บลจ.กรุงศรี ผสานความร่วมมือ ธ.ยูโอบี ขายกองทุน KF- AINCOME

25 พฤศจิกายน 2559


ธนาคารยูโอบี ร่วมกับ บลจ.กรุงศรี จัดงานสัมมนา US Election – Investment Direction โดยคุณยุทธชัย เตยะราชกุล (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บุคคลธนกิจ ธ.ยูโอบี ให้การต้อนรับ Mr. Vincent Chan, Head of Multi-Asset Product Strategy, Asia จาก Schroders ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมกับคุณฉัตรแก้ว เกราะทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงศรี ในการอัพเดทข้อมูลการลงทุน และแนะนำกองทุน KF- AINCOME ชูจุดเด่นลงทุนกองทุนเดียวเข้าถึงสินทรัพย์ที่หลากหลายทั่วภูมิภาคเอเชีย เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและช่องทางให้กับลูกค้าของธนาคาร โดยผู้สนใจลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน KF- AINCOME ผ่าน ธ.ยูโอบี ทุกสาขา
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี