บลจ.กรุงศรีนำเสนอ KFLTFAST-D อีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนในหุ้นไทยและต่างประเทศ

27 ธันวาคม 2559
ช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีเช่นนี้ เชื่อว่าหลายท่านกำลังมองหาตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีกันอยู่     การลงทุนในกองทุน LTF ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีควบคู่กับโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในระยะยาว ถึงแม้ว่าระยะเวลาการลงทุนในกองทุน LTF จะเพิ่มขึ้นเป็น 7 ปีปฎิทิน แต่การลงทุนในกองทุนดังกล่าวก็ยังคงมีความน่าสนใจ เนื่องจากระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานขึ้นจะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นได้เป็นอย่างดี       จากข้อมูล พบว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ย. 49 – ต.ค. 59) ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 7.5% ต่อปี (ที่มา : บลจ.กรุงศรี 31 ต.ค. 59 /ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)  
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรให้ความสำคัญกับโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวควบคู่ไปกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและควรลงทุนให้เติมสิทธิ์ที่ได้รับ สำหรับกองทุน LTF ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.กรุงศรี นั้นมีหลากหลายนโยบายให้เลือกลงทุนตามความเหมาะสมและตามระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้ และในวันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับ LTF กองใหม่ของ บลจ.กรุงศรี เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการกระจายการลงทุนนอกเหนือจากกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV) ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากผู้ลงทุน (นโยบายเน้นลงทุนในหุ้นจ่ายปันผลดีไม่น้อยกว่า 75% ของ NAV ความเสี่ยงสูงระดับ 6) 
สำหรับ LTF กองใหม่ของ บลจ.กรุงศรี ที่มีความน่าสนใจและมีการกระจายการลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่หลากหลาย ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (Krungsri All Stars Dividend LTF) หรือเรียกชื่อย่อว่า กองทุนKFLTFAST-D  กองทุนนี้ไม่ได้ลงทุนในหุ้นไทยแต่เพียงอย่างเดียวเหมือนอย่างกองทุน LTF ทั่วไป แต่กองทุน KFLTFAST-D ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ผสมผสานกันทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ กองทุนมีความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวสูง สามารถคัดสรรหุ้นไทยที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละสภาวะตลาด โดยไม่มีข้อจำกัดว่าจะเป็นหุ้นปันผล หุ้นเติบโต หุ้นขนาดใหญ่ หรือหุ้นขนาดเล็ก และไม่ได้กำหนดระยะเวลาการถือครองสินทรัพย์ที่ลงทุนว่าต้องมีระยะเวลาในการถือครองนานเท่าไหร่ ส่งผลให้กองทุนมีความคล่องตัวสูง โดยหุ้นแต่ละตัวที่เลือกลงทุนก็จะพิจารณาเลือกหุ้นที่มีการเติบโตได้ดี และเติบโตได้มากกว่าผลตอบแทนของตลาดหุ้นโดยรวมและราคาหุ้นยังมีความน่าสนใจ
นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนยังสามารถปรับพอร์ตการลงทุนให้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดี พร้อมกันนี้ยังช่วยลดความผันผวนด้วยหุ้นที่หลากหลายทั่วโลกผ่าน MSCI World ETF หรือดัชนีที่ขึ้นลงตามผลตอบแทนของหุ้นทั่วโลก เนื่องจากในบางช่วงเวลาตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวลดลงในขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกไม่ได้ปรับตัวลดลงตามไปด้วยหรือในบางครั้งอาจปรับตัวสูงขึ้นสวนทางกับตลาดหุ้นไทยได้เช่นกัน ดังนั้น การมีหุ้นที่หลากหลายทั่วโลกผสมอยู่ในพอร์ตการลงทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีมากขึ้น  
กองทุน KFLTFAST-D มีนโยบายลงทุนในหุ้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จดทะเบียนใน SET หรือ MAI ไม่น้อยกว่า 65% และจะลงทุนใน iShares Core MSCI World UCITS ETF ประมาณ 30% ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6: เสี่ยงสูงและมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี้กองทุนยังมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ลงทุนอีกด้วย

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
LTF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ 
KFLTFAST-D จะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ จึงอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้  

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี