การลงทุนแบบประจำ


สร้างวินัยการลงทุนกับ Dollar Cost Averaging
หนึ่งในคำถามยอดฮิตที่พวกเราที่ทำงานในแวดวงการลงทุนถูกถามเสมอๆ จากญาติสนิทมิตรสหาย ก็คือ ควรจะลงทุนเมื่อไหร่ถึงจะได้กำไรสูงสุด คำตอบที่ฮิตไม่แพ้กัน (แต่ไม่เป็นที่ถูกใจผู้ฟังนัก) ก็คือ “ตอบไม่ได้” ต้องยอมรับว่าแม้แต่ตัวผู้จัดการกองทุนหรือนักลงทุนมืออาชีพเอง การกำหนดจังหวะการลงทุนหรือที่เรียกกันว่า Market Timing เป็นเรื่องที่กะเก็งให้ได้ถูกต้องแม่นยำได้ยากมากๆ ดังนั้นสิ่งที่เรามักจะแนะนำให้ทำกัน (และทำกันเองจนเป็นนิสัยด้วย) ก็คือ การลงทุนเฉลี่ยอย่างต่อเนื่อง หรือ Dollar Cost Averaging (DCA) โดยลงทุนประจำ (โดยปรกติจะเป็นทุกเดือน) ในปริมาณเม็ดเงินที่เท่ากันทุกครั้ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าสภาพตลาดหุ้นจะเป็นเช่นไร ซึ่งนอกจากจะมีข้อดีในการที่ทำให้ได้ต้นทุนการลงทุนที่ดีแล้ว ยังเป็นการสร้างวินัยในการลงทุนได้เป็นอย่างดีเยี่ยมอีกด้วย
สร้างวินัยการลงทุน
การลงทุนเฉลี่ยอย่างต่อเนื่องนี้ ยังเหมาะอย่างยิ่งกับการวางแผนลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน (หุ้น) ซึ่งมีความผันผวนค่อนข้างสูง การตัดสินเลือกวันที่เราจะซื้อหน่วยลงทุนวันไหน ยิ่งเป็นเรื่องที่ยากในการตัดสินใจมาก วิธี DCA นี้จะช่วยทำให้ผู้ลงทุนไม่ประสบปัญหาการได้ต้นทุนการลงทุนที่สูงเกินไป เพราะโดยจิตวิทยาแล้ว นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่มักมีแนวโน้มที่จะเข้าลงทุนในภาวะที่ตลาดร้อนแรงเกินไปแล้ว อย่างที่เรียกกันติดปากว่า “ติดดอย” การเฉลี่ยการลงทุนจะช่วยปิดจุดบกพร่องในแง่จิตวิทยานักลงทุนตรงนี้ได้อย่างดี เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบการลงทุนแบบ DCA โดยจะทำการเปรียบเทียบข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา สมมติว่าผู้ลงทุนได้ทำการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดที่ลงทุนในดัชนีตลาดหลักทรัพย์ SET เดือนละ 10,000 บาท โดยเข้าลงทุนทุกๆวันทำการแรกของเดือน
วันที่
SET INDEX
ต้นทุน
มูลค่า ณ
  31 ธ.ค. 50
กำไร 
(ขาดทุน)
31-ม.ค.-07
654.04
 
                  -  
0
1-ก.พ.-07
657.00
    10,000
        12,938
2,938
28-ก.พ.-07
677.13
 
                  -  
0
1-มี.ค.-07
680.60
    10,000
        12,489
2,489
30-มี.ค.-07
673.71
 
                  -  
0
2-เม.ย.-07
679.62
    10,000
        12,507
2,507
30-เม.ย.-07
699.16
 
                  -  
0
2-พ.ค.-07
705.47
    10,000
        12,049
2,049
30-พ.ค.-07
737.40
 
                  -  
0
1-มิ.ย.-07
753.93
    10,000
        11,274
1,274
29-มิ.ย.-07
776.79
 
                  -  
0
2-ก.ค.-07
792.71
    10,000
        10,723
723
31-ก.ค.-07
859.76
 
                  -  
0
1-ส.ค.-07
833.47
    10,000
        10,198
198
31-ส.ค.-07
813.21
 
                  -  
0
3-ก.ย.-07
820.19
    10,000
        10,363
363
28-ก.ย.-07
845.50
 
                  -   
0
1-ต.ค.-07
852.47
    10,000
           9,971
(29)
31-ต.ค.-07
907.28
 
                  -  
0
1-พ.ย-07
902.73
    10,000
           9,416
(584)
20-พ.ย.-07
830.05
 
                  -  
0
1-ธ.ค.-07
800.00
    10,000
        10,625
625
31-ธ.ค.-07
850.00
 
                  -  
0
 
 
 
 
 
TOTAL
 
120,000
135,446
 
วินัยการลงทุนช่วยลดโอกาสขาดทุน
ดังข้อมูลที่แสดงตามตาราง จะเห็นได้ว่าต้นทุนของการลงทุนเทียบกับมูลค่าการลงทุนนั้นๆเมื่อสิ้นปี 10 จาก 12 ครั้ง มีต้นทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าการลงทุนเมื่อมาถึงสิ้นปี จึงทำให้โดยเฉลี่ย โอกาสที่ต้นทุนการลงทุนโดยรวมจะสูงกว่ามูลค่าการลงทุนรวม ณ สิ้นปี แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ในทางกลับกัน หากผู้ลงทุนเลือกที่จะลงทุนเพียงครั้งเดียวทั้งก้อน 120,000 บาท ณ เดือนใด เดือนหนึ่ง โอกาสที่ผู้ลงทุนจะเลือกลงทุนผิดจังหวะได้ต้นทุนที่สูงกว่ามูลค่าสิ้นงวด แม้จะดูว่ามีโอกาสน้อยเพียง 2 ครั้ง จาก 12 ครั้ง แต่ก็เป็นโอกาสที่หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลเสียต่อผลตอบแทนการลงทุนอย่างมาก นอกจากนี้แล้วในเชิงจิตวิทยาการลงทุน หากผู้ลงทุนมักจะมีแนวโน้มที่จะเลือกลงทุนในภาวะขาขึ้น แต่กลับใจไม่แข็งพอที่จะลงทุนเมื่อตลาดกำลังอยู่ในขาลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโอกาสที่ละเลือกลงทุนผิดจังหวะมีแนวโน้มที่สูงกว่า 2 ใน 12 เสียอีก

สำหรับท่านที่สนใจสมัครใช้บริการการลงทุนแบบประจำ  (Regular Saving Plan) สามารถดาวน์โหลดคำขอใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ ได้ที่นี่คลิก 

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี