บลจ.กรุงศรี ลงนามบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

29 ธันวาคม 2559

 
นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประธานคณะกรรมการกองทุน และ นางสาวศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ บลจ.กรุงศรี บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มูลค่า 7,000 ล้านบาท  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เมื่อเร็วๆนี้
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี