ตารางการทำรายการ

ชื่อกองทุนวันที่จดทะเบียนกองทุนวันที่ครบอายุ/เปิดให้ขายคืนหน่วยลงทุนวันที่กำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไป(ถ้ามี)หมายเหตุ
กองทุนที่มีกำหนดอายุกองทุน
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M2705-ก.ย.-1708-มี.ค.-18-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 7 มี.ค. 61
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M2812-ก.ย.-1715-มี.ค.-18-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 14 มี.ค. 61
กรุงศรีตราสารหนี้ 6M12303-ต.ค.-1709-เม.ย.-18-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 5 เม.ย. 61
กรุงศรีตราสารหนี้ 6M12417-ต.ค.-1719-เม.ย.-18-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 18 เม.ย. 61
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M2906-ก.พ.-1809-ส.ค.-18-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 8 ส.ค. 61
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M3013-ก.พ.-1816-ส.ค.-18-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 15 ส.ค. 61
กองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล22-ก.ค.-97-n/aXD ล่าสุด 09 ก.พ. 18, 2.05 บาท/หน่วย
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล02-พ.ค.-02-n/aXD ล่าสุด 05 ก.ย. 17, 0.37 บาท/หน่วย
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล28-ส.ค.-03-n/aXD ล่าสุด 18 ม.ค. 18, 1.32 บาท/หน่วย
กรุงศรีทุนทวี 530-ก.ย.-03-n/aXD ล่าสุด 09 ก.พ. 18, 0.80 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล31-มี.ค.-04-n/aXD ล่าสุด 21 พ.ย. 17, 0.39 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล01-พ.ย.-04-n/aXD ล่าสุด 12 ก.พ. 18, 1.00 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล17-พ.ย.-04-n/aXD ล่าสุด 06 พ.ย. 17, 1.00 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล30-พ.ย.-06-n/aXD ล่าสุด 17 เม.ย. 17, 0.35 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นปันผล23-มี.ค.-07-n/aXD ล่าสุด 09 ก.พ. 18, 0.40 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/3022-มิ.ย.-07-n/aXD ล่าสุด 11 ส.ค. 17, 1.00 บาท/หน่วย
อสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร15-ก.ค.-09-n/aXD ล่าสุด 13 ก.ย. 17, 0.45 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล01-ส.ค.-14-n/aXD ล่าสุด 09 มิ.ย. 17, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล19-ก.ย.-14-n/aXD ล่าสุด 10 ม.ค. 18, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล13-ก.พ.-15-n/aXD ล่าสุด 21 พ.ย. 17, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล27-เม.ย.-15-n/aXD ล่าสุด 21 พ.ย. 17, 0.30 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล31-มี.ค.-16-n/aXD ล่าสุด 11 ส.ค. 17, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล05-ส.ค.-16-n/aXD ล่าสุด 09 มิ.ย. 17, 0.50 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล23-พ.ย.-16-n/aXD ล่าสุด 21 พ.ย. 17, 0.40 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล23-พ.ย.-16-n/aXD ล่าสุด 21 พ.ย. 17, 0.62 บาท/หน่วย
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล20-มี.ค.-17-n/aXD ล่าสุด 09 ก.พ. 18, 0.40 บาท/หน่วย
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล29-พ.ค.-17-n/aXD ล่าสุด 10 ม.ค. 18, 0.75 บาท/หน่วย
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล26-ม.ค.-99-n/aXD ล่าสุด 27 ก.ย. 17, 0.13 บาท/หน่วย

วางแผนการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น