บลจ.กรุงศรีจัดกิจกรรมแนะนำการลงทุนในกองทุน LTF-RMF

21 พฤศจิกายน 2559
น.ส.ศิริพร  สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ  บลจ.กรุงศรี    จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กองทุน LTF-RMF โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและการวางแผนเก็บออมเพื่ออนาคตประจำอยู่ที่บูธ ซึ่งจัดขึ้นในอาคารสำนักงานและแหล่งธุรกิจสำคัญทั่วกรุงเทพ
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี