ร่วมงานกับเรา


บลจ. กรุงศรี เป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการการลงทุนเพื่อความมั่นคงและ มั่งคั่งของลูกค้าตามเป้าหมายการลงทุนที่ตั้งไว้ ปัจจุบัน บริษัทก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการกว่า 3 แสนล้านบาท (ณ 30 ธันวาคม 2558) บริษัทกำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และกระตือรือร้นที่จะร่วมเส้นทางแห่งการเติบโตไปด้วยกันในตำแหน่งงานเหล่านี้:
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ลักษณะงานและความท้าทายในงาน
 •  จัดทำรายงานกองทุนรายเดือนในรูปแบบที่กำหนด
 • จัดทำเอกสารการเสนอขายกองทุนในรูปแบบที่สวยงามและน่าสนใจ
 • ช่วยเหลืองานพัฒนาโปรเจ็คใหม่ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริม
 • ประสานงานกับกองทุนต่างประเทศในด้านการดำเนินงานประจำวัน รวมถึงการจัดกิจกรรม งานสัมมนา เป็นต้น
 • จัดทำรายงานการวิเคราะห์การแข่งขัน/แนวโน้ม/ทิศทางของอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในด้านการเงินธนาคาร/เศรษฐศาสตร์ หรือใกล้เคียง
 • มีความรู้ ประสบการณ์ในธุรกิจจัดการกองทุนอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้ power point หรืออย่างอื่นในการทำ presentation ได้อย่างดี
 • เข้าใจ/สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้
 • หากมีประสบการณ์หรือความรู้ด้านดิจิทัล/เทคโนโลยีหรือ mobile app จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติที่ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะด้าน Fintech และสามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดันได้
 
 

สนใจสมัคร
กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน อาทิ สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมประวัติส่วนตัว มาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

Distributor Relationship - Manager
Duties & Responsibilities
 • Coordinate, support and develop relationship with existing and new potential selling agents to distribute mutual funds
 • Coordinate with product team to launch new fund for selling agents
 • Plan selling strategies and produce ideas for marketing activities/campaigns to increase sales volume to selling agents
 • Provide up-to-date information relating to economy, investment advisory, financial market commentaries, fund insights, fund performance, competitor reviews and fund recommendations for selling agents
 • Provide product training, product presentation and give knowledge related to mutual fund products to selling agents
 • Promptly response to selling agents’ needs and requests
 • Coordinate and solve the problem to selling agents in an accurate, timely, and professional manner
 • Respond to calls from selling agents and provide them with information on mutual fund offerings, services and operating procedures
 • Complete new/on-going fund house/product due diligence for selling agents.  

Qualifications
 • Bachelor’s degree or higher in Banking, Finance, Economics, or related fields
 • Requirement of IC License, CFP is a plus
 • Minimum of 3 years of experience in mutual fund business preferred
 • Excellent strategic thinking ability, interpersonal skills, good consultative skills, and problem-solving skills
 • Strong presentation and negotiation skills
 • Good Microsoft Office skills
 • Good knowledge of mutual funds
 • Good command of English
 • Positive attitude and optimistic
 • Able to work outside Bangkok and able to work on weekends and holidays. 
 


สนใจสมัคร
กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน อาทิ สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมประวัติส่วนตัว มาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ติดต่อ บลจ.กรุงศรี

วางแผนการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น