รหัสกองทุน

กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน/ตราสารหนี้
 • KFCASH
  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน
  กด 101
 • KFCASHPLUS
  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส
  กด 102
 • KFMONEY
  กองทุนเปิดกรุงศรีมันนี่
  กด 121
 • KFMTFI
  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง
  กด 104
 • KFMTFI-D
  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล
  กด 105
 • KFSINC
  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารปันผล
  กด 106
 • KFSMART
  กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้
  กด 107
 • KFSPLUS
  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์
  กด 103
 • KFSTFI
  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะสั้น
  กด 122
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 • KFSTARRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 216
 • KFHAPPYRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 215
 • KFGTECHRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 214
 • KFCHINARMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 213
 • KFGBRANRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 212
 • KFSINCRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 211
 • KFCASHRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 201
 • KFDIVRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 204
 • KFEQRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 205
 • KFEURORMF
  กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 208
 • KFFLEX2RMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 222
 • KFGOLDRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 207
 • KFGOVRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 202
 • KFHCARERMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 209
 • KFJAPANRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 210
 • KFLTGOVRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 220
 • KFMTFIRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 221
 • KFS100RMF
  กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 206
 • KFTSRMF
  กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
  กด 203
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 • KFLTFSTARD
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล
  กด 307
 • KFLTFAST-D
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล
  กด 305
 • KFLTFTSM-D
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล
  กด 306
 • KFLTF50
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50
  กด 304
 • KFLTFA50-D
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล
  กด 311
 • KFLTFD70
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
  กด 301
 • KFLTFDIV
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
  กด 302
 • KFLTFEQ
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้
  กด 303
 • KFLTFEQ70D
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล
  กด 310
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
 • KFDNM-D
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล
  กด 406
 • KFDYNAMIC
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค
  กด 405
 • KFENSET50
  กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50
  กด 407
 • KFFIN-D
  กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล
  กด 410
 • KFSDIV
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
  กด 402
 • KFSEQ
  กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้
  กด 403
 • KFSEQ-D
  กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล
  กด 404
 • KFTHAISM
  กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้
  กด 408
 • KFTW5
  กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 5
  กด 411
 • KFVALUE
  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู
  กด 401
กองทุนผสม
 • KFFLEX
  กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล
  กด 501
 • KFFLEX-D
  กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล
  กด 502
 • KFLS30PLUS
  กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 30 พลัส
  กด 510
 • KFLS55PLUS
  กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 55 พลัส
  กด 511
 • KFMIX80-20
  กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 80-20
  กด 512
 • KFLS20PLUS
  กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส
  กด 512
 • KFSMUL
  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์
  กด 503
 • KFTW6
  กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 6
  กด 520
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
 • KF-INDIA
  กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้
  กด 616
 • KF-CSINCOM
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม
  กด 634
 • KF-SINCOME
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม
  กด 633
 • KF-AINCOME
  กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์
  กด 631
 • KF-ASEAN
  องทุนเปิดกรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต
  กด 624
 • KF-BRIC
  กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์
  กด 625
 • KF-CAVAM
  กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนแวลูแอนด์โมเมนตัม
  กด 623
 • KF-CHINA
  กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้
  กด 603
 • KF-CINCOME
  กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม
  กด 632
 • KF-ELI
  กองทุนเปิดกรุงศรีอิเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์
  กด 609
 • KF-EM
  กองทุนเปิดกรุงศรีอิเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้
  กด 608
 • KF-EUROPE
  กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้
  กด 610
 • KF-GBLVAL
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์
  กด 622
 • KF-GLS
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต
  กด 627
 • KF-GOLD
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์
  กด 601
 • KF-GPROPD
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล
  กด 626
 • KF-HCHINAD
  กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล
  กด 615
 • KF-HEALTHD
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตีปันผล
  กด 611
 • KF-HEUROPE
  กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์
  กด 613
 • KF-HGOLD
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์
  กด 607
 • KF-HJAPAND
  กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล
  กด 614
 • KF-INCOME
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม
  กด 630
 • KF-LATAM
  กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้
  กด 604
 • KF-OIL
  กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์
  กด 602
 • KF-ORTFLEX
  กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์
  กด 620
 • KF-SMCAPD
  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล
  กด 612
 • KF-TRB
  กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์
  กด 605
 • KF-US
  กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้
  กด 606
 • KF-WATER
  กองทุนเปิดกรุงศรีเวิร์ลวอเตอร์
  กด 621

วางแผนการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น