Daily Market View


กลุ่มจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
10/07/2020
สถานการณ์รอบโลก
  • ยอดปล่อยกู้ใหม่ของภาคธนาคารจีนในสกุลเงินหยวนอยู่ที่ 1.81 ล้านล้านหยวนในเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 22% จากเดือนก่อนหน้า และสูงกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย

ตลาดตราสารหนี้
สถิติการซื้อขาย :
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปิดปรับลดลง 1-3 bps แบ่งตามช่วงอายุดังนี้
อายุ 1-5 ปี ปิดปรับลดลง 1 bp       
อายุ >5-10 ปี ปิดปรับลดลง 1-2 bps
อายุ >10 ปีขึ้นไป ปิดปรับลดลง 1-4 bps
IRS SWAP ปิดปรับลดลง 1-5 bps
ภาวะตลาด :
ตลาดตราสารหนี้ไทยสิ้นวันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปิดปรับลดลง 1-3 bps
นักลงทุนในประเทศซื้อสุทธิ 25,762.02 ล้านบาท
นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 1,348.56 ล้านบาท
 
ตลาดตราสารทุน
สถิติการซื้อขาย :
SET ปิดที่ 1,350.50 ลบ 15.31 จุด (-1.12%)
Trading Volume: 64,196.73 ล้านบาท – มูลค่าการซื้อขายมาก
ภาวะตลาด :
SET Index วันนี้ซื้อขายในแดนลบ ปิดปรับตัวลดลง ทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นญีปุ่น ฮ่องกง จีน ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ในขณะที่ตลาดหุ้นในอาเซียนมีทั้งปิดบวกและลบ โดยตลาดหุ้นไทยวันนี้มีการซื้อขายมากที่สุดในหุ้นกลุ่มพลังงาน (-2.24%) ตามด้วยกลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (-0.31%) กลุ่มขนส่ง (-1.41%) และกลุ่มพาณิชย์ (-0.92%)  นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,157.76 ล้านบาท
ทองคำ:
ราคาทองคำในตลาดโลก ณ เวลา 16.30 น. อยู่ที่ 1,805.93 ลบ 6.70 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ จากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ จากแรงขายทำกำไรหลังราคาปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 9 ปี  ทางด้านกองทุน SPDR ถือทองคำลดลง 1.75 ตัน สู่ 1,200.82 ตัน
น้ำมัน:
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสส่งมอบเดือน ส.ค. เมื่อวานนี้ปิดที่ 39.62 ลบ 1.28 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ลดลง 3.1% เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19


การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ / กองทุนรวมหุ้นระยะยาว จะนำไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันมิได้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ / กองทุนรวมหุ้นระยะยาว พึงได้รับจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา และหากการชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ / หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฏากรด้วย ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับและภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ / กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

Back


Plan Your Investment

The earlier you start saving and investing, the wealthier you will be.

 
The Company realizes that your personal data is important. We shall uphold privacy and security of your personal data to ensure that the personal data is collected, used or disclosed in compliance with the law. For more details about the Company’s privacy notice, please visit our website : www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-en