คลิปสัมมนา (Youtube)


Get ahead of the low rate...Win the race of investment

21/09/2559

Krungsri Asset Management Seminar : Get ahead of the low rate...Win the race of investment by Todd Alan Staley, CFA, Senior Vice President, PIMCO Asia and Chatkaew Groatong, Vice President, Alternative Investment Department, Krungsri Asset Management. Seminar was held on Wednesday, September 21, 2016 at InterContinental Bangkok Hotel.

อ่านรายละเอียด

คิด For Kids กับ บลจ.กรุงศรี

06/08/2559

บรรยายโดย คุณศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี

อ่านรายละเอียด

โสดแสนสุข..สู่อิสรภาพทางการเงิน (ไม่โสดก็ฟังได้)

28/05/2559

บรรยายโดย   ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์
อาจารย์ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นักเขียน Financial Intelligence หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

อ่านรายละเอียด

Check up Your Health, Grow up Your Wealth

24/12/2558

อ่านรายละเอียด
4

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี