กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)+0.25%+0.49%+0.99%+0.98%+1.30%+1.73%+1.87%+2.01%22,217
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.30%+0.60%+1.20%+1.20%+1.41%+1.78%+1.94%+2.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.04%+0.08%+0.04%+0.06%+0.08%+0.10%+0.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.04%+0.04%+0.05%+0.05%+0.06%+0.08%+0.39%+0.42%
กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)+0.27%+0.52%+1.05%+1.05%+1.53%+1.93%N/A+1.88%2,608
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.30%+0.59%+1.20%+1.19%+1.42%+1.79%N/A+1.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.04%+0.08%+0.04%+0.07%+0.09%N/A+0.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.04%+0.04%+0.05%+0.05%+0.07%+0.09%N/A+0.71%
กรุงศรีมันนี่ (KFMONEY)+0.27%+0.53%+1.10%+1.10%+1.54%+1.90%+0.25%+0.42%282
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-1.76%-1.81%+1.27%+1.27%+3.17%+2.80%+3.42%+3.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.04%+0.06%+0.05%+0.07%+0.09%+5.17%+5.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.00%+0.90%+1.22%+1.22%+0.99%+1.03%+0.10%+1.34%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)-0.05%+0.22%+1.23%+1.23%+2.60%+2.92%+2.89%+3.03%6,953
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.44%+0.42%+0.51%+0.49%+0.50%+0.52%+0.68%+0.68%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)-0.25%-0.01%+1.00%+1.00%+2.61%+2.93%+2.86%+3.44%3,397
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.49%+0.46%+0.55%+0.53%+0.52%+0.53%+0.68%+1.03%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)-1.70%-1.70%+1.50%+1.49%+3.47%+3.13%+3.78%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.00%+0.90%+1.22%+1.22%+0.99%+1.03%+1.35%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.33%+0.66%+1.37%+1.36%+1.92%+2.28%+2.43%+3.77%54,445
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.30%+0.59%+1.20%+1.20%+1.42%+1.79%+1.97%+2.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.06%+0.16%+0.06%+0.09%+0.10%+0.29%+1.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.04%+0.04%+0.05%+0.05%+0.07%+0.09%+1.35%+0.71%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.36%+0.75%+0.89%N/AN/AN/AN/A+0.89%15,113
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+0.39%+0.78%+0.96%N/AN/AN/AN/A+0.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.09%+0.08%+0.09%N/AN/AN/AN/A+0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.07%+0.06%N/AN/AN/AN/A+0.06%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)+3.04%+4.32%+16.99%+16.94%+5.59%+10.80%+9.82%+8.87%434
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.80%+13.64%+12.96%+12.96%+13.23%+15.87%+20.36%+20.88%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)+2.88%+4.22%+16.99%+16.94%+5.66%+10.70%+10.03%+11.61%1,195
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.53%+13.37%+12.80%+12.80%+13.09%+15.90%+19.75%+19.88%
กรุงศรีสเปซิฟิกเฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ (KFSF)+0.20%+0.52%+1.25%+1.25%+2.16%+3.42%+3.92%+6.15%196
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.17%+0.18%+0.40%+0.25%+0.29%+0.92%+1.50%+3.05%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)+4.46%+5.52%+19.25%+19.19%+6.68%+10.97%+9.79%+14.34%708
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.99%+16.70%+15.02%+15.02%+14.74%+16.95%+20.91%+20.97%
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+1.17%+2.54%+10.65%+10.61%+4.67%+5.81%+6.09%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.34%+5.93%+5.87%+5.87%+5.63%+6.35%+8.43%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีมิกซ์ 80-20 (KFMIX80-20)+0.14%+1.23%+3.48%+3.47%+2.56%N/AN/A+2.00%65
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+1.33%+2.53%+6.31%+6.30%+4.04%N/AN/A+3.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.91%+2.67%+2.72%+2.72%+2.60%N/AN/A+2.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.06%+2.88%+2.85%+2.85%+2.73%N/AN/A+2.86%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)-0.18%+0.04%+1.28%+1.27%+2.91%+3.14%+3.08%+3.16%3,166
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย+0.12%+0.47%+5.13%+6.93%+3.64%+5.20%+5.97%+6.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.75%+0.67%+0.90%+0.90%+0.78%+0.80%+0.81%+4.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.37%+0.32%+3.65%+3.65%+4.96%+6.00%+0.12%+9.27%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+1.20%+4.75%+13.57%+13.53%+4.06%+8.84%N/A+12.90%19,187
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.21%+12.34%+13.16%+13.16%+12.87%+14.58%N/A+15.92%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+1.25%+5.34%+14.21%+14.17%+4.45%+9.00%+11.04%+9.19%1,605
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.36%+13.38%+13.86%+13.85%+13.25%+14.82%+19.12%+19.52%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+4.17%+4.79%+17.90%+17.85%+5.03%+9.27%+9.71%+12.16%2,076
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.13%+16.84%+15.17%+15.17%+14.76%+16.93%+21.45%+24.09%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+4.03%+4.57%+17.54%+17.49%+5.25%+9.75%+9.79%+7.80%1,810
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.22%+16.93%+15.19%+15.18%+14.86%+16.90%+21.46%+21.31%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+12.88%+12.89%+28.92%+28.83%+6.95%+7.96%+10.73%+8.57%102
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.26%+19.43%+17.05%+17.02%+15.29%+16.89%+20.89%+21.05%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+9.68%+17.07%+30.59%+30.50%+9.16%+9.28%+10.26%+10.35%160
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.17%+18.00%+17.39%+17.36%+15.86%+17.89%+22.87%+23.21%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+13.17%+13.19%+29.42%+29.33%+6.99%+7.95%+12.04%+8.67%450
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.65%+19.54%+17.16%+17.12%+15.33%+16.93%+22.00%+21.53%
กรุงศรีทุนทวี 5 (KFTW5)+4.16%+4.96%+18.24%+18.18%+5.65%+10.14%+10.30%+11.17%226
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.91%+16.62%+15.06%+15.05%+14.80%+16.78%+21.29%+21.29%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+3.66%+7.21%+23.90%+23.82%+5.44%+9.12%N/A+8.40%388
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.82%+15.20%+17.23%+17.21%+15.86%+17.09%N/A+23.54%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+10.56%+9.94%+28.17%N/AN/AN/AN/A+28.17%221
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.04%+19.38%+16.43%N/AN/AN/AN/A+16.43%
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์+4.03%+6.78%+19.79%+19.73%+5.89%+8.51%+8.53%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.10%+14.28%+14.19%+14.19%+13.67%+15.17%+20.45%N/A
ดัชนี SET 50+2.16%+5.96%+18.60%+18.54%+2.97%+6.07%+7.37%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.29%+14.96%+16.82%+16.82%+15.69%+16.76%+20.37%N/A
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-9.94%-10.95%+6.08%+6.06%-0.12%-6.44%N/A+1.64%534
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (บาท) -10.47%-11.61%+7.50%+7.48%+0.95%-3.21%N/A+2.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.29%+11.67%+13.85%+13.85%+12.55%+14.82%N/A+16.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.55%+12.41%+16.09%+16.09%+14.30%+16.19%N/A+16.88%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-12.27%-11.99%+7.09%+7.07%-1.64%N/AN/A-6.45%121
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] -13.46%-13.28%+8.13%+8.11%-0.15%N/AN/A-4.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.35%+12.73%+14.53%+14.50%+13.36%N/AN/A+15.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.28%+12.17%+15.33%+15.33%+12.22%N/AN/A+13.10%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+12.10%+6.74%+5.60%+5.58%-27.88%-17.99%N/A-12.36%517
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+12.03%+7.90%+7.99%+7.97%-26.31%-16.27%N/A-9.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+32.02%+32.97%+37.63%+37.60%+33.76%+28.92%N/A+28.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+33.15%+35.18%+39.64%+39.64%+35.85%+30.50%N/A+29.85%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)-2.04%-1.03%+2.67%+2.67%+2.87%+3.58%N/A+3.13%942
ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Index [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] -2.94%-2.42%+3.37%+3.36%+5.23%+4.55%N/A+4.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.31%+3.13%+2.89%+2.89%+3.07%+3.11%N/A+3.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.30%+3.08%+3.18%+3.18%+2.82%+2.52%N/A+2.59%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)-5.54%-3.41%+9.14%+9.11%-4.69%N/AN/A-5.37%306
ดัชนี JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index-unhedge (บาท) -6.15%-3.56%+10.04%+10.01%-2.36%N/AN/A-2.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.80%+10.60%+11.74%+11.70%+9.97%N/AN/A+9.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.85%+10.46%+11.31%+11.31%+9.30%N/AN/A+9.00%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+1.09%N/A+1.09%N/AN/AN/AN/A+1.09%855
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index-2.94%N/A-2.94%N/AN/AN/AN/A-2.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.58%N/A+1.56%N/AN/AN/AN/A+1.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.30%N/A+3.31%N/AN/AN/AN/A+3.31%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+1.13%N/A+1.12%N/AN/AN/AN/A+1.12%5,672
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index-2.94%N/A-2.94%N/AN/AN/AN/A-2.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.59%N/A+1.57%N/AN/AN/AN/A+1.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.30%N/A+3.31%N/AN/AN/AN/A+3.31%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-0.64%+6.30%+1.35%+1.34%+1.28%+7.93%N/A+2.74%199
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific (บาท)+0.24%+8.10%+4.77%+4.76%+4.43%+9.10%N/A+2.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.75%+10.75%+13.39%+13.39%+12.98%+12.37%N/A+16.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.59%+11.51%+15.66%+15.66%+14.00%+13.34%N/A+20.66%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+4.32%+6.51%+5.66%+5.65%N/AN/AN/A+6.58%6,462
ดัชนี 40%Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)+35% MSCI World Index (Total Return Net)+25%Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)-Hedged to USD (บาท) +5.36%+8.56%+11.15%+11.12%N/AN/AN/A+9.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.58%+5.07%+6.53%+6.52%N/AN/AN/A+7.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.05%+5.63%+6.77%+6.77%N/AN/AN/A+7.02%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+4.32%+6.48%+5.77%+5.75%N/AN/AN/A+4.26%1,814
ดัชนี 40%Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)+35% MSCI World Index (Total Return Net)+25%Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)-Hedged to USD (บาท) +5.36%+8.56%+11.15%+11.12%N/AN/AN/A+8.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.60%+5.07%+6.51%+6.51%N/AN/AN/A+6.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.05%+5.63%+6.77%+6.77%N/AN/AN/A+6.71%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)+4.76%+7.39%+3.17%+3.16%+3.36%+7.14%N/A+1.07%63
60% ดัชนี MSCI World (บาท) และ 40% Dividened Yield (MSCI World) (บาท)-0.24%+1.22%+3.22%+3.21%+2.44%+7.43%N/A+1.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.43%+8.12%+12.15%+12.15%+10.47%+9.81%N/A+14.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.05%+5.81%+9.00%+9.00%+8.03%+7.97%N/A+12.77%
กรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต (KF-ASEAN)-3.29%-3.58%+2.05%+2.04%-2.63%+1.19%N/A-0.74%23
ดัชนี MSCI South East Asia (บาท)-3.01%-2.37%+5.25%+5.24%+0.27%+3.98%N/A+4.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.18%+10.71%+12.36%+12.36%+11.19%+11.86%N/A+20.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.79%+9.82%+12.89%+12.89%+11.80%+11.70%N/A+18.15%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)-2.08%+8.43%+7.89%+7.87%-0.93%+1.17%N/A-7.55%71
ดัชนี MSCI BRIC Net TR (บาท)(10)-3.64%+5.64%+7.13%+7.11%-2.95%+3.29%N/A-1.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.61%+14.51%+17.67%+17.65%+17.93%+16.50%N/A+27.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.38%+14.03%+18.58%+18.58%+18.95%+21.99%N/A+26.96%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+0.49%+8.87%-1.75%-1.74%-0.02%+3.22%N/A-0.38%415
ดัชนี Hang Seng China Enterprise Index (บาท)+1.56%+10.04%-3.41%-3.40%-1.82%+1.46%N/A-1.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.57%+15.91%+21.66%+21.66%+22.24%+21.40%N/A+22.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.89%+17.41%+22.75%+22.75%+23.34%+22.57%N/A+24.10%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-1.46%+1.64%+22.54%+22.47%-7.74%-5.63%N/A-4.99%93
ดัชนี MSCI EM Latin America Index (บาท)+1.75%+5.14%+27.86%+27.78%-7.22%-5.91%N/A-5.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.51%+21.07%+24.15%+24.09%+22.21%+20.18%N/A+21.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+28.00%+24.34%+27.47%+27.47%+24.58%+22.00%N/A+22.95%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+6.09%+8.77%+7.54%+7.52%+9.48%N/AN/A+12.49%181
ดัชนี S&P 500 Index Total Return (บาท)+7.27%+9.84%+10.29%+10.26%+12.16%N/AN/A+17.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.48%+11.30%+14.17%+14.17%+13.88%N/AN/A+13.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.84%+10.21%+13.33%+13.33%+13.85%N/AN/A+13.33%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-8.32%-5.35%-0.34%-0.34%+1.25%N/AN/A+1.36%123
ดัชนี MSCI Emerging Market TR Net (บาท)-1.39%+5.31%+8.34%+8.32%-1.95%N/AN/A-0.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.64%+10.73%+12.66%+12.66%+12.14%N/AN/A+11.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.23%+12.44%+15.95%+15.95%+14.25%N/AN/A+13.63%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)-2.35%+0.33%-7.84%-7.82%+1.69%N/AN/A+6.59%666
