ร่วมงานกับเรา


บลจ. กรุงศรี เป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการการลงทุนเพื่อความมั่นคงและ มั่งคั่งของลูกค้าตามเป้าหมายการลงทุนที่ตั้งไว้ ปัจจุบัน บริษัทก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการกว่า 3 แสนล้านบาท (ณ 30 ธันวาคม 2558) บริษัทกำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และกระตือรือร้นที่จะร่วมเส้นทางแห่งการเติบโตไปด้วยกันในตำแหน่งงานเหล่านี้:
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ลักษณะงานและความท้าทายในงาน
 •  จัดทำรายงานกองทุนรายเดือนในรูปแบบที่กำหนด
 • จัดทำเอกสารการเสนอขายกองทุนในรูปแบบที่สวยงามและน่าสนใจ
 • ช่วยเหลืองานพัฒนาโปรเจ็คใหม่ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริม
 • ประสานงานกับกองทุนต่างประเทศในด้านการดำเนินงานประจำวัน รวมถึงการจัดกิจกรรม งานสัมมนา เป็นต้น
 • จัดทำรายงานการวิเคราะห์การแข่งขัน/แนวโน้ม/ทิศทางของอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในด้านการเงินธนาคาร/เศรษฐศาสตร์ หรือใกล้เคียง
 • มีความรู้ ประสบการณ์ในธุรกิจจัดการกองทุนอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้ power point หรืออย่างอื่นในการทำ presentation ได้อย่างดี
 • เข้าใจ/สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้
 • หากมีประสบการณ์หรือความรู้ด้านดิจิทัล/เทคโนโลยีหรือ mobile app จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติที่ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะด้าน Fintech และสามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดันได้
 
 

สนใจสมัคร
กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน อาทิ สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมประวัติส่วนตัว มาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

Distributor Relationship - Manager
Duties & Responsibilities
 • Coordinate, support and develop relationship with existing and new potential selling agents to distribute mutual funds
 • Coordinate with product team to launch new fund for selling agents
 • Plan selling strategies and produce ideas for marketing activities/campaigns to increase sales volume to selling agents
 • Provide up-to-date information relating to economy, investment advisory, financial market commentaries, fund insights, fund performance, competitor reviews and fund recommendations for selling agents
 • Provide product training, product presentation and give knowledge related to mutual fund products to selling agents
 • Promptly response to selling agents’ needs and requests
 • Coordinate and solve the problem to selling agents in an accurate, timely, and professional manner
 • Respond to calls from selling agents and provide them with information on mutual fund offerings, services and operating procedures
 • Complete new/on-going fund house/product due diligence for selling agents.  

Qualifications
 • Bachelor’s degree or higher in Banking, Finance, Economics, or related fields
 • Requirement of IC License, CFP is a plus
 • Minimum of 3 years of experience in mutual fund business preferred
 • Excellent strategic thinking ability, interpersonal skills, good consultative skills, and problem-solving skills
 • Strong presentation and negotiation skills
 • Good Microsoft Office skills
 • Good knowledge of mutual funds
 • Good command of English
 • Positive attitude and optimistic
 • Able to work outside Bangkok and able to work on weekends and holidays. 
 


สนใจสมัคร
กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน อาทิ สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมประวัติส่วนตัว มาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

Private Wealth and Client Service Staff
Duties & Responsibilities
 • Answer incoming customer calls in a professional and efficient manner
 • Provide detailed fund information, market views, and asset allocation concepts to clients
 • Able to perform basic analysis of client portfolios and give proper recommendations to clients
 • Assist clients/selling agents on daily transactions
 • Provide assistance to clients regarding account opening processes and ongoing due diligence to ensure that all transactions are complied with SEC rules and regulations
 • Other assignments from Manager

Qualifications
 • Bachelor’s degree in Finance, Banking, Economics, or related fields (New graduates are also welcome to apply)
 • Must hold IC license
 • Open minded with good communication and interpersonal skills
 • Good Microsoft Office skills including Excel, Word
 • Positive attitude
 


สนใจสมัคร
กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน อาทิ สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมประวัติส่วนตัว มาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ติดต่อ บลจ.กรุงศรี

วางแผนการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น