บลจ.กรุงศรี เปิดตัว LTF – RMF ใหม่พร้อมกัน 4 กองทุน

14 พฤศจิกายน 2559
 

น.ส.ศิริพร  สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี เปิดเผยว่า “ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีถือเป็นช่วงที่ผู้ลงทุนให้ความสนใจในการลงทุนสำหรับการวางแผนเกษียณควบคู่กับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในรูปแบบของการลงทุนผ่านกองทุน LTF - RMF  บริษัทจึงเปิดเสนอขายกองทุนใหม่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทพร้อมกัน 4 กองทุน  เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุนสามารถกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย  ประกอบด้วยกองทุน LTF 2 กองทุน ได้แก่ กองทุน KFLTFAST-D เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ  กองทุน KFLTFTSM-D เน้นลงทุนในหุ้นไทยของบริษัทขนาดกลางและเล็กที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง  ในส่วนของกองทุน RMFใหม่ 2 กองทุน ได้แก่ กองทุน KFSINCRMF เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก และกองทุน KFGBRANRMF เน้นลงทุนในสินค้าแบรนด์ดังหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่มีฐานลูกค้ากระจายอยู่ทั่วโลก เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 14 – 21 พ.ย. 59”
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี