โปรโมชัน/กองทุนแนะนำ


เปลี่ยนพอยต์บัตรเครดิต เป็นเงินลงทุนกองทุนกรุงศรี
1,000 พอยต์ = เงินลงทุน 100 บาท*

SSF/RMF หรือกองทุนไหนๆ ก็แลกได้ด้วยพอยต์บัตรเครดิต

เปลี่ยนคะแนนกรุงศรี พอยต์ และ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด ของคุณ
เป็นเงินลงทุนกองทุนกรุงศรี

1,000 พอยต์ = เงินลงทุน 100 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท* (ยกเว้น บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด) และบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ในการใช้คะแนนสะสมในบัตรเครดิตแลกเป็นเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.กรุงศรี โดย

 • แลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ และกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บลจ. กรุงศรี ผ่าน @ccess Mobile Application และ @ccess Online Service โดยทุก 1,000 พอยต์ แทนเงินลงทุน 100 บาท

 • เงื่อนไขขั้นต่ำในการแลกคะแนนเป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด (เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1,000 คะแนน) สูงสุด 500,000 คะแนนต่อบัญชีบัตรหลักต่อวัน


*บัตรเครดิต กรุงศรี ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง, บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ, บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซฟ ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม, บัตรเครดิต กรุงศรี ดอกเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า
รายละเอียดเงื่อนไขการแลกพอยต์บัตรเครดิต
 
 • สมาชิกบัตรฯ ที่ทำการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ และ/หรือ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด และเจ้าของบัญชีกองทุนที่ทำการซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. กรุงศรี จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันเท่านั้น
 • สมาชิกบัตรฯ ที่ขอแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ และ/หรือ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.กรุงศรี จะต้องมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลข Passport ที่เคยเปิดไว้กับ บลจ.กรุงศรี, ธนาคารกรุงศรีฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ และทำรายการผ่าน @ccess Mobile Application และระบบ @ccess Online ของ บลจ. กรุงศรี เท่านั้น
 • การแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ และ/หรือ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. กรุงศรี ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด (เพิ่มขึ้นทุกๆ 1,000 คะแนน) โดยทุก 1,000 คะแนน แทนเงินลงทุน 100 บาท
 • จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ และ/หรือ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด สูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนนต่อบัญชีบัตรหลักต่อวัน
 • ผู้ลงทุนต้องแลกคะแนนสะสมเท่ากับยอดเงินที่ต้องการซื้อกองทุนรวม ไม่สามารถแลกคะแนนบางส่วนแล้วรวมกับการตัดบัญชีเงินฝาก หรือตัดบัตรเครดิตเพิ่มเพื่อซื้อกองทุนได้
 • เมื่อสมาชิกบัตรฯ ได้ทำการแลกกรุงศรี พอยต์ และ/หรือ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด  เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.กรุงศรี เรียบร้อยแล้ว คะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • เงื่อนไขจำนวนคะแนนเพื่อใช้แทนเงินลงทุน อาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทบัตรเครดิต
 • บลจ.กรุงศรี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่แลกเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนบริษัท เรียบร้อยแล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกองทุนที่ให้บริการตามที่ บลจ.กรุงศรี กำหนด

ขั้นตอนการแลกพอยต์บัตรเครดิต
 
การแลกพอยต์ผ่าน @ccess Mobile Application คลิกที่นี่
การแลกพอยต์ผ่าน @ccess Online Service คลิกที่นี่

คำเตือน
 
 • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • เงื่อนไขขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.กรุงศรี เป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกองทุนที่ให้บริการตามที่ บลจ.กรุงศรี กำหนด
 • เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนของ บลจ.กรุงศรี เป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนกำหนด สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.krungsriasset.com  
 • บลจ.กรุงศรี มิได้มีส่วนรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือบริการ หากมีข้อบกพร่อง ข้อสงสัย หรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • บลจ.กรุงศรี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บลจ.กรุงศรี กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บลจ.กรุงศรี ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ติดต่อ บลจ.กรุงศรี โทร. 0-2657-5757
เบอร์โทรศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีประเภทต่างๆ คลิกที่นี่
 

เข้าสรู่ระบบ @ccess Online Service

ดาวน์โหลด @ccess Mobile Application

ย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี