ร่วมงานกับเรา


บลจ. กรุงศรี เป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการการลงทุนเพื่อความมั่นคงและ มั่งคั่งของลูกค้าตามเป้าหมายการลงทุนที่ตั้งไว้ ปัจจุบัน บริษัทก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการกว่า 3 แสนล้านบาท (ณ 30 ธันวาคม 2558) บริษัทกำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และกระตือรือร้นที่จะร่วมเส้นทางแห่งการเติบโตไปด้วยกันในตำแหน่งงานเหล่านี้:
ผู้จัดการส่วนบัญชี
ลักษณะงานและความท้าทายในงาน
รับผิดชอบกระบวนการปิดบัญชีทุกสิ้นเดือน รวมทั้งการจัดทำงบการเงิน รายการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์งบการเงินรายเดือน การกระทบยอดบัญชี การควบคุมสินทรัพย์ถาวร การวิเคราะห์อื่น ๆ ที่จำเป็นและยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากระบวนการทางบัญชี ดังนี้
 • สนับสนุนหัวหน้าทีมในงานต่างๆรวมถึงการทำงานวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงาน
 • ดำเนินการปิดบัญชีสิ้นเดือน
 • จัดทำงบการเงิน
 • จัดทำการวิเคราะห์งบการเงินและรายงานทางการเงิน
 • จัดทำกระดาษทำการต่างๆเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางบัญชีและการวิเคราะห์รายการคงค้าง
 • เตรียมกระทบยอดรายเดือนงบดุลตามบัญชีที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการบัญชี
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานภาษี การจัดทำรายงานและนำส่งภาษี
 • ปรับปรุงการคาดการณ์รายเดือนของ P & L, งบดุลและกระแสเงินสด
 • ประสานงานการให้ข้อมูลผู้สอบบัญชีภายนอกสำหรับการตรวจสอบรายไตรมาสและประจำปี
 • หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี (GAAP และ IFRS)
 • มีประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและใช้งาน MS Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การทำงานกับระบบ ERP (SAP หรือ Oracle)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (พูด อ่าน เขียน)
 • มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 

สนใจสมัคร
กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน อาทิ สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมประวัติส่วนตัว มาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

Distributor Relationship Manager
Duties & Responsibilities
 • Coordinate, support and develop relationship with existing and new potential selling agents to distribute mutual funds
 • Plan selling strategies and produce ideas for marketing activities/campaigns to increase sales volume to selling agents
 • Provide product training, product presentation, up-to-date information relating to economy,investment advisory, financial market commentaries, fund insights, fund performance, competitor reviews and fund recommendations for selling agents
 • Promptly response to selling agents’ needs and requests
 • Coordinate and solve the problem to selling agents in an accurate, timely, and professional manner
 • Complete new/on-going fund house/product due diligence for selling agents

Qualifications
 • Bachelor’s degree or higher in Banking, Finance, Economics, or related fields 
 • Requirement of IC License, CFP is a plus
 • Minimum of 3 years of experience in mutual fund business preferred
 • Excellent strategic thinking ability, interpersonal skills, good consultative skills, and problem-solving skills
 • Strong presentation and negotiation skills
 • Strong multi-tasking skills
 • Good Microsoft Office skills
 • Good knowledge of mutual funds
 • Good command of English
 • Positive attitude and optimistic


สนใจสมัคร
กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน อาทิ สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมประวัติส่วนตัว มาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ติดต่อ บลจ.กรุงศรี

วางแผนการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น