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)-1.50%+1.09%-5.25%-5.24%+0.77%N/AN/A+6.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.69%+12.02%+17.66%+17.64%+14.90%N/AN/A+14.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.08%+11.74%+18.61%+18.61%+15.99%N/AN/A+15.63%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)-2.64%-3.48%-16.23%-16.19%N/AN/AN/A+2.66%9,294
ดัชนี MSCI World Healthcare Total Return Index (บาท)-2.45%-4.06%-9.56%-9.54%N/AN/AN/A+5.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.47%+15.05%+18.56%+18.51%N/AN/AN/A+17.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.49%+11.70%+13.91%+13.91%N/AN/AN/A+14.21%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+4.08%+5.86%-6.59%-6.57%N/AN/AN/A+2.43%142
ดัชนี MSCI World Small Cap+5.85%+11.51%+9.55%+9.52%N/AN/AN/A+8.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.46%+9.50%+15.05%+15.04%N/AN/AN/A+13.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.62%+10.09%+14.03%+14.03%N/AN/AN/A+13.15%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+0.55%+4.37%-2.71%-2.70%N/AN/AN/A+8.36%1,289
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return - Hedging FX (บาท)+2.19%+5.65%+1.39%+1.39%N/AN/AN/A+8.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.42%+12.29%+17.49%+17.48%N/AN/AN/A+17.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.13%+8.05%+11.70%+11.70%N/AN/AN/A+12.88%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+22.75%+39.34%+6.01%+5.99%N/AN/AN/A+6.05%2,176
ดัชนี MSCI Japan [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +15.05%+23.80%-0.13%-0.13%N/AN/AN/A+4.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.68%+20.53%+27.51%+27.51%N/AN/AN/A+25.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.39%+13.44%+19.93%+19.93%N/AN/AN/A+17.55%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-4.89%+5.86%+1.98%+1.97%N/AN/AN/A-9.20%766
MSCI Golden Dragon Index (บาท)-6.35%+4.82%+3.37%+3.36%N/AN/AN/A-13.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.65%+12.78%+16.05%+16.03%N/AN/AN/A+17.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.18%+10.35%+15.58%+15.58%N/AN/AN/A+16.03%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)-9.84%-16.50%-15.86%N/AN/AN/AN/A-15.86%507
ดัชนี EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-3.17%-3.58%-5.11%N/AN/AN/AN/A-5.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.19%+11.99%+11.94%N/AN/AN/AN/A+11.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.15%+6.27%+6.75%N/AN/AN/AN/A+6.75%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)+1.80%N/A+1.11%N/AN/AN/AN/A+1.11%1,097
MSCI World Index (บาท)+4.85%N/A+5.13%N/AN/AN/AN/A+5.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.71%N/A+9.61%N/AN/AN/AN/A+9.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.95%N/A+8.59%N/AN/AN/AN/A+8.59%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)-5.92%-7.12%-6.47%N/AN/AN/AN/A-6.47%184
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed (บาท)-3.17%-3.99%-1.32%N/AN/AN/AN/A-1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.47%+12.11%+12.01%N/AN/AN/AN/A+12.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.82%+11.92%+11.82%N/AN/AN/AN/A+11.82%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+0.99%+4.20%+11.29%+11.26%+3.98%+7.05%N/A+8.78%7,712
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.92%+9.41%+9.94%+9.94%+9.11%+10.23%N/A+11.47%
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์+4.03%+6.78%+19.79%+19.73%+5.89%+8.51%N/A+7.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.10%+14.28%+14.19%+14.19%+13.67%+15.17%N/A+20.45%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+2.76%+3.25%+12.14%+12.11%+4.01%+7.07%+7.83%+7.28%671
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.06%+11.31%+10.25%+10.25%+10.02%+11.58%+15.58%+15.83%
เกณฑ์มาตรฐาน(11)+3.08%+5.88%+17.13%+17.08%+7.10%+9.17%+9.74%+9.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.20%+9.78%+9.73%+9.73%+9.50%+10.62%+20.57%+14.77%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+1.16%+5.04%+13.56%+13.52%+4.09%+8.71%+12.50%+12.30%39,737
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.35%+12.59%+13.04%+13.04%+12.75%+14.59%+15.96%+15.56%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+4.06%+4.76%+17.75%+17.70%+5.53%+9.83%+10.04%+10.12%1,536
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.83%+16.63%+14.99%+14.98%+14.60%+16.83%+21.34%+21.44%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+9.49%+11.18%+24.76%+24.69%+6.54%+10.34%+10.38%+9.47%905
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.31%+17.57%+16.34%+16.32%+15.15%+16.94%+21.06%+20.84%
