กองทุนแนะนำ

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)

เพิ่มศักยภาพการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก และกองทุนรวมตลาดเงิน
  • ระดับความเสี่ยง 4 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
  • เน้นลงทุนในประเทศ/ต่างประเทศ ในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
  • สภาพคล่องสูง ซื้อขายได้ทุกวันทำการ

มูลค่าหน่วยลงทุน

KFSMART
-
ณ วันที่ 24 ก.พ. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.1175
KFSDIV
-
ณ วันที่ 24 ก.พ. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.2928
KFTHAISM
-
ณ วันที่ 24 ก.พ. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
13.235
KF-AINCOME
-
ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.5813
KF-GBRAND
-
ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.5456

สัมมนา/กิจกรรม

- ณ วันเสาร์ 17 ธันวาคม 2559
เวลา 14:00 น.

- ณ วันอาทิตย์ 13 พฤศจิกายน 2559
เวลา 14:00 น.

- ณ วันพฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2559
เวลา 14:00 น.

+ ดูทั้งหมด

SET | ThaiBMA

หลักทรัพย์วันนี้ ข้อมูลจาก Settrade.com

เตรียมเพื่ออนาคต...พร้อมสำหรับทุกก้าวของชีวิต

ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใดๆ สิ่งสำคัญคือการประเมินความต้องการและเป้าหมายทางการเงินของคุณ ที่กองทุนรวมกรุงศรีของเรา พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะนำเสนอรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนองความต้องการการลงทุนของคุณในทุกช่วงจังหวะชีวิต

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี