Daily Market View


กลุ่มจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
26/11/2020
สถานการณ์รอบโลก
  • รายได้ส่วนบุคคลของสหรัฐลดลง 0.7% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ต.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือน ก.ย. ในขณะที่การใช้จ่ายส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.5% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ต.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือน ก.ย.  ดัชนีราคาการใช้จ่ายส่วนบุคคลพื้นฐานเพิ่มขึ้น 1.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ต.ค.  ทางด้านยอดขายบ้านใหม่ลดลง 0.3% จากเดือนก่อนหน้า สู่ 0.999 ล้านยูนิตต่อปีในเดือน ต.ค.
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมนีสำหรับเดือน ธ.ค. ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า
 
ตลาดตราสารหนี้
สถิติการซื้อขาย :
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปิดแกว่งตัว 1 bp แบ่งตามช่วงอายุดังนี้
อายุ >10 ปีขึ้นไป ปิดปรับลดลง 1 bp
อายุ >5-10 ปี ปิดปรับลดลง 1 bp
อายุ 1-5 ปี ปิดปรับลดลง 1 bp
IRS SWAP ปิดปรับขึ้น 1 bp
ภาวะตลาด :
ตลาดตราสารหนี้ไทยสิ้นวันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปิดแกว่งตัว 1 bp
นักลงทุนในประเทศซื้อสุทธิ 15,484.07 ล้านบาท
นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 613.24 ล้านบาท
 
ตลาดตราสารทุน
สถิติการซื้อขาย :
SET ปิดที่ 1,433.56 บวก 17.84 จุด (+1.26%)
Trading Volume: 80,409.51 ล้านบาท – มูลค่าการซื้อขายมาก
ภาวะตลาด :
SET Index วันนี้ซื้อขายในแดนบวกตลอดทั้งวัน ปิดปรับตัวสูงขึ้น ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่ยังคงหนาแน่น ทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาคที่ต่างปิดปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน  โดยตลาดหุ้นไทยวันนี้มีการซื้อขายมากที่สุดในหุ้นกลุ่มพลังงาน (+1.18%) ตามด้วยกลุ่มธนาคาร (+0.28%) และกลุ่มอาหาร (+0.70%) นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 549.89 ล้านบาท
ทองคำ:
ราคาทองคำในตลาดโลก ณ เวลา 16.30 น. อยู่ที่ 1,813.37 บวก 1.8 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ จากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ ทางด้านกองทุน SPDR ถือทองคำลดลง 4.96 ตัน สู่ 1,194.78 ตัน
น้ำมัน:
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสส่งมอบเดือน ม.ค. เมื่อวานนี้ปิดที่ 45.71 บวก 0.80 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.8% โดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่าความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนและสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวลดลง

 
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ / กองทุนรวมหุ้นระยะยาว จะนำไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันมิได้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ / กองทุนรวมหุ้นระยะยาว พึงได้รับจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา และหากการชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ / หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฏากรด้วย ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับและภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ / กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

Back


Plan Your Investment

The earlier you start saving and investing, the wealthier you will be.

 
The Company realizes that your personal data is important. We shall uphold privacy and security of your personal data to ensure that the personal data is collected, used or disclosed in compliance with the law. For more details about the Company’s privacy notice, please visit our website : www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-en