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์+4.03%+6.78%+19.79%+19.73%+5.89%+8.51%+8.53%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.10%+14.28%+14.19%+14.19%+13.67%+15.17%+20.45%N/A
ดัชนี SET 50+2.16%+5.96%+18.60%+18.54%+2.97%+6.07%+7.37%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.29%+14.96%+16.82%+16.82%+15.69%+16.76%+20.37%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+2.30%+7.10%+21.95%+21.88%+5.82%+8.78%+10.55%+9.79%2,077
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.23%+14.81%+16.65%+16.64%+15.48%+16.63%+22.69%+22.44%
ดัชนี SET 50+2.16%+5.96%+18.60%+18.54%+2.97%+6.07%+7.37%+6.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.29%+14.96%+16.82%+16.82%+15.69%+16.76%+20.37%+22.84%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+3.34%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+2.41%N/AN/AN/AN/A
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.26%+0.50%+1.01%+1.00%+1.34%+1.75%+1.88%+2.06%1,291
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.35%+0.69%+1.39%+1.38%+1.58%+1.96%+1.94%+2.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.04%+0.09%+0.05%+0.07%+0.09%+0.10%+0.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.06%+0.06%+0.06%+0.15%+0.18%+23.14%+0.44%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)-0.33%-0.08%+1.01%+1.01%+2.45%+2.97%+2.89%+2.43%4,328
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.59%+0.54%+0.62%+0.61%+0.65%+0.69%+1.00%+2.45%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)-1.30%-1.15%+0.76%+0.75%+2.11%+2.49%+2.04%+1.86%345
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.33%+1.33%+1.55%+1.55%+1.07%+0.97%+0.73%+0.67%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)-0.08%+0.28%+1.41%+1.40%+2.37%+2.53%+1.90%+1.81%158
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.44%+0.43%+0.61%+0.61%+0.54%+0.55%+0.49%+0.45%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)-1.70%-1.70%+1.50%+1.49%+3.47%+3.13%+3.78%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.00%+0.90%+1.22%+1.22%+0.99%+1.03%+1.35%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+2.93%+3.97%+16.45%+16.40%+5.37%+10.47%+9.26%+14.02%2,747
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.89%+13.70%+12.93%+12.93%+13.14%+16.02%+20.40%+20.54%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+2.88%+3.94%+16.12%+16.07%+5.29%+12.03%+10.74%+12.38%683
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.70%+13.53%+12.75%+12.75%+12.80%+15.68%+19.12%+19.54%
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+1.17%+2.54%+10.65%+10.61%+4.67%+5.81%+6.09%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.34%+5.93%+5.87%+5.87%+5.63%+6.35%+8.43%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+1.16%+5.06%+13.66%+13.62%+4.17%+8.97%N/A+11.70%8,480
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.21%+12.48%+13.02%+13.02%+12.74%+14.59%N/A+16.22%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+4.00%+4.75%+17.74%+17.69%+5.44%+9.63%+10.18%+10.25%897
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.90%+16.68%+15.02%+15.02%+14.64%+16.85%+21.35%+21.40%
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์+4.03%+6.78%+19.79%+19.73%+5.89%+8.51%+8.53%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.10%+14.28%+14.19%+14.19%+13.67%+15.17%+20.45%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+2.94%+7.40%+21.84%+21.78%+6.77%+9.69%+10.83%+10.00%1,088
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.58%+15.03%+16.00%+15.99%+15.12%+16.48%+22.45%+22.44%
ดัชนี SET 100+3.09%+6.21%+19.57%+19.51%+4.04%+6.90%+7.73%+7.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.78%+15.35%+16.31%+16.31%+15.48%+16.65%+20.37%+22.80%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+2.27%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+2.49%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-9.97%-10.96%+6.03%+6.01%-0.25%-6.48%N/A+1.88%981
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (บาท) -10.47%-11.61%+7.50%+7.48%+0.95%-3.21%N/A+3.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.30%+11.69%+13.87%+13.87%+12.56%+14.82%N/A+16.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.55%+12.41%+16.09%+16.09%+14.30%+16.19%N/A+16.71%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)-2.35%+0.41%-7.29%-7.27%N/AN/AN/A+5.77%81
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)-1.50%+1.09%-5.25%-5.24%N/AN/AN/A+1.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.69%+12.04%+17.69%+17.68%N/AN/AN/A+16.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.08%+11.74%+18.61%+18.61%N/AN/AN/A+17.59%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)-2.62%-3.42%-15.97%-15.93%N/AN/AN/A-0.93%952
