ร่วมงานกับเรา


บลจ. กรุงศรี เป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการการลงทุนเพื่อความมั่นคงและ มั่งคั่งของลูกค้าตามเป้าหมายการลงทุนที่ตั้งไว้ ปัจจุบัน บริษัทก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการกว่า 3 แสนล้านบาท (ณ 30 ธันวาคม 2558) บริษัทกำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และกระตือรือร้นที่จะร่วมเส้นทางแห่งการเติบโตไปด้วยกันในตำแหน่งงานเหล่านี้:
Fixed Income Fund Manager / Assistant Fund Manager
Duties & responsibilities
The Fixed Income Fund Manager will be responsible for managing fixed income investment portfolios to achieve exceptional return with appropriate risk level and continually improve the efficiency of fixed income investment process to keep up with new development in the financial market. 
 • Manage portfolios of domestic and foreign fixed income products and other financial products to enhance portfolio returns relative to benchmarks with appropriate risk level in compliance with rules and regulations
 • Actively participate in the Investment Committee and Sub Investment Committee to formulate investment strategies
 • Prepare presentations on market outlook and investment strategies for clients
 • Contribute to the development of new products and fixed income investment process to enhance investment efficiency and to keep up with the availability of new financial tools
 • Conduct company visits and perform credit analysis of companies within the Investment Universe and of companies that are potential investment targets on a regular basis
 
Qualifications
 • Bachelor degree or higher in Finance, Economics and related subjects
 • At least 2 years experience in the investment filed
 • CFA charterholder or candidate is preferred
 • Solid understanding of fixed income market concepts
 • Financial data analysis background & MS excel skills
 • Good command of the English language and good writing/communication skills required
 • Team player and be able to work well under pressure
 


สนใจสมัคร
กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน อาทิ สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมประวัติส่วนตัว มาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ติดต่อ บลจ.กรุงศรี

วางแผนการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น