ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด น้อมถวายความอาลัย

21 ตุลาคม 2559 

น.ส.ศิริพร  สินาเจริญ  กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานน้อมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  ที่ได้ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรตลอด 7 ทศวรรษแห่งรัชสมัยของพระองค์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป  บลจ.กรุงศรี ได้จัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ access PL@CE ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์  

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี