20%1,478
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.86%+3.13%+3.47%+3.04%N/AN/AN/A+3.00%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)+3.10%+2.94%-0.58%+5.36%+3.01%+5.06%+2.51%+1.27%58
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)+4.60%+6.20%+3.23%+5.80%+3.55%+6.09%+3.70%+2.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.56%+8.65%+9.82%+8.78%+10.01%+9.55%+13.66%+13.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.09%+7.10%+7.18%+6.31%+7.19%+7.32%+11.02%+11.02%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)-5.36%-6.67%-3.96%+0.89%+9.56%+6.69%-2.09%-4.61%106
MSCI BRIC Net TR(4)-3.98%-9.65%-9.68%-5.48%+7.55%+4.76%+1.96%+0.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.79%+15.67%+16.83%+15.42%+16.08%+16.56%+25.28%+25.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.57%+15.92%+16.63%+15.72%+16.67%+17.43%+25.28%+25.46%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-7.89%-11.36%-9.88%-8.40%+0.32%+3.06%N/A+0.07%657
Hang Seng China Enterprise+2.16%+0.61%+2.68%+4.59%+3.60%+4.22%N/A+0.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.07%+18.19%+20.45%+18.96%+19.17%+20.39%N/A+21.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.74%+9.61%+15.81%+16.08%+19.12%+20.82%N/A+22.64%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-1.93%-15.54%-11.82%-15.31%+4.34%-3.92%N/A-4.24%194
MSCI EM Latin America Index-1.69%-16.39%-12.28%-15.35%+3.05%-3.79%N/A-4.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.65%+21.99%+21.26%+19.15%+21.07%+20.79%N/A+20.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.08%+19.98%+19.88%+18.35%+22.76%+22.31%N/A+22.16%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+2.78%+4.08%+3.41%+10.37%+8.63%+11.07%N/A+11.27%188
ดัชนี MSCI North America (บาท)(5)+2.26%+1.44%-0.38%+6.48%+8.86%+12.60%N/A+14.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.18%+14.10%+15.03%+12.85%+13.07%+12.85%N/A+12.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.82%+9.15%+11.41%+10.16%+11.91%+12.42%N/A+12.42%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-5.58%-11.67%-14.17%-12.82%+1.08%+2.98%N/A+1.50%167
MSCI Emerging Market TR Net-3.65%-8.04%-8.50%-4.30%+5.59%+2.95%N/A+1.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.02%+10.62%+10.58%+9.68%+10.95%+11.19%N/A+11.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.83%+12.80%+13.23%+12.15%+13.41%+13.10%N/A+12.96%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+4.21%+7.85%+3.59%+7.31%+5.68%+7.60%N/A+8.41%446
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+3.39%+5.41%+0.11%+2.52%+3.33%+6.21%N/A+7.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.01%+12.07%+12.16%+10.93%+13.75%+13.34%N/A+13.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.53%+10.82%+11.84%+10.53%+14.20%+14.05%N/A+14.13%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+10.40%+11.36%N/AN/AN/AN/AN/A+9.23%126
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+12.93%+13.43%N/AN/AN/AN/AN/A+10.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.13%+12.30%N/AN/AN/AN/AN/A+13.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.78%+10.65%N/AN/AN/AN/AN/A+11.65%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+10.40%+11.36%+8.63%+8.07%-1.15%N/AN/A+5.82%7,158
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+12.93%+13.43%+10.11%+10.16%+2.74%N/AN/A+7.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.14%+12.31%+13.42%+12.38%+15.43%N/AN/A+15.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.78%+10.65%+11.60%+10.49%+12.20%N/AN/A+12.61%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+0.14%+1.21%-3.62%+4.06%+2.83%N/AN/A+4.50%107
S&P Developed SmallCap TR(6)+5.43%+11.24%+6.64%+14.53%+10.18%N/AN/A+10.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.50%+9.85%+11.09%+9.82%+11.69%N/AN/A+11.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.08%+8.95%+9.53%+8.87%+11.23%N/AN/A+11.49%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+2.82%+8.98%+6.38%+12.06%+8.70%N/AN/A+10.38%1,764
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+2.52%+7.51%+4.03%+8.12%+7.27%N/AN/A+9.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.68%+11.92%+11.85%+10.87%+14.04%N/AN/A+14.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.62%+8.52%+10.47%+9.23%+11.02%N/AN/A+11.52%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)-1.27%-5.87%-7.56%+3.42%+4.88%N/AN/A+5.65%1,737
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX+0.52%+0.12%-2.39%+10.90%+6.44%N/AN/A+7.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.43%+13.88%+14.59%+13.65%+20.59%N/AN/A+20.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.94%+10.71%+13.53%+13.68%+15.66%N/AN/A+15.18%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-8.39%-9.02%-5.01%+6.26%+14.18%N/AN/A+5.08%1,423
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-8.58%-10.58%-7.30%-1.82%+10.78%N/AN/A+0.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.76%+19.32%+19.33%+17.46%+15.58%N/AN/A+16.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.60%+14.02%+18.06%+16.02%+14.92%N/AN/A+15.69%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+6.83%+8.71%+5.63%+8.29%N/AN/AN/A-4.09%221
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)+1.28%-1.27%-2.98%-3.94%N/AN/AN/A-2.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.95%+8.27%+8.45%+8.14%N/AN/AN/A+9.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.55%+6.46%+6.43%+6.37%N/AN/AN/A+6.69%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)+5.76%+4.90%+0.71%+6.76%N/AN/AN/A+7.22%888
MSCI World Net Index NETR USD+6.71%+8.14%+5.25%+11.49%N/AN/AN/A+11.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.06%+10.48%+11.21%+9.75%N/AN/AN/A+9.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.29%+9.91%+10.35%+9.10%N/AN/AN/A+8.39%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)-3.38%-4.54%+0.41%+5.12%N/AN/AN/A+11.88%1,327
MSCI AC World Information Technology Index+8.08%+12.04%+14.98%+23.51%N/AN/AN/A+23.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.93%+18.50%+17.80%+15.80%N/AN/AN/A+15.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.78%+15.56%+15.83%+14.30%N/AN/AN/A+13.02%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+2.50%+3.44%+0.74%+16.17%N/AN/AN/A+13.59%182
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)N/AN/A+15.03%+17.83%N/AN/AN/A+15.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.41%+14.66%+16.04%+14.61%N/AN/AN/A+13.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.80%+11.65%+15.11%+15.70%N/AN/AN/A+14.42%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+7.02%+6.74%+7.68%+16.15%N/AN/AN/A+14.35%106
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)N/AN/A+17.04%+18.46%N/AN/AN/A+17.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.86%+12.07%+13.96%+11.83%N/AN/AN/A+10.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.21%+9.48%+11.08%+9.46%N/AN/AN/A+8.27%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)-3.24%+0.14%-0.03%+17.56%N/AN/AN/A+22.83%992
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-2.41%-1.92%-2.26%+7.03%N/AN/AN/A+9.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.19%+17.41%+19.26%+17.13%N/AN/AN/A+15.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.20%+13.51%+15.63%+14.05%N/AN/AN/A+13.38%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)-3.45%-0.07%+0.50%+17.94%N/AN/AN/A+22.62%1,076
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-2.41%-1.92%-2.26%+7.03%N/AN/AN/A+9.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.43%+17.58%+19.21%+17.07%N/AN/AN/A+15.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.20%+13.51%+15.63%+14.05%N/AN/AN/A+13.40%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+3.23%+4.85%+2.26%+11.12%N/AN/AN/A+7.99%193
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)+9.50%+18.09%+12.54%+21.57%N/AN/AN/A+16.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.32%+10.78%+11.81%+10.35%N/AN/AN/A+10.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.27%+8.69%+10.68%+9.72%N/AN/AN/A+9.75%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)-2.35%-1.99%-8.04%N/AN/AN/AN/A-1.28%996
MSCI India Index+8.90%+7.27%-0.16%N/AN/AN/AN/A+5.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.71%+10.37%+10.60%N/AN/AN/AN/A+10.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.06%+12.44%+13.13%N/AN/AN/AN/A+13.00%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)-17.62%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-19.13%2,225
MSCI China A Index-16.74%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-23.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.85%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+21.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.07%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+21.61%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)-6.41%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-8.82%736
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX-5.32%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-7.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.24%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+17.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.40%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+14.92%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)-1.19%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-7.31%614
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+3.29%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-2.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.25%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+22.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.00%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+24.70%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)+4.92%+12.55%+2.28%+2.87%N/AN/AN/A-1.97%76
FTSE EPRA/NAREIT Developed+4.49%+11.87%+0.73%+1.06%N/AN/AN/A-1.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.69%+8.44%+10.74%+9.69%N/AN/AN/A+10.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.78%+9.00%+10.06%+9.10%N/AN/AN/A+9.80%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เริ่มใช้ดัชนี SET TRI, SET50 TRI และ SET100 TRI ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 โดยกองทุนที่จัดตั้งก่อน 1 สิงหาคม 2559 ใช้ SET Index, SET50 และ SET100
เป็นดัชนีชี้วัดกองทุน ซึ่งไม่ได้มีการรวมผลตอบแทนที่ได้รับจากเงินปันผลของหุ้นในดัชนี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(5)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(6)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน