ตารางการทำรายการ

ชื่อกองทุนวันที่จดทะเบียนกองทุนวันที่ครบอายุ/เปิดให้ขายคืนหน่วยลงทุนวันที่กำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไป(ถ้ามี)หมายเหตุ
กองทุนที่มีกำหนดอายุกองทุน
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M1428-ก.พ.-6031-ส.ค.-60-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 30 ส.ค. 60
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M1507-มี.ค.-6007-ก.ย.-60-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 6 ก.ย. 60
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M1614-มี.ค.-6014-ก.ย.-60-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 13 ก.ย. 60
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M1728-มี.ค.-6028-ก.ย.-60-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 27 ก.ย. 60
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M1804-เม.ย.-6012-ต.ค.-60-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 11 ต.ค.60
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M1912-เม.ย.-6019-ต.ค.-60-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 18 ต.ค.60
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M2025-เม.ย.-6027-ต.ค.-60-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 25 ต.ค.60
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M2103-พ.ค.-6002-พ.ย.-60-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 1 พ.ย.60
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M2223-พ.ค.-6022-พ.ย.-60-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 21 พ.ย.60
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M2306-มิ.ย.-6007-ธ.ค.-60-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 6 ธ.ค.60
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M2402-ส.ค.-6001-ก.พ.-61-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 31 ม.ค. 61
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M2508-ส.ค.-6008-ก.พ.-61-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 7 ก.พ. 61
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M2622-ส.ค.-6022-ก.พ.-61-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 21 ก.พ. 61
กองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล22-ก.ค.-40-n/aXD ล่าสุด 10 ก.พ. 60, 0.46 บาท/หน่วย
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล02-พ.ค.-45-n/aXD ล่าสุด 05 ก.ย. 59, 1.45 บาท/หน่วย
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล28-ส.ค.-46-n/aXD ล่าสุด 18 ก.ค. 60, 0.90 บาท/หน่วย
กรุงศรีทุนทวี 530-ก.ย.-46-n/aXD ล่าสุด 10 ก.พ. 60, 0.36 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล31-มี.ค.-47-n/aXD ล่าสุด 23 พ.ค. 60, 0.55 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล01-พ.ย.-47-n/aXD ล่าสุด 10 ก.พ. 60, 1.00 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล17-พ.ย.-47-n/aXD ล่าสุด 08 พ.ย. 59, 0.85 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล30-พ.ย.-49-n/aXD ล่าสุด 17 เม.ย. 60, 0.35 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นปันผล23-มี.ค.-50-n/aXD ล่าสุด 15 พ.ค. 60, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/3022-มิ.ย.-50-n/aXD ล่าสุด 11 ส.ค. 59, 0.50 บาท/หน่วย
อสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร15-ก.ค.-52-n/aXD ล่าสุด 14 ก.ย. 59, 0.37 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล01-ส.ค.-57-n/aXD ล่าสุด 09 มิ.ย. 60, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล19-ก.ย.-57-n/aXD ล่าสุด 07 ก.ค. 60, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล13-ก.พ.-58-n/aXD ล่าสุด 10 มี.ค. 60, 0.50 บาท/หน่วย
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล27-เม.ย.-58-n/aXD ล่าสุด 09 มิ.ย. 60, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล31-มี.ค.-59-n/a-
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล05-ส.ค.-59-n/aXD ล่าสุด 09 มิ.ย. 60, 0.50 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล23-พ.ย.-59-n/a-
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล23-พ.ย.-59-n/a-
กรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล20-มี.ค.-60-n/a-
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล29-พ.ค.-60-n/a-
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล26-ม.ค.-42-n/aXD ล่าสุด 27 ก.ย. 59, 0.05 บาท/หน่วย

วางแผนการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น