กองทุนแนะนำ

กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)

 • ลงทุนในกองทุนต่่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า  80%  ของ NAV
 • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสะสมความเติบโตของผลตอบแทนไว้ในกองทุน
 • ​ความเสี่ยง 4: เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท

กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)

 • ลงทุนใน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
 •  กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และมีโอกาสเติบโตอีกมากจาก New Technology โดยเฉพาะประเภท Artificial Intelligence (AI) และ Big Data ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นต่อโลกธุรกิจ
 •  ระดับความเสี่ยง 7 - สูง / ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท

กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)

เพิ่มศักยภาพการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก และกองทุนรวมตลาดเงิน
 • เน้นลงทุนในประเทศ/ต่างประเทศ ในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
 • สภาพคล่องสูง ซื้อขายได้ทุกวันทำการ
 • ระดับความเสี่ยง 4 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท

กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)

 • ลงทุนในกองทุนหลัก JPM Global Healthcare Fund  โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
 • เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Health care ที่มีศักยภาพแข็งแรงทั่วโลก
 • ระดับความเสี่ยง  6 - สูง /  ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

KFSMART
-
ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.1762
KFSDIV
-
ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.5146
KFTHAISM
-
ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
14.2616
KF-AINCOME
-
ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.8601
KF-GBRAND
-
ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.4516

สัมมนา/กิจกรรม

- ณ วันพฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560
เวลา 14:00 น.

- ณ วันจันทร์ 24 เมษายน 2560
เวลา 14:00 น.

- ณ วันเสาร์ 22 เมษายน 2560
เวลา 14:00 น.

+ ดูทั้งหมด

SET | ThaiBMA

หลักทรัพย์วันนี้ ข้อมูลจาก Settrade.com

เตรียมเพื่ออนาคต...พร้อมสำหรับทุกก้าวของชีวิต

ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใดๆ สิ่งสำคัญคือการประเมินความต้องการและเป้าหมายทางการเงินของคุณ ที่กองทุนรวมกรุงศรีของเรา พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะนำเสนอรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนองความต้องการการลงทุนของคุณในทุกช่วงจังหวะชีวิต

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี