โปรโมชั่น/กองทุนแนะนำ


SSF | RMF ใหม่ คัดธีมการลงทุน...เพื่อที่สุดของโอกาสเติบโต
โปรโมชั่นพิเศษเมื่อลงทุนใน SSF และ RMF ตามเงื่อนไข รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 100 บาท ต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท*

เลือกกองทุน SSF / RMF ใหม่ของกรุงศรี เพื่อโอกาสเติบโตเน้นๆ จากหุ้นเด่นทั่วโลก
คู่ไปกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

KFCLIMASSF / KFCLIMARMF
โอกาสกำไรจากเทคโนโลยีรักษ์โลก

จุดเด่นกองทุน ปัจจัยหนุนการเติบโต
 • เน้นการลงทุนในธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วย “ลด” ผลกระทบ หรือ “ปรับ” รูปแบบธุรกิจให้สามารถเติบโตท่ามกลางภาวะ Climate Change
 • กระจายลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น พลังงานทดแทน เทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การบริหารจัดการน้ำ การเกษตรยุคใหม่ที่ทนทานต่อสภาพอากาศ หรือผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ เช่น เครื่องฟอกอากาศ การป้องกัน/รักษาโรคภูมิแพ้ 
นโยบายของภาครัฐหลายประเทศทั่วโลกกำหนดมาตรการที่ชัดเจนเรื่องสิ่งแวดล้อม และจะมีการประกาศกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ ให้ภาคธุรกิจต้องปฏิบัติตาม เช่น การสนับสนุนหรือให้สิทธิประโยชน์กับบริษัทที่มีเทคโนโลยีลดคาร์บอน  หรือการบังคับและลงโทษบริษัทที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซค์ เช่น การเก็บ carbon tax การกีดดันทางการค้า   
นโยบายการลงทุน
 • ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ  DWS Invest ESG Climate Tech โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี > 80% ของ NAV 
 • ระดับความเสี่ยง 6 - เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
คลิกดูรายละเอียดกองทุน: KFCLIMASSF  / KFCLIMARMF

KFINFRASSF / KFINFRARMF
พลังการเติบโตจากโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต

จุดเด่นกองทุน ปัจจัยหนุนการเติบโต
 • เน้นลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่มีรายได้สม่ำเสมอจากการสัมปทาน กับ next gen infrastructure ที่สำคัญต่อโลกอนาคตและมีโอกาสเติบโตแข็งแกร่ง เช่น เมืองดิจิตอล พลังงานสะอาด และ Data Center ที่กระแสเงินสดสามารถคาดการณ์ได้ และมีกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวที่ชัดเจน
 • เน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มธุรกิจ  สาธารณูปโภค พลังงาน โทรคมนาคม และการขนส่ง
การกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการขยายตัวเข้าสู่สังคมเมือง การเติบโตของประชากร และความก้าวหน้าเทคโนโลยีจะสร้างโอกาสในการพัฒนา Infra รูปแบบใหม่ๆ    
นโยบายการลงทุน
 • ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี > 80% ของ NAV
 • ระดับความเสี่ยง 6 - เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
คลิกดูรายละเอียดกองทุน: KFINFRASSF / KFINFRARMF

KFGGSSF / KFGGRMF
คัดเฉพาะหุ้นเด็ด ... เติบโตเด่นจากทั่วโลก


 
จุดเด่นกองทุน
 • พอร์ตลงทุนที่รวมเฉพาะหุ้นเติบโตแห่งทศวรรษจากทั่วโลกมาไว้ในกองทุนเดียว ด้วยแนวคิดการลงทุนที่ดีที่สุดจากการวิเคราะห์พื้นฐานของหลักทรัพย์รายตัว บนมุมมองการลงทุนระยะยาวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Baillie Gifford ผู้บริหารกองทุนหลัก 
 • กลยุทธ์คัดสรรหุ้นบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตโดดเด่นจากตลาด โดยไม่ยึดติดกับภูมิภาค อุตสาหกรรม หรือหุ้นในดัชนี แต่จะลงทุนตามเทรนด์การเติบโตในระยะยาว เช่น กลุ่มธุรกิจสื่อออนไลน์ Digital Healthcare การค้าปลีกยุคใหม่ (E-commerce) Software
นโยบายการลงทุน
 • ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  >  80% ของ NAV 
 • ระดับความเสี่ยง 6 - เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน  
คลิกดูรายละเอียดกองทุน: KFGGSSF / KFGGRMF   

KFUSSSF / KFUSRMF
สู่อเมริกาก้าวใหม่ ... โอกาสใหญ่ของการเติบโต

 
จุดเด่นกองทุน
 • ลงทุนในกองทุนหลักที่บริหารโดย Baillie Gifford ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 100 ปี
 • เน้นลงทุนในบริษัทที่เป็นอนาคตใหม่ของเศรษฐกิจอเมริกา ตามธีมการลงทุนที่มีศักยภาพการเติบโตสูงในระยะยาวตาม Megatrends ต่างๆ เช่น การค้าออนไลน์ เทคโนโลยีรถยนต์ การเงินยุคดิจิตอล ธุรกิจการศึกษาออนไลน์
 • พอร์ตการลงทุนประกอบด้วยบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการเติบโต มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และกำไรสุทธิที่สามารถจับต้องได้ ทั้งบริษัทที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม และบริษัทที่ยังไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาด แต่มีรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างน่าสนใจด้วย
นโยบายการลงทุน
 • ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  >  80% ของ NAV 
 • ระดับความเสี่ยง 6 - เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  
คลิกดูรายละเอียดกองทุน: KFUSSSF / KFUSRMF

ทุกกองทุนลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาทเท่านั้น | SSF ทุกกองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
สามารถซื้อกองทุนผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีที่ร่วมรายการ (การซื้อหน่วยลงทุนจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและคะแนนสะสมบัตรเครดิต)


แลกคะแนนสะสมในบัตรเครดิตกรุงศรี ทุกประเภท (ยกเว้น บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด) เป็นเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนใน SSF และ RMF ได้ทุกกองทุน ผ่าน @ccess Mobile Application และ  @ccess Online Service 
1,000 พอยต์ = เงินลงทุน 100 บาท 

รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ คลิกที่นี่


*โปรโมชั่นเมื่อลงทุนใน  SSF และ RMF ที่ร่วมรายการในปี 2564 ตามเงื่อนไข
รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 100 บาท ต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท 
>> ดูรายละเอียดโปรโมชั่น คลิก <<


อ่านเงื่อนไขการลงทุนใน SSF และ RMF คลิกที่นี่
คำเตือน
 
 • SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม | RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ
 • ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
 • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 • KFCLIMASSF / KFCLIMARMF / KFUSSSF / KFUSRMF มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไร/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้กองทุน SSF

กองทุน RMF

ย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th