ดัชนี MSCI World Healthcare Total Return Index (บาท)-2.45%-4.06%-9.56%-9.54%N/AN/AN/A+1.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.43%+15.02%+18.49%+18.46%N/AN/AN/A+18.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.49%+11.70%+13.91%+13.91%N/AN/AN/A+14.49%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+26.42%+42.03%+5.74%+5.72%N/AN/AN/A+3.27%49
ดัชนี MSCI Japan USD hedged (บาท) +18.56%+25.77%-1.78%-1.77%N/AN/AN/A-4.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.83%+21.28%+27.71%+27.71%N/AN/AN/A+26.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.88%+19.54%+27.42%+27.42%N/AN/AN/A+26.75%
กองทุนกรุงศรีไลฟ์สเตจ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส (KFLS20PLUS)+1.01%+4.28%+11.02%+10.99%+3.94%N/AN/A+3.33%51
เกณฑ์มาตรฐาน(12)+2.01%+4.67%+17.88%+17.83%+7.27%N/AN/A+5.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.93%+9.38%+9.89%+9.88%+9.07%N/AN/A+10.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.31%+9.83%+9.62%+9.62%+9.42%N/AN/A+10.77%
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 30 พลัส (KFLS30PLUS)+0.68%+2.97%+7.38%+7.35%+3.00%N/AN/A+2.53%65
เกณฑ์มาตรฐาน(13)+1.24%+3.21%+13.26%+13.22%+5.73%N/AN/A+4.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.86%+6.44%+6.75%+6.75%+6.42%N/AN/A+7.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.29%+6.99%+6.83%+6.83%+6.72%N/AN/A+7.73%
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 55 พลัส (KFLS55PLUS)+0.41%+1.33%+3.18%+3.17%+1.83%N/AN/A+1.45%26
เกณฑ์มาตรฐาน(14)+0.14%+1.12%+6.83%+6.81%+3.82%N/AN/A+3.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.72%+2.55%+2.66%+2.66%+2.63%N/AN/A+3.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.90%+2.84%+2.85%+2.85%+2.84%N/AN/A+3.34%
กองทุนกรุงศรี 2TM
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM)-0.92%-0.48%+2.43%+2.42%+1.94%N/AN/A+1.34%148
เกณฑ์มาตรฐาน(15)+0.11%+1.06%+6.71%+6.69%+3.74%N/AN/A+3.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.65%+1.58%+1.70%+1.69%+1.64%N/AN/A+1.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.90%+2.84%+2.85%+2.85%+2.84%N/AN/A+3.35%
กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)-0.77%+0.04%+3.86%+3.85%+2.28%N/AN/A+1.62%1,076
เกณฑ์มาตรฐาน(16)+0.90%+2.55%+11.16%+11.13%+5.22%N/AN/A+4.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.77%+2.62%+2.70%+2.69%+2.65%N/AN/A+3.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.80%+5.58%+5.46%+5.46%+5.39%N/AN/A+6.26%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/12/2016
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (ในสัดส่วน 45%) และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ระยะเวลา 1 เดือน (ZRR Index 1 month) (ในสัดส่วน 55%)
(5)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(6)
ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์]
(7)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(8)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1)TBMA Short-term Government Bond Index 30%, (2)TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%, (3)average interest rate one-year deposit rate of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% and (4)THBFIX6M 30%
(9)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 40%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 25%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 15% และ (4) SET Total Return Index 20%
(10)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(11)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%
(12)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 10%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 5%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 5%, (4) SET Total Return Index 70% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(13)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 20%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 50% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(14)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 40%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 15%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 15%, (4) SET Total Return Index 20% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(15)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 50%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 20% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(16)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 30%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 40% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%